گروه رجویه نمی تواند ما را پی نخود سیاه بفرستد!ا

گروه رجویه نمی تواند ما را پی نخود سیاه بفرستد!ا

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه 2017:…  زدن کشتی های ما درخلیج فارس ، اهدای گاز شیمیایی توسط آلمان به عراق ، جنایت کم نظیر حمله به هواپیمای مسافربری ما و … ، جنگ نیست و آیا میخواستید بمب اتمی را هم پیرایه ی آن بکنند؟؟!! البته درنقشه ی استراتژیک آمریکا ، حمله به 7 کشور در دستور کار بود و هست که برهم خوردن تعادل …

غواصان شهید و جشن مجاهدین خلق فرقه رجویپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

https://iran-interlink.org

گروه رجویه نمی تواند ما را پی نخود سیاه بفرستد!

25/11/1395

 این فرقه ی منحط وبی وطن، این بار شخصی بنام فربد رضانیا را به میدان فرستاده تا با نوشتن مقاله ای  به مردم توصیه کند که مثل گذشته دچار اشتباه نشوید که نظام سلطه وتابعیت را دشمن اصلی خود تصور کرده و این بارآخوندها را – که مثل همیشه یک کاسه فرض کرده وازتعدد تعلق طبقاتی آنها چیزی نمی گوید یا اصلا از تحلیل مربوطه عاجز است – دشمن اصلی خود بدانید.

عنوان نوشته ی مطول این مرید رجوی – که مانند رئیس اش دیگر اعتقادی به وجود امپریالیزم ندارد-  ” ریاست جمهوری ترامپ و داستانی تکراری ” که خواستم نگاهی اجمالی بدان انداخته باشم.

او می نویسد :

” انتخابات ریاست جمهوری امریکا که هرچهار سال یکبار برگزار میشود ظاهرا دارای آنچنان اهمیتی هست که به مهمترین خبر روز دنیا تبدیل میشود… اما این توجه به انتخابات امریکا در ایران آخوندی و مطبوعاتش از نوع دیگریست . وقتی در ایران انقلاب شد جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا بود و اینطور که حالا معلوم شده جناب کارتر و خمینی روابط حسنه ای با هم داشتند و اطرافیان خمینی مدام با نمایندگان کارترحشر و نشر میکردند. در هر صورت چند ماه بعد از پیروزی انقلاب چماقداران پیرو خمینی به اسم دانشجو به سفارت امریکا حمله کردند وهمه کارکنان سفارت امریکا را گروگان گرفتند. همزمان آخوندها و در راسشان خمینی دجال مردم را به ” همه با هم” علیه آمریکای جهانخوار دعوت میکردند و برادران حزب توده هم مدام به در و دیوار آفیش و اطلاعیه میچسباندند که ” خطر حمله امریکا جدیست، متحد شویم”.

آمریکا زمانی نصف ثروت جهان را دراختیار داشت وحالا هم نزدیک به ربع آن را که بازهم قابل ملاحظه است وبنابراین طبیعی است که انتخابات این کشور مورد توجه جهانیان قرار گیرد وبخصوص ازاین نظر که دهه هاست که سیستم آمریکا خود را صاحب تمامی جهان میداند ودرطول این مدت ، به 70 کشور جهان حمله ی نظامی کرده ویا کودتاهایی درآن براه انداخته است!

این از این!

ثانیا ، این جوانان واقعا هم دانشجو بودند و خیلی از آنها درحال حیات هستند ودرست زمانی به سفارت آمریکا حمله کردند که آمریکا شاه را به کشورش راه داد واین دانشجویان که انقلاب خود را نوپا وشکننده می دانستند ، ازترس حمایت احتمالی آمریکا برای شاه که کودتایی انجام دهد، اعتراض خود را باین شکل به نمایش گذاشتند.

عجیب اینکه درتبریز هم ، کونسولگری آمریکا وجود داشت واین بار این نیروهای هوادار مجاهدین بودن که دست به موازی کاری زده وآنجا را اشغال کردند!

تا حوالی اعلام جنگ مسلحانه توسط مسعود رجوی، سازمان وقت مجاهدین خلق بیشتر ازهمه وبطور شبانه روزی ازاین اشغال سفارت دفاع مکرد وبا حضور مرتب درجلوی سفارت خانه ، بهانه ای برای تبلیغ کیش شخصیت بنفع مسعودرجوی بدست میآورد!

اتفاقا همین مجاهدین، زمانی که صحبت از مذاکره برای رها شدن گروگان ها می رفت، تظاهرات براه انداخته و میگفتند که این گروگان ها نه فقط آزاد نگردند، بلکه محاکمه وتیرباران هم بشوند!!

شعارهای مشترک آنها با فدائیان هنوز هم دریادها مانده است ” هفتاد هزار کشته، صدها هزار زخمی، هرگز نباید سازش “!

با این وجود ،این مرید رجوی چرا میخواهد این افتخارات گذشته ی سازمان سابق مجاهدین خلق را از آن  بزداید ؟؟!!

من اگر آدم بی انصافی باشم ، درهمینجا میتوام ادعا کنم که جمهوری خواهان آمریکا هم که خواهان عدم رفع مشکل وآزادی گروگان ها بودند ، این توصیه ها را کرده بودند وبنابراین ، سازمان مجاهدین آن زمان ، دوست ویا جیره خوار حزب جمهوری خواه آمریکا بوده است که البته نمی گویم چون بی انصاف نیستم !

درادامه :

” … از فردای انتخاب ریگان آخوندها بالای منبر رفتند … خطر حمله نظامی آمریکا خیلی جدیست،همه با هم، متحد شویم”… خلخالی جلاد اسیر زخمی را روی برانکارد اعدام میکرد و همزمان حزب توده و اکثریت به خلخالی رای میدادند تا وحدتشان علیه “خطر حمله نظامی امریکای جنایتکار، حفظ شود”.

زمانی که خلخالی احکام اعدام را صادر میکرد، اکثریتی وجود نداشت و این شخص روی برانکارد که دردرگیری مسلحانه دستگیر شده واعدام شد ، از سازمان فدائیان بود  آیا شما واقعا تاریخ را اینگونه مینویسید؟!

همچنین :

” … جوانان مجاهد و مبارز زیر شکنجه های لاجوردی ملعون جان میدادند و حزب توده و اکثریت اطلاعیه صادر میکردند که “ضد انقلاب را به کمیته های انقلاب معرفی کنید” چون ” خطر آمریکا خیلی جدیست و باید متحد شد” آخر سر هم حمله نظامی که نشد … “.

درست تراین است که وقتی گروه هایی ازکودتاگران سلطنت طلب و اعضای گروه های درگیر در جنگ کردستان ، اعدام میشدند ، کسی مجاهدین را ضدانقلاب نمی دانست وآنها را اعدام نمیکرد وبلکه  برعکس، مجاهدین گروهی بودند که از بیشترین امکانات آزادی نسبی موجود ( درعین نسبیت اش بزرگترین آزادی دیده شده در تاریخ کشورمان ) بهره مند بودند وشما به عبث با تغییر روزها وسال های حوادث تلخی که درکشور رخ داد، به آمریکا چراغ سبز می دهید که ازاول هم این کاره نبوده اید و خاطره ی ” مرحوم ساری قلی خان ” را بیاد ما میاندازید!

درادامه ی این تحلیل طلائی میخوانیم :

” … بعد از کلینتون نوبت به ریاست جمهوری بوش پسر رسید. بوش پسر هم البته خطرش جدی بود و جنگ راه انداخت ولی نه با اخوندها، با آخوندها ساخت و پاخت کرد و به انها امتیاز داد تا به عراق حمله کند “.

ریگان وکارتر در فریب صدام احمق درحمله ی نظامی تمام عیار به خاک کشور ما ، کار خودشان را کردند و آیا اینهمه خسارت مادی و معنوی وارده به دو کشور همسایه ، شما را راضی نمیکند و شما نام آنرا شوخی دانسته و معتقدید که آمریکا کاری برعلیه ما نکرد؟!

زدن کشتی های ما درخلیج فارس ، اهدای گاز شیمیایی توسط آلمان به عراق ، جنایت کم نظیر حمله به هواپیمای مسافربری ما و … ، جنگ نیست و آیا میخواستید بمب اتمی را هم پیرایه ی آن بکنند؟؟!!

البته درنقشه ی استراتژیک آمریکا ، حمله به 7 کشور دردستور کار بود و هست که برهم خوردن تعادل نظامی وجهانی به ضرر آمریکا ، کار را غیر ممکن یا لااقل قدری به درازا کشاند وشما را بی طاقت!

ایران هم جزو این 7 کشور است که مثلث امپریالیستی ، با محاسبه ی سود وزیان حاصله درعراق وبا لحاظ اینکه ایران سه برابر عراق وسعت و به همان نسبت جمعیت دارد ودارای دورشته سلسله جبال زاگرس والبرز که متجاوز را با مشقات زیادی برخوردار میکند ، هنوز نتوانسته به ایران حمله کرده واینقدر شما رجوی ها را گرفتار یاس وخشم نموده است!

آخه شما بدبخت ها ، امکان حضور دریک جنگ نیابتی مانند آنچه که درسوریه روی داده، نداشته و نقشه های آمریکا برای تجاوز به ایران برهم زدید!!

آفرین براین ضعف شما که بهتر از هرقدرتی برای شما بوده وبرای مردم هم سودمند تراست!

درادامه:

” بعد از جرج بوش پسر نوبت به جناب باراک حسین اوباما رسید، این جناب رئیس جمهور جدید اصلا به این دلیل ارای آورد که گفته بود ارتش امریکا را از عراق و افغانستان خارج میکند و قول داده بود که من بعد با هیچکس نجنگد. این رئیس جمهور شماره ۴۴ از همان روز اول نشان داد که هیچ خطری برای حکومت ولایت فقیه ندارد و هنوز دو روز بیشتر از ریاستش نگذشته بود که به ولی فقیه نامه فدایت شوم نوشت و بعد که مردم در تظاهرات سال ٨٨ شعار دادند که “اوباما، یا با اونا یا با ما” با صدای بلند اعلام کرد که نخیر دولت من در کنار “اونا” ایستاده است…”.

او دردرجه ی اول با شعار ” امید ” واشتغال برنده ی انتخابات شد  والبته در لیبی هم بسختی جنگید واوضاع آنجا وبطورکلی افریقا را برای مدت نامعلوم وخیم ساخت .

داعش درزمان او ظهور وقدرت یافت وبدین ترتیب به قول های خود وفا نکرد ودر حل بحران بزرگ مالی 2008، فقط به بانکداران بزرگ کمک کرد ومردم عدای ( لااقل 80 درصد مردم آمریکا ) را گذاشت که کلاه شان همچنان پس معرکه بماند!

در دوران این کارگزار شایسته ی یک در صدی های متنعم جهان ، شکار مردم با هواپیماهای بدون سرنشین و بدون سرو صدا باب شد وهم اوست که جنگ های نیابتی را آغاز کرد تا آمریکا صدمات انسانی و مالی کمتری ببیند و دیگران این هزینه ها را تقبل کنند!

اوباما بیشترین تحریم ها را علیه مردم ایران اعمال کرد وحتی قصد حمله ی نظامی به کشور ماراهم داشت که مسئولین دوراندیش وقت پنتاگون به اوگفتند که این کار به 500هزار نفر سرباز احتیاج دارد وبا این وضع ارتشی درداخل آمریکا نمیماند!

کسانی که درجریان تظاهرات انتخابات 88شعار مورد تاکید شما را دادند ، جناح راست وآمریکائی- اسرائیلی جنبش سبز را نمایندگی میکردند وحالا هم در رسانه های آمریکا خوش می درخشند و معلوم بود که این شعارها چه نتایج وخیمی می توانست داشته باشد!

اصلا کار این عده که آن شعار را می دادند ، خائنانه بود و دعوت به دخالت آمریکا درامور داخلی ایران را دربطن خود داشت وحتما شعار مردم نبود واوباما نه میتوانست ونمی خواست که شعار این اقلیت گمراه یا خائن را جدی گرفته ودرامور داخلی ایران دخالت صریحی بکند!

درپایان :

” در سایتهای افراد بی نام و بد نام که عموما هم مستقل و هم منفرد هستند هم صدها مقاله منتشر شد در مورد خطر جدی حمله نظامی آمریکا و ضرورت “همه با هم” ومماشات و ساخت و پاخت با رژیم ولایت فقیه برای جلوگیری از جنگ. در دوران ریاست اوباما هم نه تنها جنگی نشد بلکه اوباما برای جلوگیری از “خطر جدی حمله خودش” دست پاسداران وحشی رژیم ولایت فقیه را باز گذاشت تا مردم بیگناه سوریه را به خاک و خون بکشند و در منطقه هر جنایتی میخواهند بکنند و میلیونها دلار پول نقد را هم سوار هواپیما کرد و مستقیم به بیت ولی فقیه فرستاد تا برای حزب الله لبنان و حشد شعبی عراق و حوثی های یمن و حماس اسلحه و مهمات بخرد “.

بلی! جلوگیری ازجنگ وظیفه ی هرانسان وطن دوست وشرافتمندی است وکسانی که به این افراد وبخاطر این شعارهایشان حمله میکنند، ازشرافت وعرق ملی تهی گشته اند!

دیگر اینکه اوباما درسوریه چه کاری نکرد که میتوانست بکند؟!

تاسیس و تجهیز صدها هزار نفر با انواع سلاح های مدرن برای تجزیه ی سوریه، کار کمی بوده که او بطور مستقیم وغیر مستقیم درسوریه کرد؟!

 تاسیس وتجهیز گروه های بی وطن یا ضد وطنی که شمار ، تجهیزات وامکاناتشان بارها ازارتش سوریه بیشتر بود؟؟!!

حمله ی نظامی مستقیم به سوریه کار سختی است وآنگاه ممکن است که اوباما وجانشین اش باید پیه یک جنگ اتمی وجهانی را به تن خود بمالند وآنهم در زمانه ای که دراین زمینه برتری خود را ازدست داده اند ونتیجه ی چنین جنگی ازبین رفتن همه – ازجمله خود اوباما و ثروتمندان افسانه ای نازپرورده – است.

شمااین توقع را از اوباما واکنون ازترامپ دارید؟!

چون اززندگی سیر شده و میخواهید بقیه ی مردم جهان هم همراه شما بمیرند؟!

صابر

*** 

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

عربستان سعودی اسرائیل مجاهدین خلق فرقه رجویشاهزاده ترکی الفیصل رابط مریم رجوی با اسرائیل هم شد!!

Trump’s MEK version of events won’t secure victory against Iran, lets ISIS off the hook

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28399

در ادبیات فرقه ی رجوی ، بقاء همان اضمحلال است!ا 

MOSAA 19 BAHMANصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۷:…  هدف آقای ” عارف شیرازی ” ازنوشتن مقاله اش که نام ” راز بقا، رمزماندگاری ” بدان گذاشته  ستودن هرچه بیشتر اصولی بودن راه مسعود رجوی و وفدا شدن موسی خیابانی در این راه بود که سرانجامش به ترکستان رسید وکعبه ای درکار نبود! نوشته ی این قلم بدست مشهور رجوی طولانی است وشبیه تمامی … 

مسعود رجوی موسی خیابانی آیت الله خمینیتاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

موسی خیابانی و مجاهدین خلق 19 بهمن سعید سلطمانپور: کاشکی موسی زنده بود و نظرات اخیرش را هم می دانستیم

https://iran-interlink.org

در ادبیات فرقه ی رجوی ، بقاء همان اضمحلال است!

۱۹/۱۱/۱۳۹۵

هدف آقای ” عارف شیرازی ” ازنوشتن مقاله اش که نام ” راز بقا، رمزماندگاری ” بدان گذاشته  ستودن هرچه بیشتر اصولی بودن راه مسعود رجوی و وفدا شدن موسی خیابانی در این راه بود که سرانجامش به ترکستان رسید وکعبه ای درکار نبود!

نوشته ی این قلم بدست مشهور رجوی طولانی است وشبیه تمامی نوشته های اعضای چشم بسته ی این باند، خسته کننده، که من بهتر دیدم نگاهی به فرازهای این نوشته بیاندازم.

او می نویسد :

” شایان تأکید است که مواجهه با یک حکومت دینی که دجالیت ودین فروشی را وسیله تحکیم قدرت سیاسی و حاکمیت ضدمردمی خود قرار داده صدها بار مشکلتر و پیچیده تر از مقابله با یک دیکتاتوری عریان و سرکوبگر کلاسیک و معمولی (غیردینی) می باشد از این رو نیاز به پرداخت بهای بسا بیشتر و فدیه و قربانی بسیار زیادتر می باشد “.

رطب خورده منع رطب کی کند اخوی؟!

رجوی که درتشکیلات خود ازامر مذهب بیشترین استفاده را کرده ، نمیتواند به دیگران توصیه کند که این کار را  نکنند وبخصوص اینکه کسی در جمهوری اسلامی دعوی مهدویت نکرده و درعوض درتشکیلات رجوی این ادعا بطور تمام وکمال شده وحتی به اعضاء توصیه شده که شک بر وجود خدایی که دیده نمیشود ، چندان غیر عادی نیست اما شک برمسعود رجوی ورسالت او که حی وحاضر است، گناهی کبیره وغیر قابل بخشش است!

دوباره :

” مجاهدین اما در تاریخ بیش از نیم قرن خود با الهام از پیشوای آرمانی خود «امام حسین» و با درپیش گرفتن حرکت عاشورایی یعنی با فدا و ایثار همه جانبه و همه چیز خود آنهم از بالاترین نقطه رهبری سازمان راه خود را به جلو بازکرده و به مقابله با بن بستها رفته اند” .

ازاین حرف شما بطور غیر مستقیمی نتیجه گرفته میشود که مسعود ومریم که هیچ رابطه ای با ایثار وفدا نداشته ودرعوض زندگی شاهانه ای را تجربه کرده اند ، مجاهد محسوب نمی شوند؟!

ازطرف دیگر، فرق است بین مجاهدین حداکثر تا سال ۱۳۵۹ و مجاهد نماهایی که که با آغاز سال ۶۰ وبا مشتبه شدن براین امر که میتوانند با یک تظاهرات مسلحانه مردم را همراه خود کرده وقدرت سیاسی را بطور بلامنازع دردست گیرند  ونتیجه ی این کوته بینی این شد که  دست به فاجعه آفرینی زده ودراصرار براین تحلیل غلط خودآنقدر پیش رفتند که حامیانی جز دشمن متجاوز وارتجاع منطقه پیدا نکردند!!

گذاشتن خطاهای عمیق خود- که بزودی به خیانت تبدیل شد – به پای امام بزرگ شیعیان، عین سوء استفاده از مذهب است که شما جمهوری اسلامی را متهم بدان میکنید!

همینطور:

” … سردار کبیر خلق موسی خیابانی که خود و یارانش ترسیم کننده تابلو عاشورای مجاهدین بودند نوشته بود: «در مقطع ۳۰ خرداد تصمیم گرفتیم که حتی اگر ما یک عاشورا در پیش داشته باشیم و تمامی سازمان را نیز قربانی و فدا کنیم نبایستی در لحظه تصمیم از اقدام و عزیمت باز بمانیم و با غلتیدن در وادی عدم قاطعیت و تردید و تزلزل در انجام رسالت تاریخی و تعهداتی که در قبال خلق و انقلاب داریم درنگ نموده و به اصالتها و اصول و ارزشهای خود پشت کنیم و خدای نکرده به سرنوشت حزب توده دچار گردیم و منفور و ملعون تاریخ و نسلهای آینده کشور شویم. اکنون ما در شرایطی هستیم که به عهد خودمان وفا کرده و از این آزمایش تاریخی با موفقیت گذشته ایم و برای همیشه اصالت و سربلندی خود را در تاریخ ثبت کرده ایم “.

این سردار کبیر؟! درخانه ی تیمی بدام افتاد و دست ازجهان شست . اگر مرگ این چنینی انسان را تبدیل به سردار کبیر خلق میکند ، دیگر لقبی برای حمید اشرف ها ودیگران ( بعنوان چریک های اعجوبه وبا سوادتر از خیابانی ) پیدا نخواهد شد ودرعوض صدها سردار کبیر درایران وجود خواهد داشت !!

کار اصلی تغییر حکومت ها بدست اکثریت مردم است ونه سازمان های سیاسی که تبدیل شدن به قبله ی آمال میل به قدرت پرستی کرده و کاری شبیه آنچه که در شوروی افتاد ( سپردن همه ی قدرت بدست حزب)، درذات تمرکز قدرت است !!

بقول برتولت برشت ، بدبخت ملتی است که به قهرمان نیاز داشته باشد وما عملا درستی این عبارت پر معنای این نمایشنامه نویس بزرگ آلمانی را دردرون کشور خود ودراین زندگی کوتاه تجربه کرده ایم!

یعنی این مرحوم فکر میکرد که سازمان مجاهدین سرنوشتی بهتر ازحزب توده خواهد داشت ؟ با چه دلیل وبا کدام اقدام سنجیده، کدام تئوری بعنوان چراغ راه وطی چه برنامه ای؟!

زندگی نشان داد که این حرف های این همشهری مرحوم ما ، ابدا محقق نشد ومعلوم گردید که او تحلیل درستی ازاوضاع نداشته ودرصورت داشتن حسن نیت فرضی هم، دچار شعار زدگی و بی خردی بزرگی بوده است!!

بازهم سوء استفاده ازمذهب در زمانی که این امر رابردیگران نمی بخشند:

” … بر اساس همین خط عاشورایی، مجاهدین در حماسه ۱۹ بهمن لنگر و محور تشکیلات خود سردار خیابانی و اشرف زنان مجاهد بهمراه حدود ۱۸ تن از یاران پاکبازشان را در راه آزادی و رهایی میهن فدا کردند. آنها با مقاومت حماسی خود در مقابل سپاه جرّار خلیفه ارتجاع تا آخرین گلوله جنگیدند …وداغ ننگ تسلیم و یا زنده دستگیرشدن را بر دل آنها گذاردند ” .

مسئله ی باین سادگی را که بارها دراین کشور وطی سال های ۵۰ هم اتفاق افتاده است ، اینقدر بزرگ نکنید!!

صورت اصلی وساده تر قضیه عبارت ازاین بوده که بدنبال شکست برنامه های تروریستی رجوی ، این افراد در خانه ای مخفی شده بودند که شناسائی شده ومورد حمله ی نیروهای حکومتی قرار گرفته و کشته شدند وآبی هم ازآب تکان خورد و مردم با بی توجهی خاص، این خبر را پشت گوش انداختند. چرا که می دانستند دعوا بر سر قدرت است و نفعی برای آنها ندارد!

بنابراین مایه دار تر کردن حادثه ای که مشابهش دردوران شاه – و در مواردی خیلی مهیج تر ازآن – روی داده ، سودی نداشته ومردم را به هیجان وا نمی دارد.

اگر بواقع خود را سازمان سیاسی می دانید که نیستید ، بجای توسل به مداحی های با اثر کم دوام ، به تحلیل چرایی شکست خود بپردازید!

نظر موسی خیابانی درمورد مسعود رجوی نشان میدهد که این همشهری ما چقدر دور ازباغ بوده است :

« … انشالله خداوند ما را بدین همه شایسته گرداند و ترا هم که در این جریان غرورآفرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کند». می بینید که سردار خیابانی با صریحترین عبارت بر نقش رهبری و تعیین کننده برادر مسعود در سازمان تأکید می کند”.

باحتمال بیشتر، اگر زنده میماند این همشهری ما، این حرف ها را تکرار میکرد وبه ابریشم چی ها وداوری ها تبدیل میشد وبا احتمال ضعیف گردنکشی های شبیه زرکش مینمود و سرنوشت تلخ وبی افتخاری را نصیب خود می ساخت!

دوباره میخوانیم:

«اشرف جان خود را فدیه خاص رهبر و همسرش مسعود کرد، او فدیه خاص برای حفاظت سیاسی و اجتماعی از حیات مسعود و بویژه حفظ ارزشها و چهره مسعود در داخل کشور بود… اومی گفت «من آگاهانه در اینجا می مانم و فدای مسعود یعنی رهبر انقلاب نوین مردم ایران می شوم …اگر او نباشد بازهم خلق ما و انقلابش و تمام فداکاریهایش بوسیله میوه چینها و فرصت طلبها ربوده خواهد شد…”.

البته ماندن این خانم درایران هیچ کمکی به حفظ جان مسعود نمیکرد وشاید صلاح هم دراین بود که  همراه او نباشد تا مسعود با دفتر دار ومنشی خاص خود- مریم عضدانلو- اوقات بهتری را تجربه کنند!

من وجود اینهمه دفتر ودستک را درهیچ سازمان سیاسی دیگر که اغلب استخواندار از مجاهدین بودند ، سراع ندارم!

یک جریان سیاسی مخفی کار، چه احتیاجی به منشی وسکرتر واین حرف ها دارد که مجاهدین داشتند که فاجعه آفرید؟!!

والنهایه اینکه :

” در خاتمه با یادآوری سخنان موسی در عاشورای سال ۱۳۵۸ و تأکید او بر پیروزی حتمی راه و آرمان مجاهدین، مطلب را به پایان می برم: آینده مال شماست به این نکته ایمان داشته باشید یقین داشته باشید، آینده مال انقلابیون است نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد “.

منهم به چنین آینده ای با شرط وشروط هایی اعتقاد دارم ، اما موسی دوران خود را درک نکرد وندانست که سازمان او دیگر انقلابی نیست وقدرت پیش بینی کارهای رجوی و تبدیل سازمان مجاهدین خلق به گروه رجویه – با آن کثافتکاری های سیاسی وجنسی – را هم نداشت وبنابراین نتیجه میگیرم که این آینده متعلق به باند رجوی نخواهد بود!

صابر

*** 

مهدی ابریشمچی زنش مریم را مسعود رجوی معاوضه و خواهر موسی خیابانی را گرفتمهدی ابریشمچی بعد از طلاق از مریم رجوی با خواهر موسی خیابانی « مینا » ازدواج کرد. در زمان ازدواج آنها مهدی ابریشمچی نزدیک به ۴۳ سال و مینا فقط ۱۹ ساله بود!

محمد حنیف نژادعلی غلامی: میراث حنیف نژاد ،طاهر اقبال و نسل نو مجاهدین خلق؟

علی زرکشسعید شاهسوندی: محاکمه علی زرکش دراقامتگاه رجوی در حومه پاریس.  صدور حکم اعدام برای او و عکس العمل من

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28298

رجویه گیر کرده درمتن حوادث ، چه سودی ازاین تغییر دوران دارد؟ 

 rudy-giuliani-mojahedin-khalqصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:…  انتخاب ترامپ ، نتیجه ی شکست سیاست ۲۵ ساله ی نئولیبرالیزم اقتصادی بود که مردم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشاند ، به مردم عادی خود آمریکا هم – بعنوان اکثریت مردم آمریکا- ضررهای زیادی را وارد کرد ودرعوض جیب وحساب های بانکی آن دسته از ثروتمندان  یک درصدی آمریکا را که به آنها ثروتمندان منقول … 

رودی جولیانی و دونالد ترامپ مجاهدین خلف قرفه رجویرودی جولیانی، متحد منافقین (فرقه رجوی)، طراح فرمان ممنوعیت ورود اتباع ایران به آمریکا

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsرضا تقی زاده: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

https://iran-interlink.org

رجویه گیر کرده درمتن حوادث ، چه سودی ازاین تغییر دوران دارد؟

۱۳/۱۱/۱۳۹۵

اعتراف به تغییر دوران  ” نام نوشته ایست که توسط رسانه های رجوی منتشر شده ودر قسمتی از آن آورده شده است :

” ۱۰روز از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا می‌گذرد و اقدامات و طرحها و مصوبات این دولت طی همین مدت محدود، مقامهای رژیم را سخت شگفت‌زده و هراسان کرده است. این وحشتزدگی را در تمام وجنات رژیم، از نمایشهای جمعه تا اظهارات ایادی و مقامات ریز و درشت رژیم و از صفحات رسانه‌های حکومتی تا سکوت مرگباری که از خامنه‌ای تا پهلوان‌پنبه‌های حرّاف سپاه پاسداران را فرا گرفته، می‌توان مشاهده کرد “.

انتخاب ترامپ ، نتیجه ی شکست سیاست ۲۵ ساله ی نئولیبرالیزم اقتصادی بود که مردم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشاند ، به مردم عادی خود آمریکا هم – بعنوان اکثریت مردم آمریکا- ضررهای زیادی را وارد کرد ودرعوض جیب وحساب های بانکی آن دسته از ثروتمندان  یک درصدی آمریکا را که به آنها ثروتمندان منقول میگویند ، پر پول تر کرد!

سرمایه داران منقول به آن دسته از سرمایه داران اطلاق میشود که با چند کلیک کامپیوتری، براحتی میتوانند اموال خود را به دیگر کشورها منتقل کرده وسود هرچه بیشتری دریافت کنند!

این نوع سرمایه داران دراصل وطنی ندارند وهرجا که آفتابی ببینند، کشک شان را برای خشک شدن درآنجا پهن میکنند!

اما جناح ترامپ که خودرا ” ناسیونال کاپیتالیزم= سرمایه داری ناسیونالیست ” دانسته ودارایی هایشان غیر منقول است ودر آمریکا مستقر است وبنابراین خود را صاحب  حقیقی کشوری بنام آمریکا میدانند و میخواهند این کشور سیادت وبرتری خدشه ناپذیر دهه های قبل را بازیابد!!

توضیح این نکته ضروری است که درانتخابات اخیر آمریکا ،  سناتور لویی سندرز ( گزینه ی بد) ، دونالد ترامپ ( گزینه ی بدتر ) و هیلاری کلینتون ( بدترین گزینه ) بودند که حزب دموکرات باین گزینه ی بد  وهم حزبی خود خیانت کرده وپشت آورا خالی نمود و مردم آمریکا که حرف تازه ای از کلینتون نشنیدند،  درانتخاب بین ” بدتر و ” بدترین ” دونالد ترامپ ” بدتر” رابرگزیدند  واین مسئله چرا باید حکومت ایران را دچار آشفتگی بکند ؟!

دونالد ترامپ هرکار بدی که کرده وهر فرمان مشکوک وخشنی هم که صادر کرده ، اقلا یکبار بر زبان آورده که رژیم ایران با تروریزم می جنگد- کاری که هیلاری کلینتون هرگز نکرد!

بنابراین برخورد این چنینی دولت ایران با ترامپی که هنوز دراول کار است ، برخوردی معقول و صبورانه است واین باند رجوی است که باید بخاطر قادر نبودن به دندان روی جگر گزاری، مشوش ودلواپس باشد!

صابر

*** 

دونالد ترانپمجاهدین خلق از نگاه دولت ترامپ هم نیرویی تروریستی هستند

رودی جولیانی لابی تروریسم مجاهدین خلق و صداممفهوم حمایت شخصیت های غربی از مجاهدین خلق چیست؟

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28107

نگاهی به مصاحبه ی سید المحدثین با البوابه 

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  دروغ است خواننده ی عزیز! این تشکل نه شوراست و نه بخاطر کار مثبتی مبارزه و مقاومت میکند بلکه نام مستعاردهن پرکنی است برای باند رجوی که بعضی ازکارهای خود را شکل دموکراتیکی مثلابدهد! اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران حتی نام این شورا را نمی شناسند وطبیعی است که این شورا نمیتواند سخنگوی … 

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویهذیان گویی های محدثین

العربیه شیخ نشین سعودی: تروریستهای ما مجاهدین خلق نماینده رجوی در العربیه سعودی: تروریست های توحید و جهاد از اعضای ما بودند

https://iran-interlink.org

نگاهی به مصاحبه ی سید المحدثین با البوابه

۲۶/۱۰/۱۳۹۵

درقسمتی ازاین مصاحبه آمده است :

” سید المحدثین در یک گفتگوی ویژه با البوابه گفت: برادران عرب ومسلمان را مخاطب قرار داده وبه آنها میگویم: مجاهدین خلق و مقاومت ایران یک جریان ریشه دار وتاریخی هستند که دارای بیش از نیم قرن تجربه مبارزاتی درسالهای سیاه وعلیه دو دیکتاتوری میباشند. آنها با مبارزه وفداکردن بیکرانشان اجازه نداده اند, جنایات آخوندهای ایران به نام اسلام به ثبت برسد”.

درست تر آن بود که این همکار نزدیک رجوی میگفت که  بنیانگذاران سازمان مجاهدین با قصد مبارزه برای استقلال وآزادی کشور وباالهام از نهضت های چریکی آمریکای لاتین ، ابتدا یک محفل مطالعاتی وتحقیقاتی بوجود آورده وزمانی که درسال ۱۳۵۰ درصدد اقدام مسلحانه برعلیه جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی بودند، با ناکامی تمام به دام ساواک واطلاعات شهربانی وقت افتاده و تمامی بنیاگذاران آن با دفاع ازآرمان خود درمقابل جوخه های اعدام جان سپردند.

بعدها به ترورهایی که آنها را اعدام انقلابی می نامیدند ، دست زدند و درسال ۱۳۵۴، تقی شهرام بعد از فرار مشکوک اززندان ساری ، درراس سازمان قرار گرفته وبه کمک افرادی مانند بهرام آرام شروع به اشاعه ی تئوری های مائوئیستی کرده واکثریت سازمان را همراه خود نموده وتسویه حساب های خونینی با رقبای  غیرمائوئیست خود کردند!

بدین ترتیب سازمان بدون انجام کار درخورتوجه به دوشاخه ی اصلی ( مائوئیستی ) وفرعی (مسلمان انقلابی ) تبدیل شده و وهریک عملیاتی چند انجام دادند که اگر باعث افتخار به حساب آید ، سازمان رقیب مجاهدین که فعالتر وگسترده تر عمل کرد، باید ازبابت جنبش چریکی بیشتر بخود ببالد که عملااینطورنیست وآنها از کارکرد چریکی خود که نتوانست مردم را به صحنه بیآورد ونخبگان زیادی ازجوانان کشور را به کام مرگ فرستاد ، انتقاد کرده اند!

به برکت شکل اسلامی داشتن انقلاب بهمن ۱۳۵۷، اقلیت مجاهدین که زیر رهبری مسعودرجوی قرار داشتند، رشدبیشتری نسبت به سایرجریان ها نموده و توقعات شان طوری بالا رفت که متناسب با میزان  حضور شان درانقلاب نبود!

دراصل، درگیری مسلحانه ی ۲۰-۲۲ بهمن ۱۳۵۷، در جواب گارد شاهنشاهی که دست به کودتا زده بود ، به وقوع پیوست ومعنی این حرف این است که مردم خود بخود وارد نبرد مسلحانه نشدند بلکه این نبرد برآنها تحمیل شد!

سازمان های سیاسی هم همراه  مردم وزمانی چند قدم جلوتر ازآنها دراین عمل ضدکودتائی شرکت نمودند که سازمان مجاهدین خلق بعلت ضعف تشکیلاتی خود، نقش درجه اولی دربین سازمان های شرکت کننده برعلیه کودتای وفاداران به شاه قرار نداشت!!

رشداین سازمان به لحاظ آزادی های بی بدیل درتاریخ ایران بودکه محصول انقلاب بود واین رشدطی سال های ۱۳۵۷-۱۳۶۰ادامه داشت که رجوی خود شیفته قدر وقیمت این آزادی را را که بیش ازهمه ی جریانات چپ نصیب مجاهدین شده بود ، ندانست وبا تحلیل غیرواقعی از توازن نیرو درداخل کشور، دست به کسب قدرت و شورش مسلحانه زد که شاید نتایج این کار ، هولناکترین حادثه ای است که درداخل ایران معاصر اتفاق افتاده است!

شکست شورش مسلحانه ی رجوی، اورا به خارج ازکشور پرت کرد ودرعرض سه سال، تمام بساط ترور و تهییج این جریان برچیده شد واعضا وهوادران باقی مانده به خارج رفتند که پیوستن شان به صدام وجنگ علیه کشور خود وجاسوسی های زیادی که کردند، فاتحه ی جریانی بنام سازمان مجاهدین را خواند و از بقایای آن یک جریان سکتاریستی ای برجای ماند که اینک به رجویه، باند رجوی ویا فرقه ی رجوی اشتهار دارد با آن مناسبات برده داری درون تشکیلاتی و شیوه ی چند صد همسری برای یک نفر وتجرد برای همه ی افراد !!

نفی موجودیت خانواده ها و …، ازعوارض دیگر این بازسازی تشکیلاتی بود  و …

بنابراین اعرابی که باید روی این سازمان حساب کنند ، گذشته وحال آنرا دانسته وآنگاه تصمیم بگیرند!

 سید المحدثین میگوید :

” وی افزود این یک مقاومت ریشه دار و قوی وتوانمند است و بایستی پایه اصلی برای هراقدامی علیه این رژیم بشمار آمده و به عنوان نماینده اراده مردم ایران برای سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه به رسمیت شناخته شود. با حمایت از این مقاومت می توان از جنایات این رژیم رهایی یافت ومنطقه خاورمیانه را خالی از جنگ های فرقه گرایانه و تروریست نمود”.

اگر قرار است جریانی با مشخصاتی که اجمالا معرفی شد، نماینده ی مردم باشد ، پس دیگرانی که این مشخصات را ندارند وتن به خفت وخواری سیستم برده داری وکنیز محوری نمیدهند ، نماینده ی چه کسانی هستند؟!

کدام عقل سلیمی میپذیرد ازجریانی که خلاف سیر طبیعی  وتکاملی تاریخ حرکت میکند ودربرابر حقایق مقاومت نشان میدهد، حمایت کند؟!

نکند این آقا خیال کرده که به ساکنین دارالمجانین پیام می فرستد؟!

او درقسمت دیگری از سخنانش عنوان میکند که :

” …شورای ملی مقاومت ایران بعنوان آلترناتیو رژیم ایران در برگیرنده افراد وجریانات وسازمانها ونیروهای ایرانی است که برای سرنگونی رژیم ایران مبارزه میکنند. سازمان محوری این شورا سازمان مجاهدین خلق ایران است که با اعتقاد به یک اسلام صلحجو وبردبار وانسانی ضد ایدئولوژیک وفرهنگی رژیم ضد انسانی ملاها است. در داخل ایران این مجاهدین ومقاومت ایران است که نقش محوری سازمان دادن اعتراضات وقیامهای مردمی را بعهده دارد “.

دروغ است خواننده ی عزیز!

این تشکل نه شوراست ونه بخاطر کار مثبتی مبارزه ومقاومت میکند بلکه نام مستعاردهن پرکنی است برای باند رجوی که بعضی ازکارهای خود را شکل دموکراتیکی مثلابدهد!

اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران حتی نام این شورا را نمی شناسند وطبیعی است که این شورا نمیتواند سخنگوی مردم ایران باشد!

این جریان سکتاریستی ، عملا کارهای خود را درشکل خشونت بار خود انجام داده و تشکلی که برای رهبری خود حق تملک همه چیز را قایل است ودربرابر، انتقاد ازاو را بمنزله ی جرمی بالاتر ازانکار خدا میداند ، نمیتواند مروج اسلام بردبار ومداراگر باشد!

این گروه اگر نقشی در مسائل داخلی ایفا مینماید ، تماما برعلیه منافع ملی ودرراستای خرابکاری برعلیه کشور و پردامنه تر کردن ایران هراسی است که به کمک لابی های جنگ طلب غربی ورسانه های پرتعدادش انجام میدهد !

وایضا :

” … این رژیم برای استمرار حاکمیت خود ناگزیر از سرکوب داخلی است چون فقط با قتل وکشتار وسرکوب مردم ایران است که می تواند به حیات خود ادامه دهد. این رژیم برای سرپوش گذاشتن و کنترل بحرانهای ناشی از سرکوب در داخل کشور ناگزیر از دخالت در کشورهای منطقه است بنابراین این رژیم برای ادامه حیات خود متکی بر سرکوب داخلی و صدور تروریسم به منطقه است. … اگر این رژیم فقط اندکی شدت سرکوب را پائین بیاورد بسرعت قیامهای گسترده سراسر کشور را فرا خواهد گرفت. واگر این حمایت های پنهان وآشکار غرب نبود قطعا این رژیم تاکنون توسط مردم ایران سرنگون شده بود”.

متاسفانه قتل نفس درکشور ما هم اتفاق میافتد و اسلام قصاص ازقاتل را درحیطه ی اختیارات  وراث مقتول قرار داده که بهتر است دراین مورد، مردم ضرردیده ازاین اتفاقات ناگوار را قانع کرد که ببخشند و کمکی برای کم شدن اعدام ها بکنند.

دوم اینکه ایران در چهار راه حمل مواد مخدر به اروپا و … قرار دارد که این امر ضمن آلوده کردن مردم ایران به مصرف این مواد ، بشدت مسئله سازبوده و به یک گره کور اجتماعی- امنیتی تبدیل شده و بیشتر اعدام ها مربوط باین مسئله است.

من ضمن اینکه آرزو دارم که کسی دراین کشور اعدام نشود ، راه حل قاطعی برای ارائه به دولت را ندارم تا دولت بتواند قوه ی قضائیه ی مستقل ازخود را مجبور به عدم صدوررای واجرای حکم اعدام بکند!

اما مسئله ی مهمتر عبارت ازاین است که شما واقعا فکر میکنید که این اعدام ها ، مبارزین ومجاهدین را ترسانده واز مبارزه دور میکند؟؟!!

بادادن جواب مثبت، باید رابطه ی علت ومعلولی بین این دوامر- متهمین به قتل وقاچاقچیان و قاتلین از یک طرف و مبارزین ومجاهدین ازطرف دیگر را- روشن کنید!

 ناله های جگر سوز این وزیر خارجه ی؟! رجوی چنین بازتاب می یابد :

“…غرب که میتوانست در همان زمان با فشار به رژیم تمامیت دستگاه اتمی رژیم را منهدم کند از این فاصله گرفت و درهمین توافق امتیازات زیادی به رژیم داد که مشوق این رژیم در صدور تروریسم است. در این توافق بصورت نوشته یا نانوشته دست رژیم آّخوندی را برای چنگ اندازی بیشتر به کشورهای منطقه وکشتار گسترده خلقهای سوریه وعراق و… باز گذاشتند. البته اکنون «دوران طلایی» اوباما – به تعبیر آخوندها- به پایان خود نزدیک میشود و دولت جدید امریکا هم از قبل اعلام کرده که این توافق هسته ای را قبول ندارد بنابراین توافق هسته ای هم میتواند به طناب دار رژیم تبدیل شود “.

شما چه نوع فشاری را توصیه می فرمودید؟!

آنها دراعمال جنایتکارانه ترین تحریم ها برعلیه مردم ما کوتاهی نکردند، پس چه کم  وکسری درکار بود، الا حمله ی نظامی که غرب امکان آنرا واقعا پیدا نکرد؟!

این امتیازات چه بود که شما آنرا همواره ” سرکشیدن جام زهر ازطرف رژیم ” اعلام کرده وشادمانی های قلابی هم در سیمای ضد آزادی تان براه انداختید؟!

آخر بما بگویید که به چه صراطی مستقیم هستید!!!

چرا این امتیازات مورد ادعای شما کمک کرد که ایران به تروریزم خدمت کند ؟!

مگر مردم ودولت سوریه ی مورد تهاجم خارجی وارتجاع داخلی قرار گرفته ، تروریست هستند که کمک ایران بدان ها ، کمک به تروریزم تلقی گردد؟؟

آیا این بی حیائی محض وشرارت مطلق نیست که ازطرف شما نشان داده می شود؟؟

دیگر اینکه دولت درحال تشکیل آمریکا هم نظر صریحی دراین مورداظهار نداشته و اغلب صحبت های مطرخ شده، فعلا جنبه ی داخلی وپسا انتخاباتی دارد!

ضمنا شما بعنوان مروجین اسلام  مسالمت جو ومداراگر، چرا اینهمه  کاربرد واژه ی “طناب دار” را دوست دارید و این اصطلاح زشت  به وردزبان تان تبدیل شده است ؟!

جان بکنید و اصل حرف تان را بشکل زیر مطرح کنید:

” … رژیم تنها در زمانی از دخالت کوتاه میاید که قاطعانه در مقابلش بایسیتیم واین فقط درصورتی امکان دارد که مقاومت ایران به عنوان عنصر ایرانی وارد هر گونه معادله مقابله با رژیم شود. این راباید دانست که رژیم فقط زبان قاطعیت وزور را می فهمد. … دولتهای آمریکا هشدارهای مقاومت ایران در مورد صدور جنگ ترور توسط رژیم آخوندی به این کشورها را نادیده گرفتند “.

مگر قرار است که سرنوشت ایران بدست غرب تعیین شود که با به رسمیت شناختن شما و قرار دادن تان درمعادله، انجام این مهم، میسر شود؟!

پس استقلال ووطن دوستی به کجا رفته درحالی که شما رهبری جهان غرب بر تمام دنیا وازجمله ایران را کاملا برسمیت می شناسید!

یعنی موضوعاتی مانند ” حق تعیین سرنوشت ” و استقلال درمسائل داخلی ، همگی کشک است ازنظر شما ؟!

همانطور که رسم نمک شناسی است، سیدالمحدثین انجام وظیفه نموده و حکومت عربستان را بشکل زیر تبرئه کرده  است:

” رژیم ولایت فقیه جنگ علیه عربستان سعودی وسایر کشورهای منطقه را سالهاست که شروع کرده است. اکنون که دیگر بسیار عیان است که موشکهای ساخت ایران در شهرهای عربستان فرود میآید. کما اینکه مدتی قبل آنها موشکی به سمت مکه وخانه خدا نیز شلیک کردند ودر حقیقت به قول خانم رجوی به یک میلیارد ونیم مسلمان جنگ اعلام جنگ دادند… کشور عربستان سعودی هم بزرگترین اقدامی که علیه این رژیم انجام داد شروع عملیات طوفان قاطعیت بود که آغاز ایستادن جدی در برابر صدور جنایت وجنگ به کشورهای دیگر بود …”.

وقتی این عربستان دولت کم وبیش قانونی عبداله صالح را برکنار نمود، شما اعتراضی باین کار کردید؟!

چرابه ایران حق نمی دهید درمقابل کشور گشائی عربستان وهم مرز شدن با ایران ، کمک هایی – بیشتر معنوی وکمتر مادی- به مردم یمن که حکومت دست نشانده ی عربستان را برکنار کرده و بنای استقلال خواهی ورهیدن ازیوغ عربستان (آمریکا) را دارد ، بنماید؟!

آیا این ایران بوده که به انواع داعشی ها کمک کرده و موقعیت منطقه را بنفع نقشه های دور ودراز اسرائیل بخطر انداخته و بیمارستان های یمن رابمباران کرده یا عربستانی که ترکی الفیصل به نیابت ازطرف آن، به پدر معنوی شما تبدیل شده است؟!

صابر

*** 

معرفی محمد سید المحدثین (بهنام) شکنجه گر سازمان تروریستی مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

آقای محدثین، اول ازهمه، خودتان به انتخابات گردن بگذارید! 

عملیات مشترک موساد و مجاهدین خلق در ترور اساتید دانشگاههای ایران

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28016

زوایه ی دید محمدعلی توحیدی تنگ ونظرهایش احمقانه است! 

Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to Albaniaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم ژانویه ۲۰۱۷:…  موضعگیری های ترامپ ، هیچ بارقه ی امیدی را برای شما ها نشان نداده  و احتمالا عکس آنرا نشان میدهد! راست آنست که ما هنوز نمیتوانیم پیش بینی کنیم که هسته ی مرکزی قدرت درآمریکا ، تا چه اندازه ترامپ را دراجرای برنامه هایش آزاد خواهد گذاشت! درهر صورت ، برنامه هایی که اعلام شده ،  هرچه باشد درآنکه  … 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیرضا تقی زاده، کیهان لندن: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

https://iran-interlink.org

زوایه ی دید محمدعلی توحیدی تنگ ونظرهایش احمقانه است!

۲۰/۱۰/۱۳۹۵

وقتی میبینم که این آقا مصاحبه میکند ، تفرج خاطری ناشی ازخندیدن به حرف های او بمن دست میدهد و ساعات خوشی را تجربه میکنم !

من ازاین بابت که این تحلیلگر فرقه ی رجوی هرازچندگاهی به  خندیدن وتسکین اعصاب من کمک میکند، سپاسگذار باید باشم ودربررسی تفسیرها وتحلیل های او ، وقت بیشتری را صرف کنم!

اما عیب کار این است که خوانندگانم لزوما مانند من نیستند وممکن است با درازا کشیدن متن ، خسته شده وازمن برنجند واز آن روست که برای رعایت حوصله و وقت آنها، فقط نگاه کوتاهی به مصاحبه ی او که ” تغییر دوران و مواجه نظام آخوندی با چالش بود و نبود ” نامگذاری اش کرده اند، میاندازم.

محمد علی توحیدی درجواب خبرنگار رسانه های رجوی میگوید :

” … توجه کنید که در این مدت و در این مقطع شانزده ساله، رژیم خمینی با یک‌سری فرصتها و به‌طور تیزتر و روشن‌تر، سیاست مماشات و باج دادن به این رژیم روبه‌رو و برخوردار بوده که برایش فرصت‌های بقا فراهم کرده است. این فرصت‌ها، به‌طور مشخص‌تر در رابطه با تضاد اصلی و در واقع همان مسأله بود و نبودش در ارتباط با مردم و مقاومت ایران است “.

عجب باج دادنی وعجب مماشاتی؟!

اگر باج نمیدادند ومماشات نمیکردند ، درکنار تحریم های فلج کننده که برعلیه مردم ایران – که برای جلوگیری ازتوسعه ی  برقرار کردند-  چه کار شدیدتری میتوانستند که بکنند که نکردند؟!

میخواستید حمله ی نظامی بکنند که برایشان مقدور نبود وچه بسا که درباتلاقی لایتناهی گیر میکردند؟!

این تحلیلگر رجوی تضاد اصلی را که  مثلا میتواند تضاد بین مردم جهان ویک درصدی های متنعم باشد ، یا برسر جنگ نابود کننده ی جهان که سلطه گران اگرهم نمیتوانند ، میخواهند ومردمی که موافق این درنده خوئی ها نیستند وحتی تضاد بر سر حفظ محیط زیست که مردم جهان خواهان آن وادامه ی زندگی هستند ومنافع یک درصدی ها در تناقض با آن قرار دارد و …

من فعلا به تضاد کار وسرمایه که بعلت شرایط خاص کشورهای پیرامونی مثل ایران ، تضاد اصلی شمرده نمی شود ، نمی پردازم!

بدین ترتیب دنیای محمد علی خان توحیدی تنگ و تاریک وباریک است وتصور میکند تضاد جامعه ی ما تضادی است که بین رجوی خودکامه وبوالهوس  همراه با اسرای ۳۰۰۰ نفری اش با حکومت ایران است ونمیداند که غیر از اعضای خانواده های این سه هزار گروگان رجوی، کسی آنها را بخاطر نمی آورد ویک تحلیلگر متوسط الحال هم ، این مجموعه ی تک عضوی بازیر مجموعه ی تقریبا تهی را درمعادلات خود نمی گنجاند!!

درادامه ی افاضات عمو توحیدی میخوانیم :

” …دو ـ سه هفته دیگر که اوباما از کاخ سفید می‌رود و دولت دیگری در آمریکا روی کار می‌آید، این دوران برای رژیم تمام می‌شود و با شدت بسیار زیادی با چالش مرگ و زندگی و با همان دو راهی خودکشی یا مرگ مواجه خواهد شد. این است آن چیزی که بسیار زیاد تأثیر می‌گذارد”.

تحلیلگران شاخص واستخواندار هنوز براین نظرند که نباید درمورد نتایج کارهای فعلا شروع نشده ی ترامپ قضاوت کرد که البته  این توصیه ها به درد افراد رجوی نمی خورد وطبیعت موظف است که همواره حوادث را بنفع این فرقه بچرخاند!!

موضعگیری های ترامپ ، هیچ بارقه ی امیدی را برای شما ها نشان نداده  و احتمالا عکس آنرا نشان میدهد!

راست آنست که ما هنوز نمیتوانیم پیش بینی کنیم که هسته ی مرکزی قدرت درآمریکا ، تا چه اندازه ترامپ را دراجرای برنامه هایش آزاد خواهد گذاشت!

 درهر صورت ، برنامه هایی که اعلام شده ،  هرچه باشد درآنکه  نفعی برای باند رجوی متصور نیست، شکی وجود ندارد !

اگر این برنامه ها اجرا شود، دردرجه ی اول بهم زده شدن ساختار سیاسی آمریکا وتغییر موضع اقلا کوتاه مدت آن در راستای توجه به مسائل داخلی آمریکا بوده و جمهوری اسلامی هم با مرمت اتوبان های عظیم وفرسوده شده ی آمریکا، ضرری نخواهد کرد!!

صابر

*** 

مرگ مسعود رجوی تیرانا آلبانیPolemikë e madhe pasi MEK nuk mund të provojë nëse lideri Massoud Rajavi ka vdekur apo është gjallë

Comrades in Arms – Sexual abuse by Massoud and Maryam Rajavi
https://youtu.be/jpDUMaIntS8

Anne Khdabandeh Cults and Terror (Open Minds)Open Minds – Explaining Radicalisation for Prevent and Channel

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27478

با حمایت مزورانه رجویه، جنبش دانشجوئی ایران متضرر می شود!ا 

شهدای 16 آذرصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۶:… با وجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز ۱۶ آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این روز، روز خوبی نبوده … 

شهدای 16 آذرشانزدهم آذر سالروز مبارزه با امپریالیسم یا فرصتی برای خودنمایی مجاهدین

شانزده آذر نقطه ی سردرگمی مجاهدین

https://iran-interlink.org

با حمایت مزورانه رجویه، جنبش دانشجوئی ایران متضرر می شود!

۰۲/۰۹/۱۳۹۵

باوجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز ۱۶ آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این روز، روز خوبی نبوده وگرنه باند رجوی بنفع آن اعلامیه نمی داد ونتیجه آن شود که اقبال کمتری باین واقعه ی تاریخی بنمایند!!

در فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در آستانه ۱۶آذر روز دانشجو این باند ضد آزادی ودشمن استقلال کشور میخوانیم:

” دانشجویان‌ مجاهد و مبارز! – جوانان آگاه و آزاده ایران! – با درود به سه اخگر شعله‌ور ۱۶آذر ۱۳۳۲شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا، و همه شهیدان دانشجو در نبرد رهایی‌بخش با دیکتاتوریهای شاه و شیخ، به استقبال روز دانشجو می‌رویم. این در شرایطی است که ملت خیانت شده ما به خیزش فرزندان آگاه و فداکارش در دانشگاهها علیه استبداد دینی چشم دوخته و ایران سراسر فریاد دادخواهی و نبرد برای رهایی است “.

اگر منظور ازدانشجوی مجاهد، طرف داران فرقه ی رجوی است، باید گفت که دراصل دانشجوی مجاهدی وجود ندارد! چرا که سازمان مجاهدین توسط باند رجوی مستحیل ونابود شده است!

دانشجویان مبارز هم که توجهی باین نوع بیانیه ها نکرده واز مشاهده ی آن وتلاش باند رجوی ازسوء استفاده از روز دانشجو، دچار اشمئزاز وتنفر وشاید دلسردی میگردند!

با این وجود، مخاطب قرار دادن آنها، کاری عبث تر از آب درهاون کوبیدن است!

درادامه :

” از اجتماع مردم در آرامگاه کوروش کبیر در پاسارگاد تا زنجیرهای انسانی حمایت و حفاظت از کارون و زاینده رود؛ از تجمعات دلسوختگان دریاچه ارومیه و خشم و خروش فرزندان ستار خان در تبریز و سراسر آذربایجان؛ از حرکت اعتراضی لرهای غیور بختیاری تا دادخواهی مادران داغدار جوانان اعدام شده اهل سنت؛ از تظاهرات مادران و زنان شجاع میهن علیه تبعیض و تحمیلات ارتجاعی تا اعتراضات خستگی‌ناپذیر معلمان و فرهنگیان و کارگران و زحمتکشان و مقاومت زندانیان سیاسی “.

 اولا اجتماع در آرامگاه کوروش ، به هر دلیل و بهانه ای هم که باشد، ازاین جهت که وسیله ی نادرستی برای هدف انتخاب شده بود ، ازجنبه ی مدرن وترقی خواهانه تهی میباشد!

ثانیا حمایت ازباز گردانده شدن زندگی به کارون، زاینده رود ودریاچه ی ارومیه ، کاری درجهت حفظ زندگی و اعاده ی طبیعت زیبای حواشی آنان میباشد ودرتناقض آشکاری با خواسته های شما که قدرت های خارجی را دعوت میکنید که ایران را بمباران و ویران کنند، قرار دارد!!

ثالثا، شما با خوش رقصی های خود درمقابل بی رحم ترین دشمنان مردم ایران ، دشمنی عملی خود را با ستارخان و آذربایجان ومردم تبریز بروز داده اید وآنها شما را بخوبی شناخته اند!

رابعا، زنان ومعلمینی درصفوف شما قرار داشته ودارند وداخل نشینان  این اقشار، برخورد شما را با آنها دیده وشنیده اند ومیدانند که درعین حال که با این لایه های زحمتکشان ایران دشمنی کرده ومیکنید ، بطور مزورانه ای درصدد سوء استفاده ازآنان هستید که مسلما این برخورد یک بام ودوهوا ازدیدشان پنهان نمی ماند !

خامسا، وقس علیهذا!

درادامه ی متن این فراخوان آمده است :

” … آثار زهر اتمی و ضربات افشاگرانه مقاومت ایران بر بساط بمب‌سازی، بعد از انتخابات آمریکا با شدتی مضاعف در بحران درونی حاکمیت بارز می‌شود و برجام به بن‌بست رسیده را حتی اعضای تیم روحانی، بدتر از ترکمن چای می‌دانند “.

شما که هرروز این ادعای خود را پس گرفته وروزدیگرش دوباره مطرح میکنید ، چرا اینقدر مستاصل تشریف دارید؟!

جریان ازاین قرار است که شما به همراه تمامی جریانات وکشورهای سلطه جو ومرتجع، تا آخرین دقایق کوشیدید که این توافق انجام نشود!

حال چگونه بعدها آنرا بمثابه جام زهر برای رژیم ارزیابی کردید ؟!

دیگر اینکه کلینتون را رئیس جمهور ایده آلی برای خود میدانستید و حالا چگونه شده که ترامپ گزینه ی بهتری برایتان شده وآیا دراین مورد دچار پریشان و هذیان گویی نشده اید؟!

دوباره:

” هزینه‌های کلان خامنه‌ای برای حفاظت از دیکتاتور خون آشام سوریه، در درون نظام هم به زیر سؤال می‌رود و حتی پاسداران نظام از خود می‌پرسند چرا باید با مردم سوریه بجنگیم …” ؟!

رژیم ایران ، چاره ای جز حضور قانونی و محدود درسوریه ندارد واگر چنین نکند ، باید درمرزهای خود ، درابعاد کلان و هزینه ی بسیار زیاد با این پدیده ی تروریستی جهانی که سوریه را به تخته ی جهش خود تبدیل کرده ، ندارد!

من با تمام نارضایتی هایی که میتوانم از این رژیم داشته باشم، با این کارهای اصولی اش درسوریه موافقت کامل دارم ومعتقدم که تنها این مردم سوریه هستند که دریک انتخابات آزاد ودرجوی امن و خالی ازحضور تکفیری های متشکله ازده ها کشور جهان ، تکلیف بشار اسد را روشن کرده ونشان خواهند داد که با تکیه به تجارب چند ساله ی خود ، چه انتخابی خواهند کرد!

 ماحصل کلام اینکه ، اگر ایران صلاحیت حضور نظامی قانونی درسوریه ندارد ، تکفیری ها و اربابان سلطه گر و مرتجع آنها، بطریق اولی تر ، ابدا نباید یک نفری هم درسوریه داشته باشند!

و نیز:

” … در بحبوحه اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف علیه گماشتگان حکومتی، همزمان با آغاز سال تحصیلی و پیروزی مقاومت ایران در انتقال امن و سلامت مجاهدان اشرفی، فقط انتشار یک تصویر از مریم رجوی در نشریه فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، نظام سست بنیاد آخوندی، از مجلس و دولت تا ارگانهای امنیتی و کارگزاران دانشگاهی را سراسیمه می‌کند “.

کسانی که این عکس را رسانه ای کردند، دلشان ازبابت بیکاری شما درآلبانی سوخت وخواستند که با ایجاد این سوژه ، شما ر ا بکار گرفته و اشتغال زایی کنند. همین!

ودرمورد اینکه انتقال زبونانه ی اعضاء به آلبانی را پیروزی باند رجوی بدانیم، فقط میتوانم بگویم که چه عرض کنم واللاه!

همچنین :

” … در حالی که مجاهدان پیشتاز اشرفی و شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان یگانه جایگزین دموکراتیک در آستانه دوران جدیدی از اعتلا و تهاجم انقلابی قرار گرفته‌اند، حلقه‌های انزوا و طرد بین‌المللی و منطقه‌یی و بحرانهای بی‌علاج اقتصادی و اجتماعی، بر گلوی خلافت فاسد و ارتجاعی تنگتر می‌شود”.

آیا شما آرزو نمی کنید که وضعی شبیه آنچه که درواقعیت رژیم ایران است ، داشته باشید ؟!

البته که میخواهید ولی نمیتوانید!!

درمجموع که به مسائل نگاه میکنیم ، ایران ازنظر ارتباطات جهانی وضعیت بمراتب بهتر ازگذشته دارد واین انزوا عمدتا درذهن شما وقدرت های سلطه گری هست که توقع دارند که ایران بدون قید وشرط تسلیم آنها شود و من باتوجه به سطح فکر مردم ومنافع حکومتی ، قبول چنین تسلیمی را مشاهده نمیکنم!

شما اگر براستی میخواهید از ۱۶ آذر تجلیل کنید، مدتی زبان درکام نهاده وساکت شو!!

چرا که با  انجام این کار ازابهت این روز کم نمیکنید وبعدها که مقبولیتی یافتید مثلا؟!، به طرح شعر وشعار های خود بپردازید!

صابر

*** 

فیلم امکان مینا مجاهدین خلق فرقه رجویبه بهانه تماشای “امکان مینا”

سیانورآغاز اکران آخرین فیلم بهروز شعیبی؛ از امروز سیانور را در سینما ببینید

علی زرکشسعید شاهسوندی: محاکمه علی زرکش دراقامتگاه رجوی در حومه پاریس.  صدور حکم اعدام برای او و عکس العمل من

مجید شریف واقفیمجید شریفسعید شاهسوندی: ادای دین به مجید شریف‌واقفی یا دسته گل به تقی شهرام

*** 

همچنین:
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دهم می ۲۰۱۵:…  تسلط بر منابع خاورمیانه توسط دیگرانی که تلفات انسانی ومالی ناشی این حماقت وخیانت رهبران ودولتمردان خود را متقبل میشوند وحرکت راحت تر برای گشودن دروازه های شرق که اینک نقش مهم تری در جهان ایفا میکند! فرقه ی رجوی با هزار زجمت
.
.
 

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:… انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغا
 

جان بولتون جزو منتصبان شِلدون گرَی اَدلسون هاست!

 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سیزدهم آوریل ۲۰۱۵:… جریان ازاین قرار است که گویا دریکی ازرسانه های فارسی زبان مطلبی نوشته شده که طی آن این سناتور نئوکونسراتیو وصهیونیست امریکائی به پیشنهاد بمباران ایران متهم شده و رسانه های رجوی بعنوان وکیل مدافع او وارد معرکه شده و با درج م
 
 
مریم رجوی مزدور عربستان صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوم آوریل ۲۰۱۵:…  فرقه ی رجوی که منافع ننگین وگذرای خود را درهمراهی وهمکاری با این مرتجعین واربابان بزرگتر نئو کان آنها دانسته به تکاپو افتاده وعلاوه برتکرار شبانه روزی اخبار دروغین رسانه هایی که تحت تسلط وال استریت ، صهیونیست ها ونئو کان ها هستند، خود نی
 
 
مریم رجوی، حجاب اجباریصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و ششم مارس ۲۰۱۵:…  باندازه ی طرف مقابل هم قابل اعتماد نیستند ؟ آیا فراموش کرده اید که جورج بوش بعد از اشغال افغانستان وعراق و علیرغم مشاهده ی اینکه ایران هیچ کمکی به رژیم های غیر نرمال این کشورها نکرد و بخاطر این برخوردش میبایست مورد تک
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…  اصلا چرا جای دوری برویم ، همینکه درسازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران ، عوامل عینی وذهنی معینی سبب شد که این سازمان ازنفی سیستم سرمایه داری مترقی تر ، به قبول روابط برده داری درمناسبات خود روی آورد ، نشان میدهد
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  وبسایت رسمی مجاهد نماهای خلق ایران نوشته است : “خانم خوله دنیا سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ریشه اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است ” جواب ساده وقاطع این ادعای سرتاپا دروغ این است که این ایران نبوده ونیست که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را د