وقت دفاع از جنایات عربستان هم رسید! (رجوی آبرو را خورد و حیا را …)

وقت دفاع از جنایات عربستان هم رسید! (رجوی آبرو را خورد و حیا را …)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نهم فوریه 2015:…  تقلاهای مذبوحانه ی این باند وطن فروش بجایی رسیده است که حتی حاضر شده اند به عربستان بعنوان مرتجع ترین کشور جهان هم صدآفرین بگویند که بخاطر خیانت در کاهش قیمت نفت، ضربتی برملت خود ودیگران وازجمله ” خلق قهرمان ایران”میزند. اگر یادمان باشد، حکومت مترقی ونزوئلا برنامه ریزی کرده بود که ازمحل فروش نفت ، بجای وارد …

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

لینک به منبع

وقت دفاع از جنایات عربستان هم رسید!

وبسایت اصلی باند رجوی دمی آرامش ندارد و بقول ما آذربایجانی ها ، آبرو را خورده وحیا را انداخته است!

تقلاهای مذبوحانه ی این باند وطن فروش بجایی رسیده است که حتی حاضر شده اند به عربستان بعنوان مرتجع ترین کشور جهان هم صدآفرین بگویند که بخاطر خیانت در کاهش قیمت نفت، ضربتی برملت خود ودیگران وازجمله ” خلق قهرمان ایران”میزند.

اگر یادمان باشد، حکومت مترقی ونزوئلا برنامه ریزی کرده بود که ازمحل فروش نفت ، بجای وارد کردن کالاهای لوکس و غیر لازم خارجی، سه میلیون آپارتمان ساخته وبطوررایگان دراختیار محرومان جامعه بگذارد که این جنایت عربستان مسلما سبب صاحب خانه نشدن یا دیر صاحب خانه شدن این سه میلیون خانواده از ” خلق قهرمان” خواهد شد و…

عنوان نوشته ی این وبسایت، درخدمت ارتجاعی ترین محافل امپریلیستی ” … واماندگی و انزوای سیاسی رژیم در مواجهه با عربستان” نام دارد ودراین نوشته چنین آمده است:

” کنفرانس ”ضد تکفیری“ تلاش پدرخوانده بنیادگرایی برای رد گم کردن!

به عقیده ناظران و تحلیلگران نقش عربستان سعودی در زمینه مسایل منطقه یی و به‌ویژه نقش این کشور علیه سیاستهای مداخله‌جویانه رژیم آخوندی، انزوای منطقه‌یی رژیم آخوندی را تشد‌ید کرده است “.

من بدون اینکه با بقیه ی ترهات سایت رجوی ها کارداشته باشم، بنقل از فیس بوک یکی ازهمشهریان تبریزی نقش افشا شده ی عربستان در انفجار برج های دوقلوی آمریکا را درفاجعه ی 11 سپتامبر2001 خاطر نشان ساخته وباند رجوی را بخاطر ستایش یکی از بانیان تروریزم وبنیادگرایی و… به چالش جدی کشانده وازخوانندگان محترم درخواست دارم که مطالب افشاگرانه ی مندرج در فیس بوک این دوست عزیز را بدقت خوانده وبا چهره ی کریه باند رجوی بهتر آشنا شوند.

نوید

” درخواستی فراخوان گونه!!!- مسلطین به زبان انگلیسی زحمت بیشتری را تقبل کنند!

آقای زکریا موسوی که عضو ارشد القاعده بوده وقبل ازانفجار برج های دوقلوی آمریکا ( واقعه ی بشدت مشکوک وهدایت شده ی 11 سپتامبر 2001) قبل ازانجام این عملیات وباتهام داشتن 14هزار دلار و انجام آموزش های خلبانی درآمریکا دستگیر شده وطبعا نمیتوانسته درآن انفجار شرکت کرده باشد!

اما او درسال 2002 طی نامه هایی ازوکلا وحقوقدانان آمریکا خواسته که اطلاعاتی درباره ی این انفجار دارد و آنها باید به زندان آمده وبا اومصاحبه کنند که مقبول نمیافتد.

اما حالا که آمریکا میخواهد گربه را دم حجله بکشد و سلطه اش را بر سلطان سلمان ( پادشاه اخیر عربستان) بصورت کامل اعمال کند، به تعدادی ازاین وکلا اجازه داده که به داخل زندان رفته و پای صحبت زکریا موسوی بنشینند!

گویا که زکریا موسوی طی بیانات مستند ومبسوطی اظهار داشته که این انفجار با مساعدت زیاد سازمان اطلاعات عربستان ( باحتمال زیاد با موافقت عواملی ازدولت درسایه ی آمریکا) که درنظر داشتند اوضاع جهانی را به وضعی دربیآورند که آوردند تا حملاتی به کشورها ی دیگر ( افغانستان، عراق ، لیبی، سوریه و…) انجام بگیرد و استارت سلطه ی بلامنازع نظم نامنظم جهانی را بزند!

درایجاد این نظم نوین جهانی، عربستان بخاطر داشتن جمعیت کم وحکومت توتالیتر و داشتن یک پنجم ذخیره ی نفت جهان ، نقش بی بدیلی را بازی میکند!

این عربستان است که با گشادتر کردن دهانه ی شیرها ی نفت قیمت آنرا پایین نگهداشته با بتواند با ضعیف کردن ایران وروسیه ، سوریه راازپا بیاندازد و …

آمریکا با این اقدام جدید که خبرش ( خبر مربوط به مطرح کردن زکریا موسوی) توسط نیویورک تایمز منعکس شده ، میخواهد به سلطان سلمان عربستانی بفهماند که اگر ذره تعللی در ادامه ی این سیاست نفتی خائنانه ازخود نشان دهد، پرونده ی شرکت عربستان در این ترور وانفجار تاریخی را رو کرده وضمن آبروریزی های لازم، عربستان را وادار به پرداخت صدها میلیارد دلار غرامت به آمریکا و بازماندگان این ترور نیمه دولتی- نیمه خصوصی! خواهد نمود که دارای عواقب غیر قابل پیش بینی برای عربستان وشاه جدیدش خواهد بود.

با این توضیح که بازماندگان این جنایت بزرگ، درسال 2002 دعوایی را برعلیه دولت عربستان اقامه کردند و جورج بوش پسر( بعنوان نوکر شاهزادگان میلیاردر عربستانی) مانع طرح این دعوا شد!

با توجه باینکه دانستن حقایق پشث پرده حق انسان هاست که دراین مورد خاص عدم تسلط بزبان انگلیسی و… مانع کسب این حقوق است ، اینجانب ترجمه ی کامل ، انتشار وبازانتشار این مقاله ی روزهای اخیر نیویورک تایمز را یک وظیفه ی انسانی دانسته و از دوستان وآشنایان فیس بوکی مسلط به زبان انگلیسی، آنجام سریعآان را درخواست مینمایم!

این نوع ترجمه ها و انتشار دادن ها کمک بزرگی به آگاهی مردم است که متاسفانه معتقدم که مردم بهره ی لازمی ازآن ندارند” .

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمحنیف حیدر نژاد: جنایتکار خوب، جنایتکار بد!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16134

وشما هم بخاطر این سخنان نمیخواهید لیبرتی را ترک کنید؟!

گزارش کمپ لیبرتی 6انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پنجم فوریه ۲۰۱۵:…  خبری که از ماهها پیش انتظار انتشار آن میرفت، بالاخره از رسانه ی رجوی ، با زبان دونفر ازبرجستگان واهالی حکومت آمریکا وبا انشا وادبیات نزدیک بهم منتشر شد که من متن یکی ازآنها را با تیتر هردو نقل میکنم : ” چاک هیگل: ممکن است نیروهای زمینی آمریکا در عراق مورد نیاز باشد- سناتور لیندزی گراهام: به نیروی زمینی آمریکا در عراق و …

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

لینک به منبع

وشما هم بخاطر این سخنان نمیخواهید لیبرتی را ترک کنید؟!

خبری که از ماهها پیش انتظار انتشار آن میرفت، بالاخره از رسانه ی رجوی ، با زبان دونفر ازبرجستگان واهالی حکومت آمریکا وبا انشا وادبیات نزدیک بهم منتشر شد که من متن یکی ازآنها را با تیتر هردو نقل میکنم :

” چاک هیگل: ممکن است نیروهای زمینی آمریکا در عراق مورد نیاز باشد- سناتور لیندزی گراهام: به نیروی زمینی آمریکا در عراق و سوریه نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری رویتر چاک هیگل وزیر دفاع طی مصاحبه‌ای گفت احتمال دارد در نهایت آمریکا نیاز به اعزام نیروهای زمینی به عراق برای عقب راندن نیروهای داعش داشته باشد.

هیگل، که استعفای خود را تحت فشار در ماه نوامبر اعلام کرد، به تلویزیون سی.ان.ان گفت: همه گزینه‌ها بایستی در عراق در نظر گرفته شود، از جمله اعزام نیرو برای نقش‌های غیررزمی از قبیل جمع‌آوری اطلاعات و ردیابی اهداف داعش. اظهارات چاک هیگل مانند اظهارات پاییز گذشته ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در برابر کنگره بود که گفت ممکن است لازم شود نیروهای آمریکایی نقش بزرگتری در عراق روی زمین برعهده بگیرند. چنین تحولی علاوه بر ۴۵۰۰ نیرویی خواهد بود که از هم‌اکنون متعهد به مأموریتهای آموزشی و مشورتی در عراق شده‌اند ” .

بسیار خوب !

بعضی ازدوستان ما ازمدت ها پیش این پیش بینی را کرده بوده وگفته بودند که با حضور ۱۵۰۰نفر از نیروهای زمینی کانادا- که این یکی چاکری خوبی را درمقابل مسئولین آشکار ونهان آمریکائی بنمایش میگذارد – طلیعه ی حضور نیروهای زمینی آمریکا هم آشکار شده واین اعزام نیروی کانادایی به عراق ، برای برآورد عاقبت کار واطلاع از واکنش افکار عمومی بوده است تا بتوانند نظر مردم ودولت های دیگر را درمورد حضور مجدد نیروهای ارباب بزرگتر- آمریکا- را به محک تجربه زنند!

باز نوشته بودیم وبودند که وارد میدان شدن داعش در سوریه ومخصوصا عراق، صرفا برای توجیه حضور بعدی نیروهای آمریکایی بود که بدین وسیله میخواهد به اشغال مجدد عراق مبادرت ورزد!

فرقه ی رجوی هم با اطلاع ازاین موضوع بود که به تعهدات خود دایر بر ترک سریع کمپ لیبرتی عراق پشت پازده وابتدا با انتشار اخبار دروغین وسیعی درمورد محاصره ی پزشکی- دارویی لیبرتی پرداخته و سرانجام حرف اصلی خود را زد:

” لیبرتی نشینان باید به سلاح های سبک وسنگین وآنهم درحدود ده برابر ظرفیت افراد موجود، مجهز شوند وبه یک پای ثابت درگیری های عراق تبدیل شده ومانند گذشته قسمتی ازخاک عراق رادرتصرف خود داشته باشند!

حالا ست که میفهمیم اینهمه جنجال سازی رهبران باند رجوی برای چه بود:

” حضور مسلحانه بهمراه اربابان خود درعراق “!

حمید

گزارش کمپ لیبرتی 6مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16064

وجود این وزن بین المللی صرفا درذهن منجمد شماست!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دوم فوریه ۲۰۱۵:… این مسئله که باند رجوی درعقده ی محرومیت از حمایت افکار عمومی ایران و جهان مترقی بوده وآنها ناچارا به عوامل این سلطه گران روی آورده وبا زحمات زیادی حمایت بعضی ازآنها را بنفع خود کسب کرده وبه حساب ” وزن بین المللی ” خود میگذارند ، اتفاقا نشانگر آنست که موفقیتی درکسب حمایت اکثریت مردم ایران که همان زحمتکشان باشند، نداشته و …

فرقه ی رجوی ، سرهنگ سناتور جان مک کین و حمایت از وجدان بشری؟!

لینک به منبع

وجود این وزن بین المللی صرفا درذهن منجمد شماست!

یکی ازدسته گلهای دیگری که فرقه ی رجوی به آب داد، نوشتن مطلبی تحت عنوان ” وزن بین‌المللی مقاومت و بن‌بست خامنه‌ای ” بوده که دررسانه هایش منتشر شده است !

من که یک ژورنالیست بوده وطبیعتا به اوضاع اجتماعی- سیاسی اشراف نسبی دارم، میدانم که وزن بین المللی برای سازمان واحزاب سیاسی خارج ازقدرت چندان اهمیتی نداشته وآنچه برایشان مهم وحیاتی است ، وزن اجتماعی داخلی است که فرقه ی رجوی ازاین خصیصه واقبال عمومی به دور هستند وهمین مسئله باعث میشود که اینهمه به عوامل خارجی تکیه کرده و وجود وعدم وجودشان را دراین عرصه معنی واثبات کنند!

وزن بین المللی احزاب سیاسی مردمی تنها درزمانی معنا ومفهوم درست خود را پیدا میکند که این وزن شامل حمایت مردم وافکار عمومی بوده و مخصوصا شامل دولت ها ودولتمردانی نباشد که در وضعیت حاضر در صف سلطه گران و ستمکاران باشد!

این مسئله که باند رجوی درعقده ی محرومیت از حمایت افکار عمومی ایران و جهان مترقی بوده وآنها ناچارا به عوامل این سلطه گران روی آورده وبا زحمات زیادی حمایت بعضی ازآنها را بنفع خود کسب کرده وبه حساب ” وزن بین المللی ” خود میگذارند ، اتفاقا نشانگر آنست که موفقیتی درکسب حمایت اکثریت مردم ایران که همان زحمتکشان باشند، نداشته و درحالت یاس باین نتیجه رسیده اند که باید مردم را رها کرد وبه سراغ دریوزگی وگدائی دریافت کمک از قدرت های جهانی چپاولگر رفته وبه عمله ی آنها تبدیل شد که این مسئله درحکم خودکشی برای یک سازمان سیاسی که ابتدا بخاطر مبارزه با این سلطه گری های چپاول گران تشکیل شده بود ودر سرانجام راه خود به یک گروه فرقوی دورازمردم ومانوس با جهانخواران تبدیل گردید، میباشد!

این ازاین!

درثانی ، این گروه مافیایی خشمگین ازافشاگری های اعضای جداشده، افراد خانواده هایی که از رجوی ها ضربات مهلکی دیده وعزیزانی راازدست داده ویا کسانی در مجموعه ی گروگانهای آنها قراردارد، ونیز قلم بدستانی که غم این اسیران و انسان دوستی ووطن خواهی دارند ، همه ی آنها را یک کاسه نموده وبعنوان مزدوران وزارت اطلاعات به باد فحاشی گرفته و زحمت زیاد جوابگویی به نقد نوشته های آنها را ازدوش حود انداخته است!

درنوشته ی مورد بحث آنها میخوانیم:

“عوامل و مزدوران جنایتکار وزارت اطلاعات آخوندی و مأموران قلم به مزد آن‌ها در سایت‌های پوششی زنجیره‌ای به‌اصطلاح خارجه نشین، مدتی است که با نوشتن سخن پاره‌هایی علیة حامیان مقاومت در پارلمان‌های کشورهای اروپایی و کنگره و سنای آمریکا و یا شخصیت‌های سیاسی و…این کشورها که با حضور در جبهه پایداری علیه بنیادگرایی به حمایت از مقاومت ایران می‌پردازند “…

جواب من درمورد این پاراگراف این است که اغلب این نوشته ها ازطرف رها شدگان ازمناسبات بسته وخفقان آور فرقه ی رجوی و کسان دیگری درداخل کشور است که به دخالت ” نئو کان” ها درامور داخلی ایران اعتراض دارند و متاسف اند که درمیان یارگیری ها مرسوم، مجاهدین سابق ، یاران خود را دربین افراد وشخصیت های سیاسی ، ازمیان دشمنان قهار بشریت انتخاب کرده اند، وجدان انسانی شان اجازه نمیدهد که درمقابل این دخالت های آنها واین سقوط سازمان یاد شده ساکت بنشینند و نظر خودرادر سایت هایی که طبعا باید هزاران بار بیشتر ازسایت های فرقه ی رجوی باشد- که عملا نیست- منعکس نکنند!

قلم بدست باند رجوی به آوردن نقل قولی از نوشته ی یکی ازداخل نشینان بشرح زیر پرداخته است:

«این یک اصل مهم فلسفی است که بد وخوب درمقایسه باهم سنجیده می‌شوند و درصورت عدم وجود یک طرف قضیه، اظهار حکم دربارة طرف دیگرش که بد یا خوب است، غیر ممکن است! علیرغم ضعف‌های زیادی که دولت ایران می‌تواند داشته باشد و دارد»؟!

ملاحظه میکنید که هیچ جوابی به این پاراگراف قابل تامل ازنوشته ی قلم بدست ساکن داخل کشور داده نشده ومعلوم نیست برای چه آورده شده است!

همچنین نوشته شده:

” موضوع اصلی این است که درد بی‌درمان حکومت در گل نشسته ولایت‌فقیه چیست و چرا این‌گونه نعل وارونه میزند؟

پاسخ روشن است: بن‌بست سرنگونی! بعد از یک‌سالگی‌ای حاکمیت روحانی که با شعار دروغین امید و اعتدال با در پیش گرفتن استراتژی ذلت در محور سیاست خارجی که با زانو زدن ذلیلّانه در سر میز مذاکره و تماس تلفنی ناخواسته! و لبخند و قدم زدن در کنار رود رن! به میدان آمد تا به‌اصطلاح با گفتمان با جامعه بین‌المللی بتواند پوشش مناسب برای صدور تروریست و بنیادگرایی و دست‌یابی به بمب اتمی ایجاد کند که البته جز شکست و انزوای بیشتر نصیبی نیافت حال در وضعیت موت و در بن‌بستی قرارگرفته است که مجبوراست سرنوشت بود و نبود خود را روزانه و یا ماهانه رقم بزند و از طرفی چون راه نفسی ندارد با خفت و ذلت هرچند گاهی مثل گربه وحشی در عصبانیت چنگی هم به حامیان مقاومت و رهبران آنان در جبهه بین‌المللی بکشد و شاید از این طریق مقداری خود و مزدورانش را تسکین دهد “.

من که نشانی ازنعل وارونه زدن این هموطن داخل کشور که خواسته است با تاکید بریک اصل فلسفی، به بحث های مربوطه غنای بیشتری ببخشد، مشاهده نمیکنم وارتباطی بین آن و ” درد بی درمان رژیم” نمی بینم وبنظر میرسد که این پاراگراف شعرگونه، برای پرکردن اوراق انشاء نویسی های معمول درفرقه ی رجوی آمده است!

ازطرف دیگر، نوشته های سایت های مورد اشاره ی این قلم بدست رجوی ، راه ساده وتخصصی خود درافشای ماهیت فرقه و توضیح نتایج وابستگی به بیگانگان سلطه گر را هدف خود قرارداده وظرفیتی درحد حفظ حاکمیت برای خودش قائل نبوده ونیست!

من فکر میکنم که حکومت ایران با داشتن انهمه رسانه های بزرگ، احتیاجی به این سایت های مورد استفاده ی ما ندارد و می بینیم که توجه چندانی هم به فرقه ی رجوی نمیکند!

ماتنها داریم کار خود را میکنیم وتوجهی باینکه حکومت ایران در ” بن بست” است یا نیست نداشته والبته توان کمک به حکومت را هم با این امکانات کم خود نداریم!

نوید

 ***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16011

با این غیب گویی های غیر مسئولانه بود که پدر سازمان مجاهدین را در آوردید!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، اول فوریه ۲۰۱۵:…  که هرکشوری هم بجای ایران بود، روی تحولات عمیقی که دراین قاره ی سابقا حیات خلوت آمریکا ، حساب باز میکرد وآنرا در استراتژی های جهانی خود لحاظ میداشت وچرا؟  برای اینکه تعداد قابل توجهی از مردم این کشورها که خسته ازتعدیات امپراطوری سلطه گر آمریکا بوده وجان به لب شده اند ازکودتاهای راستگرایانه ی مداومی که دراین کشورها انجام  …

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانت

رجوی تمامی اتهامات پولشویی، دزدی و کلاهبرداری و … را قبول کرد (شورایی ها و رسیدهایشان)

لینک به منبع

با این غیب گویی های غیر مسئولانه بود که پدر سازمان مجاهدین را در آوردید!

آقای عزیز پاک نژاد هم جزء کسانی است که سری درمیان سران فرقه ی رجوی دارد واخیرا هم دست به قلم برده وتحلیلی آبکی ازاستراتژیک ایران درآمریکای لاتین ارائه داده و نتیجه ی بهتان آلود وبشدت غرض ورزانه ای ازاین تحلیل گونه ی خود گرفته وبطور ضمنی ازسلطه گرانی که دنبال مدرک مرده وزنده برعلیه ایرانند تا فشارهای سیاسی- اقتصادی واحیانا اگردست داد نظامی را برایران وارد کنند، دعوت کتبی بعمل آورده وچک بی محلی ازطرف مردم ایران کشیده است!

نوشته ی او که خواسته تزئین بخش رسانه های رجوی ها باشد ” گنداب راهبردی نظام در آمریکای لاتین ” نام دارد که درآن آمده است:

” چندی پیش خامنه‌ای در میان جمعی از مسئولان امنیتی و نظامی رژیمش، در مورد «عمق استراتژیک» نظام ولایت‌فقیه سخنرانی کرد. او … ضمن مشخص کردن محدوده جغرافیایی این «عمق راهبردی» که خاورمیانه محور آن بود، به‌طور خاص از آمریکای لاتین نیز نام برد. او تأکید کرد که سیاست نظامش فعال کردن این نقاط برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین‌شده است. به دنبال این سخنان، مقامات ریزودرشت باندش در این مورد داد سخن دادند و هرکدام بنا به درک خود آن را تفسیر و تبلیغ کردند “.

جواب این وطن گرفتار وادی خیالات و کینه ورزی حاصل ازاین تخیلات مالیخولیایی خیلی روشن است وآن عبارت ازاین است که هرکشوری هم بجای ایران بود، روی تحولات عمیقی که دراین قاره ی سابقا حیات خلوت آمریکا ، حساب باز میکرد وآنرا در استراتژی های جهانی خود لحاظ میداشت وچرا؟

برای اینکه تعداد قابل توجهی از مردم این کشورها که خسته ازتعدیات امپراطوری سلطه گر آمریکا بوده وجان به لب شده اند ازکودتاهای راستگرایانه ی مداومی که دراین کشورها انجام می شد، برآن شدند که با روش های مسالمت آمیز وبا توسل به صندوق های رای، کشورهای خود را بسوی استقلال و آزادی وعدالت اجتماعی سوق دهند که بدرجات متفاوت پیشرفت های بزرگی دراین راه داشتند!

مثلا کشور اکوادور ۳میلیونی به آنچنان توسعه ی اقتصادی دست یافت که اکنون امکانات تولید غذای ۲۸ میلیون نفر را فراهم کرده ویا آرژانتین میرود که به بزرگترین تولید کننده ی مواد غذائی جهان تبدیل شود وبرزیل جزء ۸ اقتصاد برتر جهان شده است!

درونزوئلا برای اولین بار ، اهالی بومی این کشور موفق شدند که به دانشکاههای تحت تصرف بچه مرفهین اروپایی الاصل درآمده بود، راه یابند.

مردم عادی وبومی این کشور فاقد رسانه ومخصوصا تلویزیون ملی بوده ومجبور بودند که مسحور تبلیغات وفریفته ی اخبار تلویزیون های بخش خصوصی مربوط به مرفهین اروپائی الاصل باشند که اینک موفق به ایجاد رسانه هایی برای خود شده اند تا بدینوسیله مشکلات خود رابازتاب دهند!

قراربود که ۳ میلیون آپارتمان مجانی ساخته شده ودراختیار مردم فقیر قرار بگیرد که قسمتی ازاین برنامه اجرا شده وبرای جلوگیری ازاجرای تمام طرح ، بازی های نفتی آمریکا بکار افتاد!

همچنین بجز معدودی از این کشورها که همچنان دردام بانک جهانی وصندوق بین المللی پول گرفتارند، بقیه ی کشورها ازاین دام رهائی یافته و بانک های مخصوص خودشان را تاسیس کردند که این وابستگی را هرچه کمتر وکمتر بکنند!

آنها درهیچ یک ازجلسات سازمان ملل متحد به تحریم ظالمانه علیه ایران رای ندادند و…

با این وجود ایران چرا باید توجهی به این کشورها که قسمتی ازنیروی جهنمی آمریکا را مشغول کرده وخدمتی به تمام بشریت میکنند، نداشته باشد؟

این کشورها چه مشکلاتی برای ما تولید میکنند که ما بخواهیم با آنها بد باشیم؟؟

آقای پاک نژاد به نوشته اش چنین ادامه میدهد:

” چیزی نگذشت که «حوثی‌های» یمن دست به تعرض زده و این کشور بلادیده را به آشوب کشیدند. بر کسی پوشیده نبود و نیست که هزینه‌ها و امکانات این کار توسط نظام ولایت‌فقیه تهیه‌شده است. اغلب سردمداران سپاه پاسداران، سقوط این کشور به ورطه تروریسم و جنگ را یک پیروزی استراتژیک برای خود اعلام کردند و آن را به رخ رقبای اصلی خود در منطقه، یعنی عربستان و اسراییل کشیدند “.

اطلاعاتی که اینجانب ازگذشته ی یمن دارم ونیز اخباری که از رسانه های کوچک ولی بااهمیت آلترناتیو بدست میآورم، نادرستی گفتار آقای پاک نژاد را نشان میدهد:

در روزگاری نه چندان دور وبه عمر فروپاشی شوروی، یمن ازدوقسمت جمهوری یمن شمالی وجمهوری خلق یمن جنوبی تشکیل می شد که اولی در جبهه ی راست جهانی ودومی بدرجات معینی مجری عدالت اجتماعی بود و ازانقلابیون منطقه وازجمله نهضت های بی فرجام چریکی ایران حمایت میکرد!

عربستان در سوء استفاده از فروپاشی شوروی ، حکومت یمن جنوبی را ازپا انداخت ومردم این کشور را همراه مردم یمن شمالی که درسلطه داشت ، به زیر یوغ برده دارانه ی خود درآورده وبه خاک سیاه شان نشاند!

اما این تسلط امپراطوری جهانی بر یمن قاعدتا نمیتوانست دائمی باشد که اینطور هم شد!

حوثی ها میتوانند شیعه باشند وازایران خوششان بیآید ، اما مسئله ی اصلی که در رسانه های حاکم ابدا مطرح نمیشود، بپا خاستن طرفداران احیای یمن جنوبی دموکراتیک ورهائی ازسلطه ی مرتجعین است!

آقای پاک نژاد می نویسد:

” عراق و سوریه و لبنان و قسمتی از فلسطین هم که از قبل به گنداب ولایت آلوده‌شده بودند. در بحرین نیز شاهد تحرکات جدیدی از طرف مزدوران ولایت‌فقیه بودیم. این کشورها که با استفاده از بی‌توجهی و مماشات کشورهای قدرتمند دنیا و بخصوص آمریکا، به حیات خلوت رژیم تبدیل‌شده‌اند، پتانسیل منفی عظیمی برای پیشبرد اهداف تعیین‌شده ولایت‌فقیه به وجود آورده‌اند. این امر به‌طورجدی، باعث نگرانی مردم منطقه و بخصوص آزادیخواهان این کشورها شده است “.

ایران وسوریه بعنوان دودولت مستقل قراردادهای همکاری وسیعی را امضاء کرده اند که اگر ایران به تعهداتش عمل نمیکرد ، این دردرجه ی اول شما بودید که بانک برمِیاوردید که ایران عهد شکن وخیانت کار است!

سوریه توسط یک حزب نسبتا خوش نام وتحت رهبری یک چشم ژشکی بنام بشار اسد اداره میشود واین چشم پزشک درمجموع یک انسان عرفی ( سکولار) بوده وادعای شما دروغی بیش نیست!

اگر حرف شما دائر بر اشغال عراق توسط ایران رابپذیریم، باید این سئوال راازشما بپرسم که درکشوری که به اشغال آمریکا درآمده بود ونه ؤزیم ایران، وانتخابات متعدد آن درزمان اشغال انجام شده وساختارهای سیاسی اش هم درآن دوره شکل گرفت، چگونه است که امور این کشور بدست ایران افتاد؟ یعنی فکر میکنید که آمریکا وایران باهم تباهی کردند که چنین شد؟

اگر آری ، پس چرا این ایرادات جدی را به این کشور ارباب که اتفاقا جناح هار وسوپر افراطی اش حامی تشکیلات شما هستند، اعتراضی نمیکنید؟!

ادمه ی نوشته ی این گماشته ی رجوی جنین است:

“… در فرهنگ ارتجاع آخوندی معمولاً بکار گیری این عبارت «فعال کردن عمق راهبردی نظام»، تروریسم و جنایات خونین با توسل به دخالت‌های بی‌محابا در امور کشورهای دیگر را تداعی می‌کرد و می‌کند؛ بنابراین می‌شد حدس زد که منظور خامنه‌ای از فعال کردن این قسمت از جهان ( آمریکای لاتین) در جهت اهداف شومش، چیزی به‌جز انجام ترور و جنایت برای تهدید و ایجاد ارعاب در این منطقه نیست و این امر نمی‌توانست دور از ذهن قدرت‌های برتر جهان باشد”.

با شرحی که ازوضعیت عمومی کشورهای آمریکای لاتین رفت، این ادعا ها چیزی جز دروغگویی آشکار نیست وابدا معلوم نگردیده که چرا بنفع ایران است که درکشورهای با موقعیت مناسب یاد شده که همسایه ی ایران نیست، طمع وادعای ارضی وسلطه گری برما ندارد وهم مرز ماهم نیست ، ومهمتر اینکه سدی هم دربرابر زورگویی های پایان ناپذیر آمریکا بوده وایران هم قربانی این زورگویی هاست، چرا باید رژیم دراین منطقه دست به ترور وخرابکاری بزند؟ مسلما که نمیزند وشما تنها بخاطر متهم کردن ایران درقضیه ای که ذییلا مطرح کرده اید ، اینهمه سفسطه بخرج داده اید:

ترور قاضی آلبرتو نیسمان در آرژانتین که در مورد تقلبات و زد و بندهای دولت این کشور با رژیم ولایت‌فقیه برای به خاک سپردن پرونده انفجار آمیا تحقیق می‌کرد، اذهان را به‌سرعت به‌طرف دست داشتن تروریست‌های موردحمایت رژیم ولایت‌فقیه در این کشور سوق داد. با توجه به سوابق این پرونده و دخیل بودن تعدادی از سران اصلی نظام در این بمب‌گذاری تروریستی و بخصوص بکار گیری بی‌وقفه این روش‌ها توسط آن، نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت رژیم نشانه نرفت.

بسیار خوب!

این مسئله را زودتر و بدون تحمل فشارهای نق زدن مطرح میکردید!

شما هیچ ثبوتی برای این ادعای خود ندارید وپرونده ی بارها مرده وبایگانی شده را مجددا نمیتوانید زنده نگهدارید!

این ترور قبل ازاینکه سودی برای رژیم ایران داشته باشد که ندارد وبه ضرر اش هم هست ، درخدمت کسانی است که درایامی که ایران سرگرم اعتماد سازی جهانی است و این اقدامات ایران را رابنفع گل آلود کردن آب ندانسته وترس ازبرملا شدن اتهامات دروغین خود دارند، راستگرا وجنگ طلب اند و… بوده ومتاسفانه شما هم دراین دسته ی اخیر قراردارید!

عزیز خان نوشته اش را بشکل زیر ادامه داده است:

” بمب سازی اتمی این رژیم دقیقاً با همین‌گونه پیام‌ها به این مرحله رسیده است. سیاست بمب سازی اتمی و تروریسم رژیم یک سیاست با دو وجه است که همراه و در کنار هم حرکت می‌کنند. جلوگیری از یکی و آزاد گذاشتن دیگری راه به‌جایی نمی‌برد. باید این «تابوت سنگین» را یکجا به خاک سپرد.

ترور قاضی نیسمان را می‌توان اولین نمود فعال شدن «عمق راهبردی» نظام ولایت در آمریکای لاتین در دور جدید ماجراجویی‌های آن، محسوب کرد… شاید به این طریق عدالت در مورد این انسان شجاع و شهید سازش‌ناپذیر اجرا شود. دنیای آزاد این را به او بدهکار است “.

به اعتراف تقریبا تمام معتمدین جهانی، بمب سازی ای درکار نیست وازاین بایت خاطرتان جمع باشد!

کره شمالی با دست زدن به کدام ترور به سلاح هسته ای رسید؟

مسلما جوابی برای اینها ندارید و حرف دل تان را به یکباره مطرح کنید که نمیکنید وگرفتار بیراهه ها هستید!

خیلی ساده مطرح کنید که مردم ایران را با تحریم های ظالمانه بسوی گرسنگی سوق دهید و آنگاه مارادرجوار حملات هوایی خود وارد ایران کرده وتاج وتختی را که مرده وکشته ی آن هستیم، به رجوی ها ارزانی دارید!

نه عزیز برادر! فعلا ازاین خربزه وخیارها خبری نیست وبروید کار دیگری بکنید !

من مطالعه وکسب دانش اجتماعی ورهائی ازقیود مناسبات فرقه ای را بصلاح تر میدانم!

صابر

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویذلّت شاعران و هنرمندان دربار رجوی!

(مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی در خدمت استخبارات صدام حسین)

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh:
America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

***

همچنین:

مریم رجوی بنیاد گرا ، درد دیگری دارد! (ضد تروریسم شدن مریم رجوی، گریه مرده بحال مرده شور)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۵:…  سرزنش غرب بخاطر ” مماشات ” نکرده ی شان با جمهوری اسلامی کماکان جزو شاه بیت این سخنرانی های خانم قجر عضدانلوی سابق ورجوی فعلی بوده ومعنی ومفهوم ان چیزی جز سرنگون کردن حکومت ایران ودادن زمام امور یک مج�

در نقد مقاله خانم مهری سعادت در ایران افشاگر سایت فرقه رجوی

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۵:…  چند روز پیش در سایت ایران افشاگر فرقه رجوی به مقاله خانم سعادت از نفرات استان آذربایجان شرقی برخورد کردم وچون ایشان را درزمان حضورم در اشرف وهم بعداز آمدنم به ایران میشناختم و با خانواده ایشان آشنایی دارم مطلب منتشر شده درمورد خانواده ها وبخصوص خانواد

انشاء نویسی بی محتوا، وظیفه ی جدید بعضی از اسرای لیبرتی !

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۵:…  اینکه نشریات مورد اشاره ی شما بعد از تبلیغ موثر بنفع رژیم ، ادعا دارند که این سناتورها و … پیر وپاتال کاری نمیتوانند انجام دهند ، ازاین اظهار نظر ابدا نمیتوان استباط کرد که چون آنها نمیتوانند، پس لابد مجاهد نماها میتوانند!! شما

این آسیب ها شامل کشور ارباب هم هست که رژیم کراواتی وغیر آخوندی هم دارد!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۵:…  اما به مجاهدین جدا ازخلق وفرقه گرا که میرسیم ، میدانیم که صلاح شان در بررسی علل کپر نشینی و … نیست وچرا؟ اربابان نئولیبرال آنها به دولت های پیرامونی فشار میآورند که درامور اقتصادی دخالت نکرده وبگذار