هشدار به مجامع بین المللی – درخواست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) جهت برسمیت شناختن کمپ ترانزیت لیبرتی بعنوان کمپ پناهندگی

هشدار به مجامع بین المللی – درخواست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) جهت برسمیت شناختن کمپ ترانزیت لیبرتی بعنوان کمپ پناهندگی

 

.

زنان ایران، هشتم فوریه 2013 … خواست واقعی ساکنان لیبرتی آزاد شدن از عراق و رفتن به کشورهای ثالث است اما تا وقتی که در چنگال این تشکیلات اسیر هستند نمی توانند صدای واقعی شان را بگوش کسی برسانند. لازم به ذکر است که این تشکیلات به ناحق و طی سالیان تفتیش عقاید خود را حاکم رأی و مغز افراد کرده است و از جانب آنها بیانیه صادر می کند و به ناحق خود را نماینده این افراد می داند کسانی که سالیان دراز است از جامعه و خانواده قطع بوده و هیچ درکی از جامعه و دنیای آزاد ندارند و رجوی با سوء استفاده از چنین موقعیتی و تسلطی که بر این مغزها دارد آنها را به تلویزیون و اعترافات اجباری کشانده و یا وادار به امضاء کردن و تعهد گرفتن می کند در حالیکه این ساکنان نیاز دارند که اول از زیر سلطه ظالمانه این تشکیلات خارج بشوند و بعد بتوانند آزادانه تصیمیم بگیرند و رأی بدهند …

زنان ایران، هشتم فوریه 2013
http://www.iran-zanan.de/Maghalat/2013/2/liberti.htm

این روزها شاهد هستیم که تشکیلات سازمان مجاهدین فرقه رجوی دقیقا دنباله روی خطی که از رجوی گرفته اند دنبال تأیید رسمی کمپ لیبرتی بعنوان کمپ پناهندگی توسط دولتهای اروپائی هستند

انجمن زنان با توجه به شناخت عمیق و دقیقی که از تمامی اقدامات این تشکیلات به رهبری مستقیم رجوی دارد هشدار می دهد که رجوی با اینکار فقط می خواهد موقعیت خود را در عراق رسمیت ببخشد او بدنبال اهداف شوم دیگری برای باقیمانده اعضاء گرفتار در آن بیابان است

خواست واقعی ساکنان لیبرتی آزاد شدن از عراق و رفتن به کشورهای ثالث است اما تا وقتی که در چنگال این تشکیلات اسیر هستند نمی توانند صدای واقعی شان را بگوش کسی برسانند. لازم به ذکر است که این تشکیلات به ناحق و طی سالیان تفتیش عقاید خود را حاکم رأی و مغز افراد کرده است و از جانب آنها بیانیه صادر می کند و به ناحق خود را نماینده این افراد می داند

کسانی که سالیان دراز است از جامعه و خانواده قطع بوده و هیچ درکی از جامعه و دنیای آزاد ندارند و رجوی با سوء استفاده از چنین موقعیتی و تسلطی که بر این مغزها دارد آنها را به تلویزیون و اعترافات اجباری کشانده و یا وادار به امضاء کردن و تعهد گرفتن می کند در حالیکه این ساکنان نیاز دارند که اول از زیر سلطه ظالمانه این تشکیلات خارج بشوند و بعد بتوانند آزادانه تصیمیم بگیرند و رأی بدهند

رجوی شروع به بهانه تراشی و سوء استفاده از اعضاء کرده و چنین وانمود می کنند که دولت عراق در ورود امکانات به لیبرتی کارشکنی می کند و یا اینکه بگوید ساکنان خواهان بازگشت به اشرف هستند تا به این ترتیب و با این بهانه ها بتوانند کمپ لیبرتی را بعنوان کمپ پناهندگی به رسمیت بشناسانند

اینکار یعنی به رسمیت شناختن کمپ ترانزیت لیبرتی به نوعی باعث رسمی شدن تشکیلات رجوی نیز خواهد شد و آنها دنبال بدست آوردن چینن موقعیتی هستند تا نه تنها راه افراد به خارج باز نشود بلکه موقعیت آنها برای ماندن در عراق تثبیت بشود و ا ین همان خیانت جدید رجوی است در حق اعضاء

این تشکیلات با استفاده از ایمیلهای قلابی وامضای حمایت تعداد زیاد وكلای اروپایی و خارجی، امضای حمایت شهرداران و شهروندان خارجی وسایر روشهائی که می دانیم و سابقه کارش است سوءاستفاده می کند

باز هم هشدار می دهیم که جان و هستی و روح و انسانهای مسخ شده و اسیران لیبرتی را آزاد کنید و فریب بهانه گیریها و خط و خطوط خائنانه رجوی را نخورید

انجمن زنان ایران 08.02.2013

رونوشت به
سازمان ملل
صلیب سرخ
دیده بان حقوق بشر
دفتر یونامی در بغداد

————

همچنین
https://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=14440

مارینا سراج، زن امریکایی، چگونه در سازمان مجاهدین فرقه رجوی از پای درآمد

.

… مارینا سیتی زن آمریکا بود و خواهر و شوهر خواهرش در آمریکا هستند. او در لایه دوم شورای رهبری با من هم رده بود و من در خیلی از نشستهای به اصطلاح لایه ای که برای ما می گذاشتم شاهد بودم او سالها خیلی مورد اذیت و آزار قرار گرفت و سرانجام در سال هشتاد و نه یک روز با فریاد و اعتراض به مسعود و مریم رجوی گفت من همسر و پسرم را می خواهم بعد وی را با آمپولهای مخرب آنقدر به او تزریق کردند تا او را از پای در آوردند البته تا آن زمان او را نکشتند دکتر به سراغ او آوردند بعنوان بیمارو نفر روانی او ماه های متمادی زندانی بود وقتی او رابیرون به همراه نگهبان آوردند، او شل و بی تعادل راه می رفت من خودم شاهد بودم صورتش متورم موهای صورت و ابروهایش سفید شده بود این در حالی بود که مارینا …

زهرا السادات میرباقری، زنان ایران، سوم فوریه 2013
http://www.iran-zanan.de/Maghalat/2013/2/marina.htm

مارینا سراج با اسم تشکیلاتی فاضله تا قریب سال 1390 که من هنوزاز تشکیلات رجوی در عراق فرارنکرده بودم همچنان معترض ولی زخمی ازصدمات وارده به جسم وروحش توسط گماشتگان مسعودومریم رجوی بود. وی توسط نگهبان به جلسات اجباری فرقه برده می شد . چرا این وضعیت درد ناک را رجویها بر او تحمیل کردند؟

همسر مارینا همچون وی گرفتار در تشکیلات ا ست و دارای یک پسر در آمریکا می باشد. مارینا سیتی زن آمریکا بود و خواهر و شوهر خواهرش در آمریکا هستند. او در لایه دوم شورای رهبری با من هم رده بود و من در خیلی از نشستهای به اصطلاح لایه ای که برای ما می گذاشتم شاهد بودم او سالها خیلی مورد اذیت و آزار قرار گرفت و سرانجام در سال هشتاد و نه یک روز با فریاد و اعتراض به مسعود و مریم رجوی گفت من همسر و پسرم را می خواهم بعد وی را با آمپولهای مخرب آنقدر به او تزریق کردند تا او را از پای در آوردند البته تا آن زمان او را نکشتند دکتر به سراغ او آوردند بعنوان بیمارو نفر روانی او ماه های متمادی زندانی بود وقتی او رابیرون به همراه نگهبان آوردند، او شل و بی تعادل راه می رفت من خودم شاهد بودم صورتش متورم موهای صورت و ابروهایش سفید شده بود این در حالی بود که مارینا ورزشکار و دونده خوبی بود و قوی بود.

کارش بخاطر وضعیتی که از نظر تشکیلاتی با او داشتند مستمر بود و به او کارهای سخت ازقبیل کشاورزی وباغ داری وازاین قبیل کارها می دادند با اینکه به زبان انگلیسی مسلط بود.

یک روز در جلسه مسعود رجوی در سال 89 که برای لایه دوم شورای رهبری گذاشته بود ومن هم حضور داشتم، رجوی روی تابلو نوشت “بحث اینست ناموس یا بی ناموس” یعنی رابطه ما با شما اینست یا ناموس من هستید در غیر این صورت بی ناموس هستید و تکلیف بی ناموس هم مشخص هست و گفت اعتراض شما نشانه شیطان درون شما هست.

رجوی با تهدید و برای ترساندن یک سری که مخالف بودند گفت:حضرت علی آنموقع چهار هزار نفر از مخالفینش را توی چاه ریخت! الان ولی روشهای پیچیده ای هست!

عملا خانم مارینا را چکار کردند با آمپولهای مخرب از پای در آوردند بعد بحث رابطه زدن با مسعود رجوی در آن نشست شروع شد بعد خانم مارینا را به همراه یک نگهبان پشت میکروفن آوردند رجوی به وی گفت حاضری با من کشتی بگیری؟!! این در حالی بود که خانم مارینا تعادل نداشت بایستد چون خانم مارینا آدم قوی و ورزشکاری بود رجوی با سنگدلی تمام این حرفها را به خانم مارینا سراج درحضورجمع زنان زیادی می گفت که خیلی برای من درد ناک بود، بعدخانم مارینا برای اینکه مسعودرجوی وگماشتگان مغزشویی شده اش دست از سرش بردارد، گفت من چهار بار قرآن را از اول تا آخر خوانده ام و من خیلی تغییر کردم .

این نمونه دیگری ازقربانیان زن این فرقه است که مریم رجوی در تبلیغات وبلندگوها اعلام رهایی زنان ورهبری زنان ووتبعیض مثبت در فرقه موسوم به سازمان مجاهدین خلق ایران را دارد من مختصر گفتم انشاأ الله خانم مارینا سراج آزادی خود را ازچنگال این فرقه خطرناک بدست بیاورد. در همینجا اعلام می کنم که اگر سازمان هر گونه اعتراف گیری یا فشار به این خانم وارد کند و بعد از این مصاحبه وی را به تلویزیون خود بکشاند همگان بدانند که این از روشهای این فرقه می باشد و من از هم اکنون به سازمانهای حقوق بشری در مورد سلامتی ایشان و رسیدگی به وضعیت دردناک او هشدار می دهم. در عین حال هدفم از این پیام این است که اگر خواهر و یا بستگان وی این پیام من را می خوانند بدانند که وضعیت واقعی مارینا چگونه است و برای آزادی وی از این تشکیلات اقدام کنند.

من برای تمامی گفته های خود حاضر به شرکت در دادگاهی که به این منظور تشکیل می شود برای شهادت و دفاع از گفته های خود حاضر می شوم.

به امید وآرزوی آزادی تمام انسانهای دربند جسمی وفکری این سازمان در هر نقطه از جهان

زهرا السادات میرباقری
سوم فوریه 2013 برابر با 14 بهمن 1391

————-

همچنین
https://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=14416

افشای دروغهای سایت وابسته به سازمان مجاهدین فرقه رجوی در مورد خانم مرضیه قرصی

.

… اخیرا سازمان مجاهدین فرقه رجوی در سایت وابسته به تشکیلات خود بنام ایران افشاگر با موضوع مرضیه قرصی مطالبی نوشته که دروغ و تحریف است. این تشکیلات واپسگرا و عقب مانده از جامعه ابتدا در یک اقدام عجولانه یک عکسی بدون حجاب هم در سایت گذاشته بود که برای پیشگیری از رسوائی بیشتر نزد باقیمانده هواداران بعد از نصف روز عکس خانم مرضیه را با دستبرد زدن و نزدیک شدن به زندگی شخصی خصوصی وی بدست آورده از سایت برداشت. مدعیان دروغین حقوق بشر این خانواده را متلاشی کردند و حالا چون می دانند که مرضیه منتقد آنها است و می خواهد از خون شوهرش واز فرزندش دفاع کند اینگونه می خواهند او را به سکوت وادار کنند. مدعیان دروغین حقوق بشر مسعود رجوی و مریم مترسک پلید که داعیه دفاع از حقوق زن دارد …


(Massoud and Maryam Rajavi, cult leaders)

زنان ایران، اول فوریه 2013
http://www.iran-zanan.de/Maghalat/2013/2/marziye%20ghorsi.htm

اخیرا سازمان مجاهدین فرقه رجوی در سایت وابسته به تشکیلات خود بنام ایران افشاگر با موضوع مرضیه قرصی مطالبی نوشته که دروغ و تحریف است. این تشکیلات واپسگرا و عقب مانده از جامعه ابتدا در یک اقدام عجولانه یک عکسی بدون حجاب هم در سایت گذاشته بود که برای پیشگیری از رسوائی بیشتر نزد باقیمانده هواداران بعد از نصف روز عکس خانم مرضیه را با دستبرد زدن و نزدیک شدن به زندگی شخصی خصوصی وی بدست آورده از سایت برداشت

مدعیان دروغین حقوق بشر این خانواده را متلاشی کردند و حالا چون می دانند که مرضیه منتقد آنها است و می خواهد از خون شوهرش واز فرزندش دفاع کند اینگونه می خواهند او را به سکوت وادار کنند. مدعیان دروغین حقوق بشر مسعود رجوی و مریم مترسک پلید که داعیه دفاع از حقوق زن دارد با اینکار به خیال واهی خود اقدام به ترور شخصیت و سفید سازی جنایتهائی نظیر به کشتن دادن همسر خانم مرضیه قرصی می کند.

خانم مرضیه قرصی وکودکش پس از آزادی از سازمان مجاهدین فرقه رجوی این کودک به دستور سازمان ازسن شیرخوارگی از محبت پدر و مادر محروم بوده است

ما زنان جدا شده از سازمان ضمن حمایت از حقوق زنان جدا شده جهت بر ملا کردن دست این تشکیلات مافیائی لازم می دانیم بگوئیم و هشدار دهیم که روش کار این فرقه است که وقتی می خواهد زنان جدا شده را به سکوت وادار کند اینگونه رفتارها را می کند که اول مارک مزدور زده و او را مرتبط با پاسداران و جمهوری اسلامی می کند تا همانگونه که از روشهای این مرتجعین خبر داریم کاری کند تا باقیمانده هواداران آنها ا نتقادات جداشده ها را بر علیه مجاهدین باور نکنند.

بخاطر این می گوئیم باقیمانده هواداران که آنها هیچ جایگاه مردمی نداشته و تنها برای این فرقه هوادارانی باقی مانده اند که یا بر اثر سالیان سال تلقین و تغذیه فکری از جانب این فرقه مثل همین فرقه فکر می کنند و تجزیه و تحلیل می کنند و حرفهای این فرقه را تکرار می کنند و یا ریشی نزد سازمان گرو دارند که بخاطر آن مسئله حالا از هر جنس که باشد دیگر حتی فکر هم نمی کنند و نیازمند استدلال هم نیستند و فقط طوطی وار هر چه این تشکیلات بگوید را قبول می کنند با این وصف باز هم سازمان اصلا تاب تحمل ندارد که این وسط منتقدی پیدا بشود بخصوص که از سنخ جدا شده هم باشد بنابر این برای یکی یکی جداشدگانش قیمتش هر چه که باشد از کیسه نفت مردم عراق می پردازد و دست به شیطان سازی می زند.

خانم مرضیه قرصی که پس از سالها اسارت و زندان در اشرف از تشکیلات مجاهدین جان سالم به در برد و همسرش آرام گفتاری که در اثر فرامین غلط سازمان به کشتن داده شد و فرزند آنها که به دستور سازمان از شیرخوارگی تا سالیان محروم از مادر و پدر و نزد مادر بزرگش در ایران نگهداری شد همگی از قربانیان این سازمان هستند. که شرح کامل زندگی آنها مفصل است.

آرام گفتاری توسط فرامین غلط سازمان مجاهدین فرقه رجوی بیگناه کانالیزه شده به دام مرگ فرستاده شد و سپس به لیست اسامی شهدای رجوی اضافه شد

عطف به این مطلب در مورد مرضیه قرصی جهت اطلاع بازدید کنندگان این سایت باید بگوئیم که نیروهای آمریکائی بعد از اینکه به اشرف رسیدند آنگونه که خواست رجوی بود وارد مقرها و مناسبات ظالمانه فرقه ای تشکیلاتی سازمان نشدند و تشکیلات سازمان همچنان حفظ ماند و آنها فقط دورتادور قرارگاه را حفاظت گذاشتند و سلطه ظالمانه این تشکیلات بر روی اعضاء همانگونه که هنوز هم در لیبرتی ادامه دارد آن موقع نیز در اشرف ادامه پیدا کرد.

نیروهای آمریکائی کمپی موقت بنام تیف در جوار اشرف دایر کردند که نفراتی را که خواهان جدائی از سازمان بودند می پذیرفتند هر چند که بعلت سابقه جنایت سازمان هیچیک حتی از نفرات جدا شده هم موفق به رفتن به سایر کشورها نشدند اما در آنجا تفاوتی که وجود داشت دیگر از نشستهای اجباری عملیات جاری و غسل و تشکیلات فرقه ای ظالمانه راحت بودند و از طرفی امکان تماس افراد با خانواده شان هم وجود داشت.

با توجه به شناختی عمیق و بافت تشکیلاتی که ما این فرقه داریم و اختلافی آشکار که در این گزارش مجعول آشکار است می گوئیم و تصریح می کنیم که کاملا حرف مرضیه قرصی درست بوده در همین رابطه از طرف تشکیلات ابلاغیه ای برای همه مسئولینی که عملیات جاری می گذاشتند داده شد که در سناریو نشست عملیات جاری روزانه به تمامی نفرات اعلام کنیم که کمپ تیف چراگاه وزارت اطلاعات است و هر کس که به آنجا می رود استخدام وزارت اطلاعات می شود و همه آنجا گرفتار و خوک و خنزیر می شوند و حتی یک نفر هم نتوانسته به کشور ثالثی برود و افراد مورد تهاجم و بدرفتاری سربازان آمریکائی قرار می گیرند و به افراد تجاوز می شود. آنها را تشویق می کنند که مسیحی شوند و در بشکه غسل تعمید کنند. آنها روی زمین غذای سرد و بسته بندی شده می خورند. آنها هر روز حتی در تیف آمریکائی ها دست به چاقو کشی بر علیه هم می زنند و هر روز زخمی دارند و هر روز تعدادی به سکروکیشن و ایزولیشن یعنی زندانهای انفرادی آمریکائی ها می روند. این عین محورهائی بود که به ما از طرف تشکیلات و مژگان پارسائی داده شد تا به نفرات ابلاغ کنیم.

حالا سازمان با دروغ و دغل می گوید ” سرهنگ دوم آمریکائی برای ملاقات با سه زن مراجعه کرده و آنها همگی گفته اند که خیر این اخبار صحبت ندارد!!!” و حالا چون صحت ندارد بنابر این مرضیه قرصی عضو رژیم ایران است. ببینید که کار به کجا رسیده و کارد چگونه به استخوان رجوی رسیده است که برای استناد به عضو رژیم بودن خانم قرصی آنهم چند روز بعد از خروج از دخمه اشرف چگونه سازمان متوسل به این دروغها شده است.

————

 

|