526 جلد کتاب

526 جلد کتاب

526 جلد کتابایران فانوس، سیزدهم اکتبر 2019:… مجاهدین اخیراً طی یک برنامه تلویزیونی فرافکنانه، اذعان کردند که جمهور اسلامی با ما جنگ کتاب و دانش و فرهنگ راه انداخته است. مجاهدین به جای این همه غر و نق و دعوا و فرافکنی و انرژی گیری، کاش یک بار و تنها یک بار به جای این که به خواهند دیگران را با قهر و قدرت، تغییر دهند، خود را بدون قهر و قدرت، تغییر می دادند تا ببینید که چطور جهان درون و بیرون شان به طور صد در صد تغییر خواهد کرد اگرچه این تغییر، از کشتن و کشته شدن سخت تر است. اما دعوای مجاهدین با جمهوری اسلامی، این است که شما چرا بر سیاق قبل از سلاح و خشونت استفاده نمی کنید و چرا به کتاب و کتابت بسنده کرده اید. 526 جلد کتاب 

526 جلد کتابروانشناسی خود شیفتگی رجوی ها (واکنش عصبی مریم رجوی به کتاب عکس)ا

526 جلد کتاب

پانصد و بیست و شش جلد کتاب

ایران فانوس، 11.10.2019

امروزه اگر از مردم کوچه و خیابان نظرسنجی و پرسش شود که کتاب چیست و از کجا می آید، به جز انبوهی که با کتاب و کتابت سر و کار ندارند و بیشتر با اینترنت و تلویزیون و رسانه ها، مشغول و مصروفند، مابقی طبعاً خواهند گفت که کتاب  یعنی درد و زخم و تجربه و دانش و اطلاعات، و کتاب از کاغذ و مرکب و قلم و نویسنده و چاپخانه و کتابخانه و از این دست می آید. این را از یک محصل دبستان نیز بپرسیم، پاسخی عقلانی و قانع کننده خواهد داد به شرط این که، راه دور نرویم و به بیراهه نزنیم.

مجاهدین خلق اما بر سیاق قبل و آنچه که از رهبران بی سواد و نادان شان آموخته اند، مدعی اند که هر آنچه کتاب و کتابت است، از دشمنان شان می آید و دشمنان شبانه روز در حال کتابت و تولید اثر و اندیشه و فرهنگ و انتقال دانش و تجربه به مردم هستند.

مجاهدین اخیراً طی یک برنامه تلویزیونی فرافکنانه، اذعان کردند که جمهور اسلامی با ما جنگ کتاب و دانش و فرهنگ راه انداخته است.

لینک به مطلب رجوی
https://www.iran-efshagari.com/تحریف-تاریخ-یا-جنگ-روایت/

مجاهدین خلق، از کتاب و کتابت و انتقال دانش و تجربه به مردم، می ترسند و این دعوا و چالش را زمین خود نمی دانند. آنان از ابتدا گفتند که مرغ یک پا دارد و آن هم خشونت و مبارزه مسلحانه است. اگر کسی خارج از خشونت و زندان و تبعید و آوارگی، حرف تازه ای و چیزی بگوید و بنویسد، دارد علیه مجاهدین خلق توطئه و خیانت می کند و یا این که زمینه را برای کشتار آنان فراهم می کند. خطری که کتاب دارد، اسلحه ندارد.

بر بال های رویا. اثری از آقای کریم غلامی در آلمان

کتاب سلاحی است که از جهل و جنون، جان می گیرد در حالی که سلاح و زندان، به آنان جان می دهد. به همین دلیل است که از جرقه و جنگ و زندان و شکنجه و آوارگی و همه این ها، نمی ترسند بلکه سود می برند و سوخت می گیرند در حالی که از افشاگری و روشنگری و اندیشه و عقلانیت و خواندن و نوشتن و تجربه و تفکر و اطلاعات، سوخت و جان و انگیزه و نیروهای زوار در رفته شان را از دست می دهند.

مجاهدین خلق اگرچه ظاهراً با جمهوری اسلامی دعوای قدرت و مدیریت با روش خشونت و مبارزه مسلحانه، دارند، اما در خفاء و جنگ پنهانی، همیشه دعوای اندیشه و روشنگری داشته اند. آنان در دسامبر سال 2014 نیز ادعا کردند که جمهوری اسلامی بر علیه ما 428 جلد کتاب نوشته و این از اهمیت و قدرت و خطر ما حکایت می کند و جمهوری اسلامی از نوشتن و تکثیر این کتاب ها در صدد زمینه سازی ترور رهبری سازمان است.

428 کتاب

زمان که گذشت و رهبری سازمان ترور نشد بلکه مفقودالاثر شد، هم اکنون باز هم پا را در یک کفش کرده اند که دوباره جمهوری اسلامی به خاطر اهمیت و خطر و محبوبیت ما، علیه ما 526 جلد کتاب به اضافه متعلقاتش رو کرده تا با ما مقابله کند.

اما واقعیت چیست. ای کاش از ابتدا جنگ با سلاح و خون و خونریزی آغاز نمی شد تا در این وسط مجاهد و مجاهدبازی، خلق و تکثیر نمی شد و در هر کوی و بازاری به کار گرفته نمی شد. کاش جمهوری اسلامی از ابتدا با مجاهدین خلق، جنگ کتاب به راه می انداخت و کاش تر این که مجاهدین نیز به جای دست بردن به سلاح و خشونت، جواب جمهوری اسلامی و سپس نیروهای خود و مردم را با کتاب و کتابت می دادند و کار به این همه ویرانی و هزینه های سرسام آور نمی کشید و تنها این نویسندگان و دل سوختگان و مرکب و قلم و کاغذ بود که سیاه می شد.

ولی باز هم این پرسش، به راستی کتاب از کجا می آید؟ از جانب جمهوری اسلامی؟ نویسنده و روشنفکر و جداشده و کتابخانه و چاپخانه و غیره؟ از قلم و کاغذ و مرکب و نویسنده و دل های سوخته؟ اگرچه در مقاله „428 کتاب“ توضیح کافی داده شد، اما این ها کافی نیست بلکه گاهی وقت ها کتاب و کتابت، از پندار و رفتار و کردار جاهلان و تبهکاران بیرون می آید.

مجاهدین به جای این همه غر و نق و دعوا و فرافکنی و انرژی گیری، کاش یک بار و تنها یک بار به جای این که به خواهند دیگران را با قهر و قدرت، تغییر دهند، خود را بدون قهر و قدرت، تغییر می دادند تا ببینید که چطور جهان درون و بیرون شان به طور صد در صد تغییر خواهد کرد اگرچه این تغییر، از کشتن و کشته شدن سخت تر است.

اما دعوای مجاهدین با جمهوری اسلامی، این است که شما چرا بر سیاق قبل از سلاح و خشونت استفاده نمی کنید و چرا به کتاب و کتابت بسنده کرده اید.

تبلیغات مجاهد، دعوایش را آشکار نمی کند. در ابتدا جمهوری اسلامی را مورد عتاب و خطاب قرار می دهد و النهایه یقه جداشدگان را می گیرد و نهیب می زند و عقده اش را بر ملا می کند که چرا جمهوری اسلامی کتابش را به نام شما می نویسد؟

کتاب دوم “بر بال های رویا”. رویایی که محقق شدنی است

آنان اگرچه اهل کتاب و کتابت نیستند، ولی نیک می دانند از خواندن و نوشتن نیرو و قدرت بیرون نمی آید و هیچ اربابی از کتاب و کتابت، راضی و خشنود نیست بلکه امروز ارباب به خاطر کشتن و کشته شدن و خشونت و جهالت است که پول می دهد و هزینه می کند.

کتاب، قبل از این که حاصل ذهن و درد و زخم و تجربه و دانش و تحلیل روشنفکر و نویسنده باشد، گاهاً حاصل پندار و کردار و اعمال نادانان و جاهلانی است که  امروز اگر چنین می پندارند، بی شک اگر در مسند قدرت باشند، کتابسوزان و آدمسوزان به راه خواهند انداخت. جاهلانی که طی عمر طولانی بس که با کتاب و کتابت و علم و تجربه و عقلانیت، دشمنی و ضدیت داشتند، حتی یک کتاب را تا آخر نخوانده و یک کتاب در ارتباط با حل مسایل و مشکلات خود ننوشته اند. این چنین است که آنان طی نیم قرن اخیر گرفتار مسایل و مشکلات و شکست های درونی خود قرار دارند اما با بلاهت و جهالت تمام مسایل و شکست های خود را به بیرون و دیگران نسبت می دهند.

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس

526 جلد کتاب

لینک به منبع

زنان حرمسرا 

***

آقای مهدی خوشحال گمشدگان آرمان فریب

وقتی آمپریالیسم با تروریسم آشتی می کندمجاهدين خلق و امپریالیسم

همچنین: