Results 1 - 10 of 1218Page 1 of 42
Sorted by: Relevance | Sort by: DateResults per-page: 10 | 20 | 50 | All

پرویز خزائی مرغ پخته را به خنده واداشت

Relevance:      Posted on: 2022/03/13

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم مارس 2022:... مریم رجوی دربهترین حالت یک سرحرمسرادار مسعود رجوی وبهمراه آن دستیار این فرد بوالهوس درسرکوب هرصدای معترض وحق خواهانه ای بود وهست که دراین تشکیلات بلند میشود وآیا جهانیان اینقدر خوار وذلیل شده اند که به الهام بخشی مانند این خانم احتیاج دارند ویا شما آقای پنس به شعور آنها توهین میکنید وعامدانه دروغ میگویید؟!  ازاین برنامه های ده تا صد ماده ای همه ی احزاب درسراسر جهان دارند ومریم با کارهای گذشته وحالش نشان داده که هیچگونه التزام عملی وعقیدتی باین مسائل ندارد وبرنامه اش که ازبرنامه ی دیگران کپی برداری شده،…

در کنار بزرگداشت روز جهانی زن ، به باند رجوی نفرین کنیم

Relevance:      Posted on: 2022/03/09

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم مارس 2022:... آیا شما مریم خانم این حق را برای این مظلوم ترین زنان جهان قائلید که با بدست آوردن کمترین آزادی بیان ، مشکلات عدیده ی خود را  بطور نسبی ونصف ونیمه هم که باشد حل کرده وراهی برای رفع این مشکلات که  این راه را بطور تمام وکمال برروی آنها بسته اید ، پیدا کنند؟ این راه ازمسیر داشتن حق آزادی بیان، حق انتخاب کردن وشدن ، ارتباط منظم با دنیای خارج از قلعه ی مانز آلبانی ومخصوصا با اعضای خانواده ی این بیچاره ترین زنان تاریخ ایران میسر است که شماها درست…

مردم اوکراین و سوءاستفاده باند رجوی

Relevance:      Posted on: 2022/03/02

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم مارس 2022:... من شخصا باحمایت ازمردم اوکراین  موافقم ولی بعنوان یک انسان با وجدان خواهان برملا شدن تمامی حقایق هستم و بیان قسمت هایی ازحقیقت و لاپوشانی قسمت دیگرش را خیانت به کل حقیقت دانسته و کار رجوی ها را دراین راستا دیده و بشدت محکوم میکنم. این فرقه ی ضدملی وجاسوس پیشه ، ازهر وسیله ای برای ابراز این ارادت واعلام موافقت خود با جنگ سازی های این ارباب خود که بنظر میرسد  زیادی روی این ارباب سرمایه گذاری کرده ، استفاده میکند. مردم اوکراین و سوءاستفاده باند رجوی 

مجاهدین استحاله یافته و جایگزین دموکراتیک ؟

Relevance:      Posted on: 2022/02/22

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و دوم فوریه 2022:... دوام آوردن کم فروغ شما ربطی به تکیه به تئوری انقلابی ندارد وآنچه باعث شده که شما بعنوان سازمان استحاله یافته ی مجاهدین و متاسفانه بشدت ضدمردمی حضوری عمدتا مجازی  وآنهم درسطح جنجال آفرینی و... داشته باشید. کمک های مالی عربستان و مساعدت های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا و ضعف مفرط دولت آلبانی بوده و اگر این کمک ها قطع شود - که هرروزی که میگذرد این پارامتر برضرر شما عمل میکند- قطع آنها حکم سوزنی را دارد که به اندام بادکنکی شما فروبرده میشود. مجاهدین استحاله یافته و جایگزین دموکراتیک 

به بهانه سالگرد انقلاب

Relevance:      Posted on: 2022/02/13

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه 2022:... به بهانه ی سالگرد انقلاب شکوهمند 22 بهمن 1357، باند رجوی آقای مهدی خدا صفت را که درمقایسه با اغلب قلم بدستان رجوی قلمی بهتر دارد ، بمیدان فرستاده تا تحلیلی ازاوضاع دوران شاه ارائه دهد. او قسمت هایی ازوضع موجود آن زمان رااز زاویه ی دید باریک خود ترسیم کرده و ایران را ثروتمند ترین کشور خاورمیانه اعلام نموده وهرگز به عقل قاصرش خطور نکرده که این ثروتمندترین کشور خاور میانه، مثلا ازنظر تامین بهداشت مردم در رتبه های آخر قرار داشته وروستاهای کشور که 65درصد مردم ایران درآنجاها زندگی میکردند ،…

رجوی و صدام حسین – اسناد نویافته

Relevance:      Posted on: 2022/02/11

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، دهم فوریه 2022:... دستور آقای رئیس جمهور حفظه الله که به موجب نامه حضرتعالی به ما رسید را به نماینده سازمان مجاهدین خلق منتقل کردیم  و در تاریخ ٧ نوامبر ١٩٨٨، اظهارات بعضى چهره هاى شاخص رژیم (ایران) و چند سؤال، به علاوه لیستى از انواع  سلاح و ذخیره و تجهیزات (مورد درخواست) را دریافت کردیم که به پیوست است. پس از مطالعه آنچه نماینده سازمان در اختیار ما قرار داده است پاسخ‌های وافی به دستورهای آقای رئیس جمهور حفظه الله را در آن نیافتیم و در تاریخ 9 تشرین الثانی 88 با نماینده سازمان…

ضد دیکتاتور شدن رجوی وطن فروش

Relevance:      Posted on: 2022/02/09

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه 2022:... آیا برقراری جشن طلاق اجباری وازهم پاشاندن اساس خانواده های مجاهدین ، تعرض همه جانبه به تمامی حقوق انسانی وسلب مالکیت کامل از آنها ، ورود به جنگ علیه میهن وکشته واسیر نمودن سربازان وطن ، جاسوسی همه جانبه برعلیه منافع ملی کشور ، دعوت مکرر از سلطه گر اعظمی بنام هیئت حاکمه ی آمریکا که تروریزم اقتصادی برعلیه ما ایرانی ها را تشدید کند، استحاله ی سازمان مجاهدین مربوط  و متعلق به سران جانباخته و پیروان اصیل آنها که استقلال کشورشان را به هر قیمتی پاس میداشتند و و و ، ازنشانه…

آیا سازمان مجاهدین فعلی سرموضع است؟

Relevance:      Posted on: 2022/02/01

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، اول فوریه 2022:... آیا شما موردی را سراغ دارید که این ابر مرتجع به روی کارآمدن دولتی مردمی درگوشه ای ازجهان کمکی کرده باشد ویا موضوع عبارت ازاین است که این سلطه گر ومرتجع اصلی که چشم امید شما برآنست ، هرجا که دست داده، دولت های مترقی ومردمی را سرنگون کرده و بجایشان حکومت های مستبد ومرتجع نشانده است؟؟ خلاصه اینکه شما درعرض این 4دهه درحرف مرگ بر ارتجاع گفتید ولی عملا باسرنهادن درآستان سلطه گر اعظم جهانی وایادی اش که اسوه ی اصلی ارتجاع هستند ، به عمله ی او تبدیل شدید! مواضع مجاهدین…

مجاهدین مانز قاچاق مخفیانه را در یونان تکرار کردند

Relevance:      Posted on: 2022/01/31

ژرژی تاناسی، گزتا ایمکت، سی و یکم ژانویه 2022:... این مربوط به مهدی مظلومی و بهمن رحیمی است. یونانیان با اشاره به این ضرب المثل که پلنگ نمی تواند لکه هایش را عوض کند (گرگ موهایش را عوض می کند اما عادت های خود را فراموش نمی کند) از مشارکت این دو مجاهد خلق در اقدامات تروریستی در قلمرو جمهوری یونان، یا استفاده از این افراد برای انجام اقدامات تروریستی در سایر کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای متحد یونان (کشورهای عضو ناتو) بیم دارند. مجاهدین مانز قاچاق مخفیانه را در یونان تکرار کردند 

وقاحت مریم رجوی را پایانی نیست

Relevance:      Posted on: 2022/01/27

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه 2022:... داشتن روابط متقابلا سودمند با هرکشوری ، امری طبیعی وعقلانی بوده واین امر هرگز معنی دخیل بستن را نمیدهد. مشکل باند رجوی آنست که نمیخواهد واقعیت دوران را پذیرفته وقبول کند که سالهاست که " کشتی بان را سیاست دیگری آمده" وآمریکائی که باورش شده بود که بعد از فروپاشی شوروی به رهبر بلامنازع جهان تبدیل شده ، اینک دچار بحران های سخت داخلی بوده وعریضه اش، چندان که باید وشاید، خوانده نمیشود! وقاحت مریم رجوی را پایانی نیست 
تاریخ