کنکاش و تحلیل پیام 11 ابان 1393مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت دوم

کنکاش و تحلیل پیام 11 ابان 1393مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت دوم

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، دوازدهم ژانویه 2015:… کسی نیست در این خارجه به گوش مسعود رجوی بگوید بابا سازمان مجاهدین با 2400 نفر به قول خودت در زندان لیبرتی حتی اختیار آب وفاظلاب خود راهم ندارد که تصمیم بگیرند کی تخلیه کنند . سازمان مجاهدین با 2400 نفر اختیار خارج شدن از کمپ لیبرتی برای اجرای قرار های پزشگی ندارند . اگر شما این قدرت را داشتید که نخست وزیر را …

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

لینک به منبع

لینک به قسمت اول

کنکاش و تحلیل پیام 11 ابان 1393مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت دوم

مسعود رجوی ادعا دارد که در سال 65 در بحبوبه جنگ ضد میهنی، در بحبوبه جنگی که تنها مقاومت ایران رودرروی خمینی برای آن شعار صلح می‌داد، …نکته‌ای را خوب است یادآوری کنم که برای گِل‌گرفتن تنور جنگ ضد میهنی مصیبت‌ها کشیدیم و خون جگرها خوردیم، برچسب‌ها تحمل کردیم تا طلسم جنگ درهم شکست. خمینی با همین طلسم، طلسم جنگ – فتح قدس از طریق کربلا – راه آزادی را سد کرده بود و درست در چنین نقطه میانه بازان استحاله‌گر، همراه با ملی‌گرایان پوشالی و بقایای سلطنت مدفون، و بسیاری چپ‌نمایان در برابر سیاست انقلابی صلح که در برابر تنور جنگ خمینی عنوان کرده بودیم، هیزم‌کشی می‌کردند

آقای مسعود رجوی ،اگر شعار صلح دادن در سال 1365 از روی دجال گری و کلاشی و زدو بند سیاسی با پدر معنویتان یعنی صدام حسین نبود چرا الان دیگر شعار صلح نمی دهید و … چرا الان از امریکا و غرب خواهان حمله برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستید ؟ چرا در یک مورد دانشمدان هسته ای را که در ایران ترور کردند محکوم نکردید ؟ چرا با دولت جنگ طلب اسرائیل سیاسیت و استراتژی مشترکی دارید؟ چرا با جبهه جنگ طلبان امریکا و غرب هم صدا شده اید ؟شعار های ان زمان را باور کنیم یا اینکه الان هیزم کش و دمیدن در تنوره راه اندازی جنگ در ایران هستید را باور کنیم ؟ اگر شما چشم دیدن ندارید و یا خود را به کودنی زده اید نیروهای انقلابی و مردمی ایران به چشم در این 12 سال نبسته اند، در کشور های که به بهانه سرنگونی دیکتاتور و برپائی دموکراسی غربی چه جنایت هایی در عراق – افغانستان – لیبی- مصر – سوریه انجام نداده اند و نمی دهند ؟

مسعود روجوی ادعا می کند :در این جهت و درست رودرروی مقاومت مسلحانه انقلابی،بسیاری از بلندگوهای استعماری هم که در ادامه جنگ ایران و عراق منافع کلان داشتند، هیزم‌کشان را علیه ما همراهی کردند.

الان چه کسا نی از اینکه خواهان جنگ و حمله به ایران هستند دنبال منافع کلان خود چه کسانی هستند ؟ شما که حتی تمامی ریگ بیابان های ایران را هم به اجنبی فروخته اند تا چه رسد به هموطنان و خاک وطن . چه سازمان و گروهی حاضر شد شرایط دولت اسرائیل برای همکاری وافشاد اطلاعات هسته ای ایران همکاری همه جانبه بکند ؟ شما که همکاری همه جانبه آن را پذیرفتید ! دولت اسرائیل برای این هدفی که داشت به تمامی گروه ها و جریانات و سازمان های سیاسی ایرانی که درخارج بودند مراجعه و پیشنهاد همکاری با بهترین امکانات و هزینه را داد .بجز سازمان مجاهدین خلق هیچ سازمان یا گروهی حاضر نشد بر وطن خود خیانت کند تمامی احزاب و گروه ها در این رابطه شهادت خود را داده اند اما سازمان مجاهدین در چه منجلاب و در چه نقطه است ؟ که تن به این کار داد.

اما این سیاست عملی صلح که مشخصاً در شکستن طلسم جنگ، از طریق بیانیه صلح، از طریق صلح شورای ملی مقاومت و سرانجام از طریق دیدار صلح در بغداد پایه‌گذاری شد

بله آقای رجوی سیاست عملی صلح شما را من و ما ها که در سازمان مجاهدین بودیم خیلی ملموس تر دیدم که در اینجا مختصر اشاره می کنم . در همان سال های جنگ ویرانگر وضد میهنی که شما اشاره می کنید ، تیم های استراق سمع سازمان مجاهدین اکثرأ در پایگاه های نظامی ارتش عراق مستقر بودند محل های مانند : پادگان سید صادق ، گونه بوسکان، پنج وین ، ماوت ، باباخانی بالای گردنه ازمر،حلبچه، پایگاه ابراری در سلیمانیه بیسیم ارتش ایران را شنود می کردند و تمامی اطلاعات را در اختیار ارتش صدام قرار می دادند . یا فرماندهان ارشد توپخانه سازمان مجاهدین در اتاق جنگ ارتش صدام در نوار مرزی بودند .مانند محمد علی محتسبی ( اسفندیار)، اتفاقا بعد از دیدار با طارق عزیزو اولین دیدار با صدام حسین بود که سرسپردگی به وی کاملا پذیرفته شد . اگر فراموش نکرده باشید در ان زمان اقای بنی صدر گفته بودند که این کار را نکنید خودتان را نسوزانید اما قدرت طلبی شما اقای رجوی فوق همه اینها است و دیدت که چگونه سوختید. دیدید که چگونه در توی مردم ایران تبدیل به لعن ونفرین شدید. صدام حسین مانند برده هر طوری که خواست ا ز شما و سازمان مجاهدین استفاده کرد ، پس از تبدیل کردن به تفاله ، تفالتان را هم پرتاب کرد به سمت بورژوازی که درآن ذوب شدید حالابروید هرچه می توانید شعار بدهید . اقای رجوی دیدید که چگونه در توی مردم پایگاه اجتماعی خود را ازدست دادید! در بین نیرویها سیاسی ایرانی در خارجه ایزوله شدید توی ایرانیان خارج کشور منفور شدید که برای پر کردن سالن مناسبت هایتان مجبور هستدید بروید سیاه پوستان و عرب ها را کرایه کنید و هزینه سنگینی بدهید تا برای چند ساعتی سالن های نمایشی شما را پر کننند. که هر ساله مریم رجوی برنامه برگزار می کنید . از این همه شخصیت سیاسی ایرانی در خارج هیچ کدام حاضر نیستند در برنامه شما شرکت کنند اگر غیر واقعی است یک نمونه را نام ببرید که در مراسم شما یک شخصیت سیاسی ایرانی شرکت کرده است .

مسعود رجوی در ادامه ادعا می کند : مضمون اجتماعی و سیاسی انقلاب درونی مجاهدین در سال ۶۳ هم، در یک کلام تصفیه و تعالی ضد بهره‌کشانه و رهایی هرچه بیشتر و عمیق‌تر از همین عنصر استثمارگر بورژوایی در پهنه‌های مختلف است.

اقای مسعود رجوی از چه استعماری شما دارید دم می زنید ؟ مگر جنگ طلب ترین سناتورها و ژنرالهای امریکائی را استخدام نکرده اید و در کنار آنها هستید . مگر جلسه گردان برنامه های شو مریم رجوی همین سناتورهای امریکائی نیستند . جان بلتون چه کسی است و چه عمل کردی داشته است ؟ جان مکین جنگ طلب تا به حال در لیبی – مصر – سوریه –اکرائین چه کارهای نکرده است .رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک چه کسی است همان کسی است که در سال 95 گفت یاسر عرفات تروریست است و به نیویورک راه نداد. لطفا شما مشخص کنید از کدام استعمار دم می زنید؟ با کدام استعمار مبارزه می کنید و می خواهید از بین ببرید؟

مسعود رجوی ادامه می دهد: حالا به عینه نقیصه‌هایی که در آن زمان در صدد رفعش برای جنبش مقاومت ایران بودیم می‌شود به چشم در بهار عرب و جنبش‌های مردمی و انقلابی، مخصوصاً در عراق و سوریه دید.

اقای مسعود رجوی شرم و حیا هم چیز خوبی است البته شما استثنا هستید . از شرم وحیا بوئی نبرده اید . والا جنایتی که در عراق و سوریه توسط داعش دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) اتقاق افتاد و د ارد می افتد،به عنوان نمونه: بیش از پنج هزار زن ایزدی به اسارت برده شد ، صد ها زن به جرم اینکه حاضر نشدند در جهاد نکاح شرکت کنند در شهر موصل اعدام کرد. هزاران جنایت دیگر ان موقع شما ا ز انان به عنوان جنبش مردمی و انقلابی نام می برید . سیاه پوستان در لیبی توسط چه کسانی نسل کشی شدند . وضعیت مصر هم در این چند سال بر همه گان روشن شد . شما مخفی شده اید در جریان تحولات سیاسی نیستید . ان موقع دم از بهار عربی می زنید ! این بازی به نام بهار عربی را چه کسانی راه اندازی ودر جهت اهداف خودشان هدایت کردند . الان مردم عادی جامعه که ادعای سیاسی بودن هم ندارند به خوبی تشخیص می دهند که این بازی های از کجا سرچشمه می گیرد. ان موقع شما به عنوان یک روشنفکر سیاسی که این اسم را یدک می کشید بدنبال ان هستید که بهار عربی به ایران هم برسد . درست است که عرب ها سران عرب از صدام حسین گرفته تا شیوخ عرب خلیج فارس منبع مالی شما و سازمان مجاهدین هستند . اما خوب است این را بدانید که ایران یک کشور عربی نیست که شما ارزوی بهار عربی را برای مردم ایران داری بهار عربی برای مردم و خاک ایران را شما به گور خواهید برد ، و ان بهار عربی ارزانی خودت و رهبران عربت باد نه مردم ایران .

بختک مالکی هم بعد از ۸ سال با پایداری مجاهدین و قیام مردم عراق از موضع نخست وزیری و فرمانده کل قوا سقط شده و پرده از سیاست غلط آمریکا در عراق در این سالیان برداشته شده

اولا اقای مسعود رجوی شما اپوزسیون دولت عراق هستید یا دولت ایران؟ شما اگر اپوزسیون دولت ایران بودید که موفق شدید پس از 8 سال به قول خودتان پایداری ومقاومت و دعوت مردم عراق به قیام! ایا این دخالت در امور کشوری که شما را سرپناه داده نیست، کشوری که به شما سر پناه داده است . که بیش از 10 سال هر توطئه ای توانستید بر علیه دولت ان انجام دادید حتی گروه های مسلح را درست کردید و اموزش دادید که در عراق خراب کاری کنند. شما ادعا دارید که جمهوری اسلامی در عراق دخالت می کند ایا این توطئه ها وستاد مرکزی به فرماندهی معصومه ملک محمدی درست کرده بودید ان کار ها دخالت در امو عراق محسوب می شد یا خیر.

درثانی ادعا اینکه نوری المالکی بر اثر فشار و ماندگاری مجاهدین در اشرف ولیبرتی در عراق بود که باعث شد وی از قدرت سقوط کند ! کسانی که اخبار را پیگیری می کردند در جریان امور هستند که بر اثر فشارهای بین المللی از یک سو و فشارهای داخلی اعم از : فشار ایت الله سیستانی به عنوان یک مرجع با نفوذ مذهبی از یک سو اعتراضات سنی ها از سوی دیگر و جریان های تروریستی مانند داعش از سوی دیگر بود که دیدند به صلاح نیست که مالکی دیگر در قدرت بماند . از قدرت نخست وزیری به پائین اوردند ، به دلیل این مجموعه فشارها تصمیم گرفته شد که وی کنار گذاشته شود حالا اینها ادعا دارند که به خاطر ایستادگی و مقاومت ما بوده است

در ثانی اینکه شما این همه از بختک مالی و سقط مالکی صحبت می کنید ، او که کماکان در قدرت است . الان به عنوان معاون ریئس جمهور عراق در بالاترین سطح قرار دارد . از طرفی حزب مالکی در قدرت است ، جریان مالکی در قدرت مشارکت دارد . اگر مالکی سقط کرده پس چرا الان باز هر اتفاقی می افتد به پای او می گذارید به نام او می گذارید.

چه کسی عامل و زمینه ساز خروج این تعداد از نفرات کمپ لیبرتی به اروپا و البانی بوده است ؟ معاون سابق وزیر امور خارجه امریکا که به عنوان نماینده ویژه دولت دارید این کار را پیگیری می کند . چرا سازمان مجاهدین جرئت نمی کند برعلیه وی کلامی حرف بزند ؟ اما بر علیه اقای کوبلر و مالکی تا بخواهند حرف می زنند . دقیقا قانون زور را خوب می فهمند می دانند ک کوچکترین حرفی بزنند امریکا تعارف نمی کند فردا باید بار و بندیل خودشان را از امریکا جمع کنند بروند و حمایت در عراق هم خبری نیست.به همین خاطر جرئت نمی کنید به کسی زمینه ساز خروج نیروهای سازمان از عراق است حرفی بزنید . اما به عمد بر علیه مالکی و طالبانی صحبت می کنند که هوادارن و مسئولین دست اندرکار را جری کنند که به انها تهاجم کنند و مجاهدین را بکشند که این بالا ترین ارزوی مسعود رجوی است . چرا سازمان مجاهدین به عمد به مقامات عراقی توهین می کند مانند اقای جلال طالبانی و نوری المالکی ؟ چه هدفی را دنبال می کنند ؟ دقیقا با این کارشان میخواهند طرفداران و گروه های تندرو که به این جریانات ارتباط دارند را تحریک کنند ، که به کمپ لیبرتی حمله کنند . سازمان مجاهدین به خوبی می داند که در بین مردم عراق منفور است به عمد دارد با این شیوه ها تحریک می کند ، تا به هدف که به کشتن دادن نفرات اسیر هست برسد . والا مرض ندارد که اینقدرچوب توی لانه زنبور بکنند

کسی نیست در این خارجه به گوش مسعود رجوی بگوید بابا سازمان مجاهدین با 2400 نفر به قول خودت در زندان لیبرتی حتی اختیار آب وفاظلاب خود راهم ندارد که تصمیم بگیرند کی تخلیه کنند . سازمان مجاهدین با 2400 نفر اختیار خارج شدن از کمپ لیبرتی برای اجرای قرار های پزشگی ندارند . اگر شما این قدرت را داشتید که نخست وزیر را از قدرت کنار گذاشتید . پس این همه اطلاعیه چی هست که دنبال هم می دهید که و اعلام می کنید که امروز بنزین به ما ندادند،دیروز تره بار ما برگشت خورد، پریروز 2 تا قرار پزشگی در بیمارستان کنسل شد ….کدا م را باور کنیم اینکه شما اختیار آب و فاظلاب خود را ندارید را باور کنیم یا اینکه نوری المالکی را از قدرت بر کنار کردید را ؟

شما ادعا دارید که کمپ لیبرتی زندان است اخر چطور یک مشت زندانی می تواننددر تحولات سیاسی یک کشور که صاحب آن از یک طرف امریکا است ، از طرفی اروپا است ، از طرفی ایران است تاثیر بگذارد . آن هم نفراتی که با دنیای خارج هیچ گونه ارتباطی ندارند ؟ نمی دانند با موبایل یا اینترنت چگونه می توان کار کرد .اینهم از ان حرف های است که مرغ های پخته همه از خنده غش کرده اند . کدام را باور کنیم اینکه لیبرتی زندان است باور کنیم ؟ یا اینکه شما مالکی را از قدرت ساقط کردید . این را باور کنیم که شما حتی اختیار اب و فاظلاب خود را ندارید یا اینکه شما تائثیر گذار در سیاسیت دولت عراق هستید !

***

قربانیان رجوی پاریساین عکس کسانی است که به دستور مریم رجوی خود را ناقص کردند

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

همچنین:

رابطه ارگانیک سازمان مجاهدین با دولت اسلامی عراق و شام ( داعش) – قسمت نهم، آخر.

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۴:… وضعیت من هم روشن است یک خط نه زندان جمهوری اسلامی از من نوشته گرفته نه زندان شاه ، تازه از زیر تیغ اعدام هم فرار کردم بودم. من هیچ وقت مسعود رجوی را باخودم یا با دیگر دوستانم که می شناسم مقایسه نمی کنم چونکه مسعود رجوی یک خائن است وباعث دستگیری و اعدام تعدادی از مبار

پس از یک سال بالاخره ۱۱۵ نفر از کمپ لیبرتی عراق به کشور البانی پرواز کردند.

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۴:… از این تعداد ۵۵ نفر از افراد کهنسال هستند که به بیماری های شدید گوناگون مبتلا هستند و تعداد ۶۰ نفر هم فرماندهان و مسئولین بالای تشکیلات سازمان مجاهدین هستند .در این بین سازمان مجاهدین تلاش زیادی داشته که بتواند فرماندهان و مسئولین

سکته قلبی در فرانسه، قلعه اور سو اواز چرا؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، یازدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  خانم مریم رجوی ایا اورسوراواز، هم کشور عراق بود! که تحریم های ظالمانه نوری المالکی سابق ، حیدر العبادی فعلی بر سازمان مجاهدین وارد کرده باشند ، نتوانید نفر بیمار را به بیمارستان ببرید. که بخاطر عدم دسترسی به دارو و دکتر نفر دچار ایست قلبی شد و جان باخت ؟! این بار کی

هشدار. جان اعضای اسیر در کمپ موقت لیبرتی در خطر است

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و هشتم اکتبر ۲۰۱۴: … تهدید جان اعضای سازمان مجاهدین در لیبرتی جدی شده است که لابی معروف سازمان سناتور جان مکین در نامه ای به آقای جان کری وزیر خارجه امریکا *هشدار می دهد که وضعیت امنیت در بغداد در حال وخیم تر شدن است واعضای سازمان که درکمپ لیبرتی هستند در شرایط خطیری دارند قر�

مریم رجوی چگونه میخواهد دموکراسی را اجرا کند؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۴: … مهمترین مسله این است که طبق قانون شورای ملی مقاومت مجاهدین بدون حضور مسئول شورا هیچ قانونی را نمی توان تصویب یا حذف کرد .درثانی برای تصویب هر قانونی در شورا باید نیم به علاوه یک اعضا حضور داشته باشند ( یعنی بیش از ۳۷۰ عضو). دراین جلسه اولا مسعود رجوی به عنوان مسئ�