Results 1 - 10 of 1195Page 1 of 120
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

فرقه‌ای با یک رهبر گمشده

     Posted on: 2019/08/25

...رهبر گمشده زنان حرمسرا 2019/07/12 مهدی خوشحال، ایران فانوس، دوازدهم ژوئیه 2019:… در این میان اما جالب ترین، مضحک ترین، کمیک ترین و پر تلفات ترین فرقه های مذهبی به...

قرارگاه اشرف سه ، کانون شورش های پنهان

     Posted on: 2019/08/15

ایران فانوس، پانزدهم اوت 2019:… جملگی اعضاء در این نشست به این مهم اذعان داشتند که افشاگری علیه فرقه رجوی یک ضرورت ملی است و تا کنون دست های پیدا...

غروب استراتژی مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان – 2

     Posted on: 2019/08/11

ایران قلم و آریا ایران، یازدهم اوت 2019:... مثلا اعدام های سال 67 یکی از بحث های مهمی است که در مورد حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد که اتفاقا برادر خود بنده یعنی حسین سبحانی نیز در حالیکه از سال 1360 دستگیر و در زندان های اوین و قزل حصار در حبس بود ، او  ابتدا حکم ابد گرفت و سپس بعد از مدتی تبدیل به 15 سال شد، ولی در همین  مقطع یعنی وقوع  عملیات فروغ جاویدان  اعدام شد. درست است که باید نقض حقوق بشر و اعدام چند هزار نفر را توسط جمهوری اسلامی محکوم کرد، اما نمی…
تاریخ