آقای میر باقر دوست عزیزم سلام

آقای میر باقر دوست عزیزم سلام

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، سیزدهم اوت 2013: …  خودت خوب میدانی رجوی زذل زنباره  و دیگر سران فرقه جنایتکارش نه تنها در حق شخص ما بلکه در حق خانواده هایمان هم ظلم زیادی کرده و اینها گوشه های پنهان جنایات رجوی که من و شما باید پرده از روی ان برداریم . چون در نگاه اول هم خودمان و هم از بیرون اینطور برداشت می شود که رجوی تنها عمر و جوانی ما را گرفت و زندان و شکنجه مان کرد و در اسارت نگه داشت …

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

لینک به منبع

لینک به صاحبه آقای میرباقر صداقی

آقای میر باقر دوست عزیزم سلام

امروز از طریق سایت ایران ستارگان و مصاحبه ای که داشتید از درگذشت پدر گرامیتان با خبر شدم از این طریق برای پدر گرامی رحمت ایزدی و برای شما و همه باز ماندگان صبر ارزو می کنم .

دوست عزیزم

قسمت اول مصاحبه تان را خواندم و میدانم در درون از این همه ظلم و ستم رجوی رذل زنباره از این همه بی عدالتی ؛ از این درد و زخمی که رجوی بر روح و جسممان زده اشفته هستی و حق هم دارید .

خودت خوب میدانی رجوی زذل زنباره و دیگر سران فرقه جنایتکارش نه تنها در حق شخص ما بلکه در حق خانواده هایمان هم ظلم زیادی کرده و اینها گوشه های پنهان جنایات رجوی که من و شما باید پرده از روی ان برداریم .

چون در نگاه اول هم خودمان و هم از بیرون اینطور برداشت می شود که رجوی تنها عمر و جوانی ما را گرفت و زندان و شکنجه مان کرد و در اسارت نگه داشت….و در حق ما ظلم کرد البته این درست اما واقعیت چیست؟

در صورتیکه جنایات پنهان رجوی باعث بدبختی های زیادی شده که همه خانواده ها از این طریق ضربه جبران ناپذیری خورده اند ؛

پدری که 25 سال در انتظار و در حسرت شنیدن صدا و یا دیدن روی عزیزانش از این دنیا کوچ می کند و مادری که هنوز به ان حسرت و چشم انتظاری ادامه می دهد !

البته در گفتن حسرت و یا انتظار 25 ساله در کلام هم خودش خیلی سخت است و چه کسی میداند در این 25 سال بر خانواده های ما چه گذشت ؟!

دوست عزیزم

ما هر وقت زبان به بیان واقعیتها باز کردیم از طرف رجوی و دیگر سران فرقه یا ترور شخصیتی شدیم یا تهدید !

اما ان سبو بشکست و ان پیمانه ریخت !

شما خود بهتر از من می دانید اگر رجوی روزی یال و پشمی دور گردنش احساس میکرد انها یال و پشمی بود که صدام ملعون دور گردن رجوی انداخته بود و زمانی که دید سقوط رژیم دیکتاتورش حتمی و باید برود در سوراخ موشی پنهان شود فورآ همان پشم ویالی که گردن رجوی انداخته بود در اورد و برای خودش ریشی درست کرد که از ریش بابانوئل هم دراز تر شد و می بینیم رجوی بیش از 10 سال بدون پشم یال رفته تو سوراخ موش !

امروزه به یمن افشاگریهای جدا شده ها چهره کثیف و زنباره رجوی برای همه عیان شده و هر روز و هر هفته خبر فرار اعضاء اسیر از کمپ لیبرتی و اردوگاه بد نام اشرف و گسستن اعضاء شورای دست ساز رجوی و افشاء نقض ابتدائی ترین حقوق اعضاء و حقوق بشر توسط رجوی و دیگر سران فرقه جنایتکار مطرح و خود بهتر میدانی که اینهایی که این اقایان میگویند یک هزارم ان چیزی نیست که ما دیده ایم و لمس کرده ایم !

امیدوارم که بتوانیم چهره و ماهیت کثیف درونی رجوی را برای همه مردم و سازمانهای حقوق بشری و … روشن کنیم و مطمئن هستم افشا گری ما قربانیان فرقه رجوی باعث خواهد شد رجوی نتواند به جنایاتش ادامه بدهد و ایمان دارم که ازادی اسیران فرقه رجوی از جمله برادرتان که دوست من هم هستند در گرو افشاء مناسبات فرقه گرایانه تشکیلات رجوی هست و هر کدام ما می توانیم با بیان جنایتهای اشکار و پنهان رجوی در ازادی اعضاء اسیر نقشی داشته باشیم .

و باز با عرض تسلیت وارزوی صبر و سلامتی برای شما و خانواده تان امیدوارم مادر گرامیتان به ارزوی دیرنه خود همان دیدن روی فرزند اسیرش در دستان فرقه رجوی هست نایل شوند .

پاریس : محمد رزاقی

همچنین:

سوء استفاده رجوی از اقدام بشر دوستانه آلبانی و قصد باز سازی زندان بدنام اشرف در این کشور (نامه سرگشاده به نخست وزیر آلبانی)

2013/08/08 by

محمد رزاقی، هشتم اوت ۲۰۱۳: …   مسئولین کشور شما در یک اقدام انساندوستانه با پذیرس ۲۱۰ نفر ازاعضاء فرقه ماقیایی را قوبل کرده و هم  اکنون بیش از نیمی از افراد ذکر شده در البانی مستقر شده اند تا ریل پناهندگیشان در همان جا ادامه داشته باشد . اما رجوی و دیگر سران فرقه از […]

مصاحبه و گفتگوی سایت نیم نگاه با آقای محمد رزاقی عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ ساکن پاریس ـ قسمت ششم

2013/08/07 by

نیم نگاه، هفتم اوت ۲۰۱۳: … باور کنید آن مناسبات شده بود منبع نفرت ، شما یکی را پیدا نمی کردید که از دیگری خوشش بیاد. مگر تو روابط فردی یکی با دیگری خوب بود در مناسبات تشکیلاتی رجوی کاری کرده بود تا هر کس فکر کند بغل دستی اش دشمن او است. کینه ، […]

سران فرقه مافیایی رجوی اعضاء و هواداران خود در اروپا را بشدت زیر نظر و کنترل گرفته اند !

2013/08/07 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفتم اوت ۲۰۱۳: …  بنا بر خبرهای موثق از درون فرقه رجوی رسیده سران فرقه از اعضاء خود هر گونه ارتباط با اقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی ممنوع اعلام کرده و کنترل اعضایی که به گمان سران فرقه حلقه ضعیف می باشند و ممکن تحت تاثیر افشاگریهای اقای […]

چرا رجوی جواب اقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی را نمی دهد؟

2013/08/01 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، اول اوت ۲۰۱۳: …  سران فرقه با برگزاری نشستهای توجیه برای اعضاء و هواداران نزدیک خود سعی می کند استعفاء اعضاء مستوفی را کم اهمیت جلوه بدهد . سران فرقه به اعضاء و هواداران خود گفته اقایان کریم قصیم و روحانی در درون شوراء عضوء فعالی نبودند و شخصیت خاص […]