هدف رجوى از نشستهاى به اصطلاح حوض يا مؤسسان دوم

هدف رجوى از نشستهاى به اصطلاح حوض يا مؤسسان دوم

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم ژوئن 2014: … در تداوم انقلاب درونى مجاهدين و مراحل تكميل آن كه روز به روز فشارها بر اعضای تشكيلات بيشتر ميشد و محدوديتها شدت ميگرفت، رجوى براى اينكه ذهن افراد را آب بندى كند و هر نوع عاطفه، رابطه و احساس را به سوى خود سمت دهد و خود را بعنوان بت قابل پرستش و جانشين خدا بر روى زمين در اذهان جا بزند، فيلى به اسم انحلال ارتش و تشكيل مؤسسان دوم را …

جنون رهبری مجاهدین خلق (رجوی ) و جان های ارزان اعضاء

لینک به منبع

هدف رجوى از نشستهاى به اصطلاح حوض يا مؤسسان دوم

در تداوم انقلاب درونى مجاهدين و مراحل تكميل آن كه روز به روز فشارها بر اعضای تشكيلات بيشتر ميشد و محدوديتها شدت ميگرفت، رجوى براى اينكه ذهن افراد را آب بندى كند و هر نوع عاطفه، رابطه و احساس را به سوى خود سمت دهد و خود را بعنوان بت قابل پرستش و جانشين خدا بر روى زمين در اذهان جا بزند، فيلى به اسم انحلال ارتش و تشكيل مؤسسان دوم را هوا كرد و سر اين موضوع بايد تمام نفرات تشكيلات بدهكار ميبودند كه چه نكرده هایى داشته اند و رهبر بر آن داشته كه ارتش را منحل كند. زمينه سازى، چه بلحاظ فيزيكى و چه به لحاظ پيشبرد بحث، با مهارت و شيادى خاص انجام شده بود. اين سرى نشستها به لحاظ تداوم، طولانى ترين نشستهايى بود كه در مدت بيست و پنج سال حضورم در تشكيلات ديده بودم كه پشت بند آن عمليات جارى كه شعار اصلى نشست بود و محتواى تفتيش عقايد داشت و نيز نشستهاى خوفناك شكنجه روحى و روانى موسوم به “نشستهاى ديگ” از آن بيرون آمد.

رجوى در اين نشستها علاوه بر بحث ضرورتهاى مبارزه و تكرار مكررات خسته كننده و مطول، وارد گود حوض به شيوه مرتاضها و هيپنوتيزم گراها شد به اين صورت كه بايد نفرات در زير پاى رجوى جمع شده، روى زمين نشسته و به عنوان حوض، تطهير كننده ايدئولوژيكى افراد اقرار به گناه و نكرده، كنند و از او عذر و بخشش بخواهند و او را بعنوان بت، پرستش كنند و تمام هستى و نيستى خود را تقديم درگاهش نمايند و چشم و گوش بسته، مطيع و فرمانبردارش شوند. اين، همان شيوه شستشوى مغزى است كه رجوى و امثال گروههایی چون داعش در لواى ايدئولوژى چنين انسانهايى را پرورش ميدهند كه الان به عينه ميبينيم كه بى ملاحظه با انتحار خود چگونه جان انسانهاى بيگناه را گرفته و اين عمل شنيع خود را در كشتار بى رحمانه و نسل كشى، مقدس ميشمارند. همانگونه كه رجوى خودسوزى و خودكشى انسانها را امرى مقدس ميپندارد.

رجوى در شيادى و علم روانكاوى، مهارت خاصى داشت و خوب ميدانست كه چگونه مغز نفرات را شست و شو داده و آنچه كه خود ميخواهد، ببار بيارد و در اينكار هم موفق عمل ميكرد.

شقى ترين و بى رحم ترين نفرى كه در عمرم ديدم، شخص رجوى است. جنايات الان داعش هم به گرد پاى اعمالى كه رجوى در حق نفرات تشكيلاتش انجام داده است، نميرسد. اگر رجوى دست باز داشت، جناياتش بسا هولناكتر از تند روهاى اسلامى و وهابيون امروزي است كه چه جناياتى مرتكب نميشوند. نمونه اين جنايات را از رجوى در جنگ خليج در عراق و رويارويى با كردها و شيعيان ديده بوديم با وجود نيروى كم ولى رجوى در بى رحمى و قصاوت خط خود را تا ميتوانست پيش برد و چه جناياتى كه انجام نداد.

بعداً با چنين زمينه سازيهايى و شستشوى مغزى نفرات به اسم بندهاى انقلاب و در اختيار گرفتن جسم و روح نفرات، همين اعمال شنيع را در نظر داشت كه در ايران پياده كند و ايران را جولانگاه ديوان و ددان قرار دهد، ولى خوشبختانه موفق نشد. فتنه گرى مذهبى كه رجوى راه انداخت و خزيدن به دامان آمپرياليسم نیز در همين راستا و برای انجام اعمالی که امروزه گروه تروریستی داعش انجام می دهد، بوده است.

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

Alejo Vidal-Quadras Mojahedin Khalq terrorist groupخسارت جدی و گرفتاری جدید بقایای صدام و رجوی در پارلمان اروپا

Link to the full description of MKO Logo (pdf file


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

داعش، تبلور نیات و جنایات رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم ژوئن 2014: …  از به كشته دادن افراد در ليبرتى كه تا حال اينقدر از خروج آنان ممانعت به عمل مى آورد و چوب لاى چرخ كميساريای عالی پناهندگان براى انتقال نفرات ميگذارد، يك هدف بيشتر ندارد و خوب ميداند كه اگر پاى نفرات به خارج برسد،

کشتن، سر به نیست کردن و شکنجه مخالفین به بهانه چک امنیتى (اسامی شکنجه گران مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، یازدهم ژوئن 2014: … بعد از انتخاب مريم قجر به عنوان رئيس جمهور خودخوانده سازمان و باصطلاح شوراى ملى مقاومت و اعزام او به فرانسه، بعلت مخالفتهاى پنهانى افراد از فشارهاى روحى و روانى درون تشكيلات ناشى از انقلاب درونى( انقلاب باصطلاح

اوج شقاوت و پلشتى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم ژوئن 2014: …  او آنگونه كه براى من تعريف كرد، سرباز بوده و خدمت سربازى را ميگذرانده كه سال ٦٦ در عمليات سازمان اسير شده بود . به علت سادگى و بى آلايشى كه داشت، تمام عيار در دام فريب و حقه هاى سازمان و تشكيلات رجوى قرار گرفته و