نـــــــــــــــه بــــــــــــابــــــــــــــا !

نـــــــــــــــه بــــــــــــابــــــــــــــا !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هشتم ژانویه 2015:…  برای روشن شدن افکارعمومی و کسانی که از درون اردوگاه بد نام اشرف خبر نداشتند لازم می بینم به چند نمونه از گفته های شخص رجوی زنباره در مورد سلاح اشاره بکنم و همچنین روند خلع سلاح تا ماهیت کثیف رجوی جنایتکار بر همه اشکار شود . زمانی که رجوی زنباره توسط ارباب سابق خود ( صدام ملعون ) سلاحهای سبک و سنگین تحویل …

 مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

لینک به منبع

نـــــــــــــــه بــــــــــــابــــــــــــــا !

چند هفته پیش رجوی زنباره از زبان یک سخنگوی مجهول الهویه (شخص رجوی زنباه میباشد ) مدعی شده امریکاییها باید10درصد از 20 هزار سلاح سبک و سنگینی که بدستور شخص رجوی به امریکاییها تحویل داده شده را پس بدهد !

چند روز گذشته هم سر در سایت فرقه جنایتکار رجوی زنباره با تیتر خوش خیالانه مزین شده به اینکه :

مجاهدین را در لیبرتی در برابر حمله شبه نظامیان و پاسداران رژیم برای دفاع از خود مسلح کنید !

برای روشن شدن افکارعمومی و کسانی که از درون اردوگاه بد نام اشرف خبر نداشتند لازم می بینم به چند نمونه از گفته های شخص رجوی زنباره در مورد سلاح اشاره بکنم و همچنین روند خلع سلاح تا ماهیت کثیف رجوی جنایتکار بر همه اشکار شود .

زمانی که رجوی زنباره توسط ارباب سابق خود ( صدام ملعون ) سلاحهای سبک و سنگین تحویل می گرفت ماهها اعضاء نگون بخت برای سمبه زدن و تمیز کردن ؛ رنگ کردن ان سلاحها سر کار می گذاشت و همیشه می گفت این سلاحها ناموس و شرف هر مجاهد خلق می باشد و باید به این سلاحها مثل ناموس نگاه کرد و مثل ناموس از انها نگهداری کرد ! یعنی با این حساب ناموس و شرف هر مجاهد خلق از طرف صدام ملعون داده می شد .

رجوی زنباره در هر نشست درونی می گفت سلاح ناموس و شرف هر مجاهد خلق است و هر کس ان را زمین بگذارد خیانت نا بخشودنی کرده و حکم هر کسی که سلاح زمین می گذارد مرگ است .

رجوی زنباره درهر نشست بطورثابت برای ترساندن اعضاء نگون بخت این بحثها را تکرا می کرد.

تا اینکه ارباب سابق رجوی زنباره ( صدام ملعون ) سرنگون شد در آن زمان ما زیر سنگین ترین بمباران تاریخ جنگها در کوههای دراوشکه مابین شهر جلولا و خانقین در داخل خاک عراق بودیم که شبانه اعضاء را جمع کردند و پیام شخص رجوی را برایمان قرائت کردند !

رجوی در این پیام گفته بود ما با صاحبخانه جدید همه نوع همکاری می کنیم و برای اثبات همکاریمان با امریکاییها دامن هم می پوشیم !

درست فردای ان روز سران فرقه مافیایی رجوی گفتند برادر مسعود دستور داده همه بر روی زرهی ها و خودروهای پرچم سفید بزنند !

در بین اعضاء همهمه شروع شد که پرچم سفید دیگر برای چیست ؟!

سران فرقه با داد و بیداد به سراغ بچه ها امدند و می گفتند همینکه برادر دستور داده با مو به مو اجرا کنید !

خیلی ها که پارچه سفید در خودرو یا زرهی هایشان نداشتند از پارچه های توری سفید رنگی که برای نتظیف سلاح استفاده می شد بعنوان پرچم سفید استفاده کرده از انتنهای بیسیم زرهی و یا خودرو ها اویزان کردند البته با کلی مسخره کردن شخص رجوی که قرار بود پرچم سرخ عاشورا را روی زرهی ها و خودروها بزنیم اما برادر مسعود کارش معجزه کرده پرچم قرمز انداخت توی وایتکس شد سفید ! اکثر اعضاء با نشان دادن پارچه سفید روی خودرو یا زرهی ها کلی می خندیدند گویا یک جشن یواشکی و نا خواسته بوجود امده بود .

قرار شد بعد از نصب پارچه های سفید روز خودرو ها و زرهی ها بصورت ستونی با اسکورت امریکاییها از شیار کوههای دراوشکه خارج شده و روبروی سه راهی نفت خانه کنار رود خانه دیالی جمع شویم .

قبل از حرکت ستون زرهی و خودروها قرار شد یکی از سر فرماندهان مخ پوسیده رجوی همه زرهی ها و خودرو ها را چک کند و مطمئن شود که همه پرچم سفید را نصب کرده اند !

من پشت فرمان یک کامیون بنز نشسته بودم که سر فرمانده مخ پوسیده نزدیک شد و گویی از جدول مندلیف فرمول جدیدی کشف کرده با حالت بر افروخته ؛ داد و بیداد گفت تو چرا پرچم سفید نصب نکرده ای ؟!

گفتم من پارچه سفید نداشتم نزدم حالا اگر من پرچم سفید نزده ام جنگ دوباره شروع میشه ؟ توی ستون حرکت می کنیم میرویم باز اقا یوسف با داد و بیداد گفت این دستور برادر مسعود اگر پارچه سفید نداشتی می بایست زیر پیراهنت را پاره میکردی روی خودرو نصب می کردی !

من هم در جواب گفتم زیر پیراهن من برای اینکار نیست اما اگر شما شورت یا دامن سفید دارید بدهید من برایتان نصب می کنم !

چند نفری که از سر و صدا دور مان جمع شده بودند کلی خندیدند و اقا یوسف مخ پوسیده هم یک خط و نشان برای ما کشید و گفت سر جایش به حسابت می رسم به سر افکندگی رفت برای باز دید پرچمهای سفید زرهی ها و خودروهای دیگر و البته چند خودرو هم به غیر من پارچه سفید نصب نکرده بودند ولی مثل اینکه جواب دندان شکن از طرف من دریافت کرده بود دیگر حال و نای در افتادن با دیگران را نداشته و به انها چیزی نگفته بود .

درست یک هفته را روبروی سه راهی نفت خانه کنار رود خانه دیالی سپری کردیم دستور امد که قرار همه در فیلق ثانی جمع شویم ( فیلق ثانی مقر سپاه دوم ارتش صدام ملعون بود ) .

تقریبا 3 هفته از استقرار در فیلق ثانی گذشته بود که دوباره یک فرمان از طرف رجوی زنباره قرائت شد مبنی بر تحویل دادن همه سلاحهای سبک و سنگین به ارباب و صاحب خانه جدید ( امریکاییها ) چون رجوی در پیامهایش امریکاییها را صاحبخانه جدید خطاب می کرد .

بعد از تحویل دهی سلاحها همه اعضاء را از فیلق ثانی با اسکورت امریکاییها به اردوگاه بد نام اشرف جمع کردند و بعد ان شخص رجوی زنباره با پیامهای شیادانه می خواست به اعضاء نگون بخت طووری القاء کند که صاحب خانه جدید ( امریکاییها ) قول داده اند به زودی سلاحهای مدرن و پیشرفته را تحویل رجوی خواهند داد و سران فرقه هم در نشستهای درونی سعی می کردند با هزار شیادی که از رجوی اموزش دیده بودند ذهن اعضاء را منحرف کنند و به انها امید کاذب بدهند که گویا به زودی مجهز به سلاححای جدید و پیشرفته امریکایی خواهند شد و حتا با تمسخر می گفتند این سلاحههای گرازه روسی را تحویل دادیم خیالمان راحت شد معلوم نبود ان زرهی های روسی گرازه ما را تا مرز هم نمی برد !

فرمانده هان و مسئولین فرقه رجوی زنباره در هر نشست می گفتند باید خودتان را اماده کنید برای اموزش زرهی ها و سلاحهای جدید و مدرن !

هر وقت این موضوع را سران فرقه در نشست مطرح می کردند من هم بصورت کشیده و با لهجه ترکی می گفتم ؛ نـــه بــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــا

البته افرادی که دور برمان بودند می زدند زیر خنده اما به یمن بیل بی هوا های فرقه رجوی چند بار به همین خاطر صدایم کردند و کلی داد ؛ بیداد و فحش دادند که چرا خط ؛ خطوط و استراتژی برادر مسخره می کنی !

هفته گذشته رجوی زنباره از زبان سخنگوی مجهول الهویه خود دراسلو پس گیری 10 درصد از کل سلاحهایی که به امریکاییها تحویل داده اند را درخواست کرده و در سر تیتر سایت فرقه جنایتکار درج کرده اند :

مجاهدین را در لیبرتی در برابر حمله شبه نظامیان و پاسداران رژیم برای دفاع از خود مسلح کنید !

با دیدن درخواست پس گیرفتن 10 درصد از سلاحها و اینکه مجاهدین لیبرتی را مسلح کنید باز یاد ان حرف افتادم و در ولم گفتم : نــــــــــــــه بـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــا

باید به رجوی زنباره گفت ان موقع که نزدیک به 4 هزار نیرو داشتی و 20 هزار قبضه سلاح پشتیبانی صدام ملعون و دلارهای خونین شیوخ مرتجع عرب و … به جز کشتن مرزبانان و چوبانان بد بخت و زدن چند خمپاره به اماکن عمومی و کشتن ؛ زخمی کردن افراد بی گناه و یا ترور ویا منفجر کردن لوله های نفتی هیچ غلطی نتوانستید بکنید .

رجوی زنباره بعد خلع سلاح نگهبانی و رژه رفتنهایتان شد با چماق و دسته بیل ؛ دسته تی و حسرت مجهز شدن به سلاحهای پیشرفته امریکایی را با خودت به سوراخ موش بردی حالا با کمتر از 3 هزار نفری که در کمپ لیبرتی در اسارت هستند و به اعتراف خودت بیش از هزار نفرشان بیماری های سخت دارند و بقیه هم در سنی هستند که اگر یک زندگی ازاد و نرمال داشتند می بایست بعنوان پدر بزرگ یا مادر بزرگ دست توه هایشان را می گرفتند و برای قدم زدن به پارک می رفتند حال برای این کهنسالان و بیماران نگون بخت مستقر در کمپ لیبرتی در خواست چه سلاحی می کنید؟

ــ ایا بهتر نبود برای اعضاء نگون بخت که از بیماریهای گوناگون رنج می برند به جای در خواست سلاح اجازه می دادید با خانواده های خود یکساعت ملاقات می کردند .

ــ ایا با علم به اینکه وضعیت امنیتی عراق خوب نیست و خطر جان اعضاء نگون بخت در کمپ لیبرتی تهدید می کند به جای درخواست سلاح درب اسارتگاه لیبرتی باز می کردید و اجازه می دادید خانواده ها و سازمانهای بین المللی برای نجان جان اعضاء نگون بخت تلاش می کردند .

ــ ایا بهتر نبود به جای در خواست سلاح برای اعضاء نگون بخت اسیر در کمپ لیبرتی به جیره خوارانتان مثل بولتون ؛ جولیانی ؛ استیونسون ؛ ژنرال دیوید و سرهنگ مارتین جنایتکاران جنگی و .. . سفارش می کردید برای 1000 بیمار نگون بخت در کمپ لیبرتی از کشورهای خود درخواست پناهندگی ؛ پاسپورت و یزا می کردند.

اما باز در مقابل درخواست سخیف و ابلهانه رجوی زنباره مبنی بر برگرداندن 10 در صد از سلاح هایی که به امریکایها تحویل داده و یا در خواست مسلح کردن ساکنان لیبرتی چیزی بهتر از ان کلمه پیدا نکردم که به رجوی زنباره بگویم … نـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــا

Camp Ashraf Iraq January 13 2014


http://youtu.be/zrl9D14Wlw8

دانایی فر کمپ اشرف 2دیدار سفیر ایران در عراق از کمپ اشرف / سرفصلی جدید در وضعیت سازمان مجاهدین

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15154

چرا رجوی خود را به کوچه علی چپ میزند ؟

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، دوم ژانویه ۲۰۱۴:…  اما اینبار رجوی زنباره ؛ مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی و دیگر سران فرقه خود را به کوری مطلق زدند و از بازدید تفریحی سفیر ایران از حرمسرای زیر زمینی رجوی زنباره اصلا حرفی به زبان نمی اورند . اما چرا؟ چون رجوی زنباره و مریم قجر به روشنی و بهتر از هر کس می دانند حضور سفیر ایران در درون اردوگاه بد نام اشرف یعنی کوبیدن مهر فاتحه …

لینک به منبع

چرا رجوی خود را به کوچه علی چپ میزند ؟

در چند هفته گذشته اتفاقاتی رخ داده که یک طرف ان مستقیم به فرقه جنایتکار رجوی مربوط می شود . اما شخص رجوی زنباره و مریم قجر خود را به گوچه علی چپ زده اند و شتر دیدی نه دیدی !

حضور سفیر ایران در اردوگاه بد نام اشرف و انتشار عکسهای بازدید سفیر ایران از اردوگاهی که رجوی زنباره برای حفظ ان دهها تن از اعضاء بی گناه به کشتن داد و شعارهای پر طمطراق سر داد و دستور داد بر سر و دیوار ان بنویسند :

چو اشرف نباشد تن من مباد !!!

هر از گاهی رجوی زنباره از سوراخ موش عربده می کشید و داد میزد :

ــ اگر کوهها بجنبد اشرف ز جا نجنبد !

ــ اگر اشرف به ایستد جهانی خواهد ایستاد !

ــ از سانتی متر به سانتی متر اشرف دفاع خواهیم کرد !

ــ اشرف کانون استراتزی نبرد و ……

اما پیش از این هر مادری یا خانواده ای کنار درب یا سیاج اردوگاه بد نام اشرف می امد توسط شخص رجوی زنباره مورد بد ترین توهینها قرار می گرفت ومادران و پدران پیر به دستور رجوی و دیگر سران فرقه مورد حمله و هجوم سگان زنجیر پاره کرده رجوی قرار می گرفتند .

اما اینبار رجوی زنباره ؛ مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی و دیگر سران فرقه خود را به کوری مطلق زدند و از بازدید تفریحی سفیر ایران از حرمسرای زیر زمینی رجوی زنباره اصلا حرفی به زبان نمی اورند . اما چرا؟

چون رجوی زنباره و مریم قجر به روشنی و بهتر از هر کس می دانند حضور سفیر ایران در درون اردوگاه بد نام اشرف یعنی کوبیدن مهر فاتحه بر اردوگاهی که رجوی سالیان به خاطر ان افراد به کشتن داد .

ــ شرکت خانم مریم سنجابی و اقای ابراهیم خدا بنده در نشست مقابله با تروریسم و دیدار با سیاستمداران اروپایی و اسیائی بطور خاص با اقای ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق به نمایندگی ازطرف خانواده های اسیران مستقر در کمپ لیبرتی برای همکاری در زمینه ملاقات خانواده ها با عزیزان خود در کمپ لیبرتی عراق سران فرقه را مجبور به سکوت مطلق وادار نموده و شخص رجوی زنباره و مریم قجر خود را به کوچه علی چپ زدند که انگار هیچ اتفاقی نه افتاده است .

ــ دیدار اقای لاریجانی ازعراق وتشکر ؛ قدردانی مقامات عراقی از ایران به خاطر کمک به ارتش و ملت عراق در مبارزه با گروههای تروریستی داعش و پس مانده های حزب بعث و بطور خاص استقبال ریئس مجلس عراق اقای سلیم جبوری از همتای ایرانی خود و تشکر خاص ایشان از کمک ایران در مقابله با تروریستهای داعشی که رجوی زنباره انها را عشایر انقلابی عراق جا می زد .

البته نا گفته نماند اقای سلیم جبوری قبلا در کسوت نماینده هر از گاهی از فرقه رجوی حمایت می کرد ولی به نظر می رسد اقای جبوری هم متوجه شده که منافع مردم عراق همکاری با دولتها می باشد نه با یک گروه تروریستی و جنایتکار و این دیدار نشان دهنده دود شدن سرمایه گزاری رجوی روی کسانی هست که در نهایت روزی به ماهیت رجوی جنایتکار پی خواهند برد و از فرقه رجوی وطن فروش دوری خواهند کرد .

اما به تنها موضوعی که سایت فرقه جنایتکار رجوی زنباره به ان اشاره کرده و به دروغ مدعی شده مبنی بر اینکه گویا ۷ هزار نیروی سپاه قدس در عراق حضور دارد !

این خبر کذب فقط از طرف فرقه رجوی درج شده و تنها همسوئی فرقه رجوی با تروریستهای داعش و پس مانده های حزب بعث را نشان می دهد .

نیروهایی که در عراق با تروریستهای داعش و پس مانده های حزب بعث می جنگند ارتش عراق و نیروهای داوطلب مردمی می باشند که رجوی زنباره تلاش می کند در جهت منافع اربابان داعش و شیوخ مرتجع عرب حامی تروریستهای داعشی ؛ بعثی افکار عمومی را فریب بدهد .

البته سوزش رجوی زنباره در این رابطه کاملا قابل درک و فهم می باشد چون با حضور یک فرمانده ایرانی در عراق و شکست خفت بارهم کیشان رجوی که تا دیروز شخص رجوی و دیگر سران فرقه جنایتکار ؛ رجوی سنگ جنایتکاران داعشی را با نامهای کاذب همچون عشایر انقلابی ؛ مردم انقلابی عراق و .. در بوق کرنا کرده بودند.

ــ دیدار وزیر دفاع عراق با همتای ایرانی خود در تهران و بستن قرار داد همکاری نظامی نشان دهنده هر چه نزدیک شدن و گرم شدن رابطه ها را نشان می دهد که فرقه رجوی یک کلام هم در این مورد به زبان نیاورد و انگار هیج اتفاقی نه افتاده است .

البته به این نکته هم اشاره کنم که حضور تشکیلات فرقه گرایانه رجوی زنباره در عراق تنها به سفارش وخواست جنگ طلبان امریکایی و سیا ؛ موساد می باشد که بعنوان دستمال از این فرقه استفاده می کنند و مطمئن هستم زمان زیادی طول نخواهد کشید ودستمالی که توسط صدام ملعون استفاده شده برای هیچ دولت و ارگان اطلاعاتی به درد نخواهد خورد و برای خلاص شدن از دست فرقه رجوی انها را دور خواهند انداخت .

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15054

حمایت فرقه جنایتکار رجوی از جنایتکاران و دزدان مسلح

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۴:…  سایت فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی خبر درگیری دزدان مسلح گلپایگان را طوری درج کرده هر کس اصل خبر را نداد فکر خواهد کرد همان قیام خونین خیالی رجوی رخ داده است . سابت رجوی زنباره نه تنها اصل خبر را درج نکرده بلکه درگیری نیروهای انتظامی با دزدان مسلح را طوری در سایت خود درج کرده که وانمود کند گویا درگیری در خیابانهای گلپایگان …

مریم رجوی حقوق بشربازهم قافیه است که بر فرقه ی رجوی تنگ میآید! (دفتر مطبوعاتی پارلمان بریتانیا: چنین قطعنامه ای وجود خارجی ندارد)

لینک به منبع

حمایت فرقه جنایتکار رجوی از جنایتکاران و دزدان مسلح .

سایت فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی خبر درگیری دزدان مسلح گلپایگان را طوری درج کرده هر کس اصل خبر را نداد فکر خواهد کرد همان قیام خونین خیالی رجوی رخ داده است .

سابت رجوی زنباره نه تنها اصل خبر را درج نکرده بلکه درگیری نیروهای انتظامی با دزدان مسلح را طوری در سایت خود درج کرده که وانمود کند گویا درگیری در خیابانهای گلپایگان نه با دزدان مسلح بلکه مردم با نیرویهای نظامی صورت گرفته است .

حمایت مریم رجوی از دزدان مسلح

البته این اولین بار نیست که رجوی زنباره و مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی از قاچاقچی ها ؛ دزدان ؛ متجاوزین به ناموس مردم و اراذل اوباش و … حمایت می کند و مطمئن اخری هم نخواهد بود چون شخص رجوی و دیگر سران فرقه همیشه به این اعمال بی شرمانه دست زده و به ان افتخار هم می کنند و جای تعجب نیست که همیشه هم از این افراد حمایت کرده و حتا از این جنایتکاران بر علیه جدا شده ها استفاده کرده و می کند .

طبعا کسانی که در ظاهر ادعا می کنند از فرقه رجوی جدا شده ولی همچنان رجوی صفتی خود را حفظ کرده اند و مدام در تب و تاب این هستند ابعاد جنایات رجوی زیاد رو نشود به دلیل اینکه ماهیت خودشان رو خواهد شد و معلوم خواهد شد در گذشته چکاره بوده اند سعی می کنند در ظاهر خود را جدا شده از فرقه رجوی نشان بدهند ولی در اصل از رو شدن اصلیت خویش نگران هستند و برای ماله کشی به هویت خودشان بال ؛ بال می زنند که ای این خبر نگو بد می شود یا ان خبر نگو بد می شود !

برای اطلاع عموم باید بگویم به دستور شخص رجوی و مریم قجر و دیگر سران فرقه از میان قاچاقچی ها ؛ دزدان؛ معتادان ؛ اراذل اوباش ؛ کلاهبرداران ؛ و متجاوزین به ناموس مردم ؛ فراری ها و … عضو گیری و با نظارت مستقیم شخص رجوی و مریم قجر به عراق منتقل و در درون تشکیلات جا خوش می کردند .

برای نمونه :

ــ علی کثافت ۳ بار به جرم مواد مخدر دستگیر ونهایت به خاطر تجاوز به یک دختر ۱۴ ساله در ایلام مورد تعقیب قرار می گیرد اما توسط افراد فرقه رجوی از ایران خارج وبعنوان مجاهد در درون تشکیلات فرقه رجوی جا خوش می کند و سران فرقه رجوی این جنایتکار را بعنوان هوادار خود حلوا ؛ حلوا می کنند .

ــ شخصی بنام نادر ــ آ که بر روی دستان و پاهای این فرد به خاطر تزریق مواد مخدر جای سالمی پیدا نمی شد و به جرم حمل مواد مورد تعقیب بود اما سال ۸۰ رجوی این فرد از ترکیه به عراق قاچاق و درون تشکیلات اورده بود .

ــ فردی بنام پویا که به اعتراف خودش در پارک لاله یکی از فروشنده های ثابت مواد مخدر بوده نهایت لو می رود و از ایران به ترکیه فرار می کند و از انجا به عراق قاچاق می شود وبه درون تشکیلات اورده می شود .

ـــ سیروس معروف به سیروس دزد که بقول معروف اگر از قبرستان رد می شد حتما کفن چند مرده کم می شد به جرم دزدی و تجاوز به پسر بچه از ایران فرار می کند و بعنوان برادر مجاهد در درون تشکیلات اورده می شود و رجوی زنباره این فرد حلوا ؛ حلوا می کند .

ــ امیر معروف به امیر کارتن خواب حامل انواع ویروسهای کشنده ؛ دزد؛ زور گیر و نهایت به خاطر ارتکاب جرم از ایران به ترکیه فرار می کند و توسط فرقه رجوی به درون تشکیلات اورده می شود .

ــ حسین معروف به عمو حسین به خاطر تجاوز به بچه های خرد سال و جزو اراذل واوباش جنوب تهران مورد تعقیب قرار می گیرد ولی توسط افراد فرقه رجوی از این خارج و به عراق درون تشکیلات رجوی اورده می شود .

ــ اکبر ـ آ مواد مخدر فروش و معتاد جزو اراذل اوباش کرمانشاه توسط تیمهای رجوی از ایران خارج وبعنوان برادر مجاهد به دورن تشکیلات فرقه رجوی اورده می شود .

صدها نمونه از افرادی که جرم و جنایت انجام داده اند ولی توسط افراد رجوی و به دستور شخص رجوی و مریم قجر از ایران به عراق قاچاق شده اند وجود دارد که بعضی از این افراد از فرقه رجوی جدا شده و بعضی ها هنوز در تشکیلات فرقه رجوی جضور دارند که برای فرار از مجازات هنوز در حمایت رجوی زنباره قرار دارند .

البته جا دارد اینجا به رجوی صفتان بگویم که اگر ریگی به کفش ندارید و مطمئن هستید که در یک رو یا رویی می توانید فاکتهایی را که ارائه دادم نفی کنید نه از طریق واسطه بلکه بصورت مستقیم به خودم مراجعه کنید و اعلام کنید حاضر هستید در یک مناظره مستقیم شرکت کنید و ثابت کنید که نمونه هایی مطرح کردم درست نمی باشد مطمئن باشید اگر حرفهای شما ثابت شد من از همه معذرت خواهی خواهم کرد .

اما اگر تن به این رو یا روئی ندهید یک چیز بیشتر نمی ماند انهم رجوی صفتی و چهره اصلی شما که خود را در لفافه جدا شده پیچیده اید ولی باز برای رجوی زنباره خدمت می کنید و مثل زمانی که در درون تشکیلات فرقه رجوی بودید نقاب به چهره می زنید .

به قول ما اذری ها که یک مثل داریم می گوید :

بو میدان / بو شیطان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14238

آقای حیدر العبادی، رجوی از عراق دستور قتل نجات یافتگان در اروپا را صادر می کند (+ متن عربی نامه)

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۴:…  در چند روز گذشته سرکردۀ فرقۀ تروریستی مجاهدین خلق (مسعود رجوی) یک پیام صوتی از مخفیگاهش به سران و اعضای فرقۀ خود که درکمپ لیبرتی بغداد مستقر هستند فرستاده که در آن پیام دستور داده اعضای جدا شده از این فرقۀ تروریستی و افشاء کنندگان جنایتها، مزدوریها و خیانتهای رجوی ترور و کشته شوند! علاوه بر آن سر کردۀ فرقۀ تروریستی …

میدانشاهی فرجی نژاد مرتضاییاسامی و سابقه تعدادی از مزدوران، شکنجه گران و تروریستهای فرقه رجوی (سابقا ارتش خصوص صدام در کشورهای غربی)

بهزاد نظیری مجاهدین خلق فرقه رجویBEHZAD NAZIRI


Daniel Zucker, Maryam Rajavi and ALi Safavi

لینک به منبع

آقای حیدر العبادی نخست وزیر محترم عراق؛

با سلام و آرزوی موفقیت برای دولت و ملت عراق؛

در چند روز گذشته سرکردۀ فرقۀ تروریستی مجاهدین خلق (مسعود رجوی) یک پیام صوتی از مخفیگاهش به سران و اعضای فرقۀ خود که درکمپ لیبرتی بغداد مستقر هستند فرستاده که در آن پیام دستور داده اعضای جدا شده از این فرقۀ تروریستی و افشاء کنندگان جنایتها، مزدوریها و خیانتهای رجوی ترور و کشته شوند!

علاوه بر آن سر کردۀ فرقۀ تروریستی (رجوی) متحد پس مانده های حزب بعث صدام ملعون و گروه تروریستی و جنایتکار داعش با توصیف کمپ لیبرتی به عنوان رزمگاه ! به اعضای نگون بخت و اسیر در چنگال تشکیلات فرقه گرایانه خود دستور درگیری با پلیس عراق را نیز صادر کرده تا بدین شیوه بتواند جنگ و کشتاری دیگر در عراق راه انداخته و به تبلیغات بیشتر بر علیه دولت عراق بپردازد.

وی همچنین در این پیام خود از ساکنان کمپ لیبرتی که طبق توافق خودش با سازمان ملل و دولت عراق یک کمپ ترانزیت می باشد و تعهد داده که در اولین فرصت از عراق خواهند رفت تعهد گرفته که همگی تا مرگ در خاک عراق بمانند و اعتراف کرده که هر کس را بخواهد می تواند مستقیما از کمپ لیبرتی به کشورهای خارجی بفرستد .

اقای نخست وزیر؛

من و جدا شده های دیگر از فرقۀ تروریستی مجاهدین خلق که افشاء کنندۀ جنایتهای رجوی در حق مردم ایران، عراق و اعضای خود فرقه هستیم از طرف سرکرده این فرقه تروریستی و جنایتکار (رجوی ) از کمپ لیبرتی عراق محل اسکان فعلی و موقت اعضای فرقۀ رجوی تهدید به ترور و مرگ شده ایم که نوار ویدئویی ان جامی سخنان مسعود رجوی مبنی بر این تهدید اشکار از تلویزیون این فرقه پخش شده و در سایتهای وابسته به این فرقه نیز موجود است .

لذا من از شما خواهش و در خواست دارم برای جلوگیری از ترور و خونریزی با عمل به وظیفۀ قانونی و انسانی خود به مقامات امنیتی و قضائی عراق دستور بدهید هر چه سریعتر برای جلو گیری از ترور و کشتار مخالفان و منتقدان این فرقه بویژه اعضای جدا شده از آن توسط فرقه تروریستی رجوی اقدامات قضائی لازم انجام گیرد و سران این فرقه جنایتکار مستقر در کمپ لیبرتی در یک دادگاه عادلانه جوابگو باشند.

اقای العبادی نخست وزیر محترم عراق؛

عدم قاطعیت و بر خورد قانونی نکردن با سران فرقه جنایتکار رجوی مستقر در کمپ لیبرتی بغداد منجر به خونریزی و ادامۀ نقض حقوق اولیۀ انسانها درکمپ لیبرتی توسط سران این فرقه که کنترل اعضای نگون بخت را در دست دارند خواهد شد.

اقای نخست وزیر؛

عدم اجرای قانون و عدالت در حق سران فرقۀ تروریستی رجوی که خود بهترمی دانید در زمان صدام چه جنایتهایی در حق مردم ایران و عراق و اعضای ناراضی مرتکب شده اند به معنی تسلیم شدن در برابر تروریسم و حامیان آنها همچون اسرائیل و سرویسهای امنیتی مثل سیا ؛ موساد و .. . می باشد وبه شما اطمینان می دهم تا با سران فرقه تروریستی رجوی مستقر در کمپ لیبرتی بر خورد قانونی نکنید و آنها را به دست عدالت نسپارید بخشی از مشکل حضور تروریستها درعراق هم حل نخواهد شد چون فرقۀ رجوی متحد پس مانده های حزب بعث صدام ملعون همچون طارق الهاشمی فراری محکوم به مرگ و تروریستهای داعش ساخته اسرائیل و یک پایه و ستون تشکیل دهندۀ محور تروریسم در عراق می باشد.

اقای العبادی :

اجازه می خواهم در آخر نامۀ خود بصورت آشکار و بی پرده با شما سخن بگویم .

شما بعنوان نخست وزیر عراق و اولین مسئول عراقی در مقابل خدا و قانون ؛ وجدان انسانی موظف به اجرای عدالت هستید و برای پایان دادن به خشونت و تروریسم رجوی که بخشی از آن از خاک عراق ( کمپ لیبرتی ) هدایت می شود تصمیم و اقدام عملی و جدی اتخاذ کنید و اجازه ندهید در ذهن و ضمیر قربانیان این فرقۀ جنایتکار و تروریستی اعم از ایرانی یا عراقی یا اعضای قربانی این فرقه لکۀ سیاهی از دولت شما نقش ببندد و همچنان که در نامه قبلی به شما قید کرده بودم تشکیل یک دادگاه منصفانه و بر خورد قانونی با سران جنایتکار این فرقه مستقر در کمپ لیبرتی ابعاد جنایات فرقه تروریستی رجوی را چنان فاش و نمایان خواهد کرد که پشتیبانان این فرقۀ تروریستی برای ادامۀ حمایتشان از این جنایتکاران شرم خواهند کرد.

باز هم برای دولت و ملت عراق پیروزی در مقابل تروریستهای جنایتکار و سعادت و خوشبختی برای دولت و ملت عراق آرزو می کنم.

رو نوشت:

ــ دفتر ریئس جمهوری عراق

ــ دفترنخست وزیری عراق

ــ وزارت خارجه عراق

ــ وزارت کشور عراق

ــ وزارت دادگستری عراق

ــ وزارت حقوق بشر عراق

محمد رزاقی – پاریس

متن عربی نامه

دولة السید حیدر العبادی رئیس الوزراء العراقی المحترم‘

تحیة طیبة‘

وأتمنى النجاح والموفقیة للحکومة العراقیة وللشعب العراقی‘

خلال الأیام الماضیة وجه زعیم زمرة مجاهدی خلق (مسعود رجوی) رسالة صوتیة من معقله إلى قادة وأعضاء زمرته المقیمین فی مخیم لیبرتی ببغداد أصدر فیها أوامره باغتیال وقتل الأعضاء المنشقین عن هذه الزمرة الإرهابیة الذین یقومون بالکشف عن جرائمها وعمالتها وأعمال رجوی الخیانیة.

وعلاوة على ذلک‘ إن رئیس زمرة (رجوی) الإرهابیة المتحالف مع حزب البعث الصدامی وزمرة داعش الإرهابیة المجرمة قد وصف مخیم الحریة (لیبرتی) المؤقت بأنه “ساحة القتال”! وبالتالی أمر الأعضاء البؤساء الأسرى فی براثن تنظیمه الطائفی بالاشتباک مع الشرطة العراقیة لکی یتمکن وبهذا المنهج من إثارة حرب ومجزرة أخرى فی العراق وممارسة مزید من الدعایة ضد الحکومة العراقیة.

کما إن مسعود رجوی وفی رسالته الصوتیة هذه طلب من سکان مخیم الحریة (لیبرتی) أن یتعهدوا على أن جمیعهم باقون فی أرض العراق حتى الموت معترفا بأنه قادر على نقل کل من سکان مخیم الحریة (لیبرتی) مباشرة من المخیم إلى البلدان الأخرى ویأتی ذلک فی وقت تم فیه التوافق بینه هو نفسه مع الأمم المتحدة والحکومة العراقیة على اعتبار مخیم الحریة (لیبرتی) المؤقت مخیما مؤقتا للعبور وهو تعهد على أنهم سوف یرحلون من العراق فی فی أول فرصة.

سیادة رئیس الوزراء؛

أنا والمنشقون الآخرون عن زمرة مجاهدی خلق الإرهابیة ولکوننا قد کشفنا النقاب عن جرائم رجوی بحق الشعبین الإیرانی والعراقی وبحق أعضاء منظمته قد تعرضنا للتهدید بالاغتیال والقتل من قبل زعیم هذه الزمرة الإرهابیة المجرمة أی رجوی انطلاقا من مخیم الحریة (لیبرتی) فی أرض العراق وهو موقع التوطین المؤقت لأعضاء زمرة رجوی والواقع قرب مطار بغداد وقامت قناة التلفزیون التابعة لها ببث شریط فیدیو یتضمن خطاب مسعود رجوی وهو یهددنا علنا بالقتل کما نشرته مواقع الإنترنت التابعة للزمرة.

فلذلک و من أجل حقن الدماء وأداء واجبکم القانونی والإنسانی أطالبکم بأن تصدروا أوامرکم للسلطات الأمنیة والقضائیة العراقیة بأن تتخذ فی أسرع وقت ممکن إجراءات قضائیة لازمة لمحاکمة قادة هذه الزمرة المجرمة المقیمین فی مخیم الحریة (لیبرتی) أمام محکمة عادلة مما یکفل المنع من اغتیال وقتل معارضی ومنتقدی هذه الزمرة الإرهابیة أی زمرة رجوی وخاصة الأعضاء المنشقین منها.

السید العبادی رئیس الوزراء العراقی المحترم؛

إن عدم إبداء الحزم وعدم التعامل القانونی حیال قادة زمرة رجوی المجرمة المقیمین فی مخیم الحریة (لیبرتی) ببغداد سوف یؤدیان إلى إراقة الدماء واستمرار انتهاک حقوق الإنسان فی مخیم الحریة (لیبرتی) من قبل قادة هذه الزمرة الذین أخضعوا الأعضاء البؤساء لسیطرتهم.

سیادة رئیس الوزراء؛

إن عدم تنفیذ القانون والعدالة بحق قادة زمرة رجوی الإرهابیة الذین وکما تعرفون قد ارتکبوا فی عهد نظام صدام المقبور جرائم کثیرة بحق الشعبین الإیرانی والعراقی والأعضاء المتذمرین داخل الزمرة یأتی بمثابة الاستسلام أمام الإرهاب ومساندیه ومنهم إسرائیل والأجهزة الأمنیة مثل السی. آی. إیه وموساد و… إلخ وإنی أؤکد أنه ما لم تقوموا بالتعامل القانونی مع قادة زمرة رجوی الإرهابیة والمقیمین فی مخیم الحریة (لیبرتی) وما لم تحاکموهم محاکمة عادلة فسوف یبقی قسم من مشکلة وجود الإرهابیین فی أرض العراق دون حل لأن زمرة رجوی هی حلیفة بقایا وأذیال حزب البعث الصدامی ومنهم طارق الهاشمی الهارب المحکوم علیه بالموت إضافة إلى إرهابیی “داعش” المصطنع من قبل إسرائیل ورکیزة الإرهاب فی العراق.

دولة السید العبادی؛

أستأذنکم فی ختام رسالتی بأن أتحدث إلیکم بکل صراحة وشفافیة:

إنکم وبصفتکم رئیس الوزراء العراقی وأول مسؤول عراقی أمام الله والقانون والضمیر الإنسانی یأتی من واجبکم تطبیق العدالة باتخاذکم قرارا وإجراء فعلیا وجدیا لإنهاء العنف والإرهاب الرجویین اللذین یتم توجیه جزء منهما انطلاقا من أرض العراق (مخیم لیبرتی) لکی لا تسمحوا بتشوه سمعة حکومتکم فی أذهان وضمائر ضحایا هذه الزمرة المجرمة الإرهابیة من الإیرانیین أو العراقیین أو أعضاء فی هذه الزمرة وکما کنت قد کتبت فی رسالتی السابقة إلى سیادتک إن إقامة محکمة عادلة والتعامل القانونی مع قادة هذه الزمرة المجرمة المقیمین فی مخیم لیبرتی سوف تکشف أبعاد الجرائم التی ارتکبتها زمرة رجوی الإرهابیة إلى حد سیدفع داعمی هذه الزمرة الإرهابیة إلى الخجل من الاستمرار فی دعمهم لهؤلاء المجرمین.

مرة أخرى أتمنى للحکومة العراقیة والشعب العراقی النجاح والسعادة والانتصار على الإرهابیین المجرمین. والله ولی التوفیق وهو المستعان.

نسخة إلى کل من:

– مکتب رئیس جمهوریة العراق

– مکتب رئیس الوزراء العراقی

– وزارة الخارجیة العراقیة

– وزارة الداخلیة العراقیة

– وزارة العدل العراقی

– وزارة حقوق الإنسان العراقیة

محمد رزاقی – باریس

*** 

همچنین:

شکست رجوی قارا کنیز اسرائیل جنایتکار درعراق توسط یک فرمانده ایرانی !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیستم نوامبر ۲۰۱۴:…  با تسلط گروه جنایتکار داعش و پس مانده های حزب بعث صدام ملعون به موصل رجوی از طریق سران فرقه در اسارتگاه کمپ لیبرتی به اعضاء نگون بخت وعده داده بود که با تسلط عشایر انقلابی ( داعش و پس مانده های حزب بعث ) به اردوگاه بد نام اشرف باز خواهیم گشت و حتا از این گر

چون قافیه تنگ آید ؛ رجوی به جفنگ آید !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  با خودم می گویم خدایا ما تو این فرقه بودیم و ازعمق جنایات و ترسو بودن ؛ شارلاتانیزم شخص رجوی و دیگر سران فرقه بی خبر بودیم ؟! وقتی واقعیتهای درون تشکیلات فرقه رجوی توسط رها شده گان از فرقه رجوی افشاء می شود رجوی هیچ جواب منطقی حتا برای یک سوال هم ندارد ! ا

مریم قجر قاتل یعقوب ترابی است

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  امروز از فوت ناگهانی دوست قدیمی ام یعقوب ترابی در بیمارستانهای پاریس با خبر شدم . از این طریق به خانواده محترم یعقوب ترابی تسلیت می گویم برای ان مرجوم شادی روح و برای باز مانده گان ارزوی صبر و شکیبائی دارم . اما این اتفاق ناگوار باعث شد ساعتها بیاد خاطر

بار دیگر زن نگون بختی از فرقه رجوی به دل خاک سرد رفت !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفتم نوامبر ۲۰۱۴:…  این اولین زن نگون بختی نیست که در فرقه رجوی به خاطر بیماری فوت می کند و طبعآ اخری هم نیست و تا زمانی که اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی رجوی زنباره و دیگر سران فرقه هستند چه مرد و یا زن خواه نا خواه سرنوشتی بهتر از این در انتظارشان نیست چون شخص رجوی و مریم قجر برای فرار از پاسخگ