Author: کانون آوا

کانون آوا
کانون آوا

ما اعضاي تشکيل دهنده" کانون آوا" تلاش خواهيم کرد که اعـــلاميه جهانــي حقوق بشر را مبناي مناسبات دمکراتيک بين خودمان و تنظيم رابطه سياسي و اجتماعــي با دولـتها و سازمـان ها و احــزاب سياســي و اجتماعـــي قرار دهــــيم و از اين زاويه نارسايــي هاي مـوجود و عدم رعايت حــقوق بشر و فقدان مناسبات انسانـــي و دمکراتيک در نهادهاي ذکر شده را در بستري مسالمت آميز و قانوني تذکر و يادآور شويم. طبعاً در اين راستا برنامه هاي هــنري و فرهنگي و جلسات نقد و گفتــگو و مناظره با نمايندگان نهاد هاي ياد شده در دستور کار " کانون آوا" قرار خواهد داشت.

Email: [email protected]

Website: http://aawa-association.com

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی

Posted on: 2019/10/07

علی اکبر راستگو ، کانون آوا، هفتم اکتبر 2019:… بازدید شما بعنوان رئیس جمهور کشورآلبانی از مقر سازمان مجاهدین در حومه تیرانا و حتی ملاقات شما با سرکرده این سازمان، نه نفعی بحال مردم ایران دارد ونه نفعی برای اعضای ساکن در آلبانی. تنها کسانی که از این بازدید نفع می برند همانا مریم رجوی […]

حسن حیرانی، غلامرضا شکری و محمد کرمی در تلویزیون مردم

Posted on: 2019/05/28

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هشتم می 2019:… تلویزیون مردم . آقای حسن حیرانی در مورد  شرایط جداشدگان سازمان مجاهدین بعد از قطع امکانات و کمک هزینه های کمیساریای پناهندگی در آلبانی و ترس و واهمه سازمان مجاهدین از جداشدگان.  آقای غلامرضاشکری در مورد دستگیری و برگشت خوردن نفرات از یونان به آلبانی […]