گزارش خبرنگاران از مخفی گاه رجوی در کمپ اشرف، عراق

گزارش خبرنگاران از مخفی گاه رجوی در کمپ اشرف، عراق

ایران اینترلینک، بیستم دسامبر 2013: …در فوریه سال 2012 آقای فالح الفیاض مشاور امنیت ملی دولت عراق و مارتین کوبلر ریاست نمایندگی سازمان ملل در عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کردند که ضرب العجل تخلیه کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) را بخاطر رعایت مسائل انسانی مدتی تمدید می کنند. نفرات این کمپ بعدا و در طی سال 2013 جهت اخراج نهایی به کمپ موقت لیبرتی منتقل شدند. بدنبال تخلیه نهایی این …

Tom Ridge denies MEK killing of US citizens!Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

Link to the full description of MKO Logo (pdf file

لینک به متن انگلیسی

گزارش خبرنگاران از مخفی گاه رجوی در کمپ اشرف، عراق

در فوریه سال 2012 آقای فالح الفیاض مشاور امنیت ملی دولت عراق و مارتین کوبلر ریاست نمایندگی سازمان ملل در عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کردند که ضرب العجل تخلیه کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) را بخاطر رعایت مسائل انسانی مدتی تمدید می کنند. نفرات این کمپ بعدا و در طی سال 2013 جهت اخراج نهایی به کمپ موقت لیبرتی منتقل شدند. بدنبال تخلیه نهایی این کمپ در دسامبر 2013 خبرنگاران اجازه یافتند تا از این کمپ و بخصوص از مخفیگاه سابق رجوی ها در این کمپ فیلم و خبر تهیه کنند.

 


http://youtu.be/SIfKfTXW_WQ

Link to download the file (14.5 Mb)