Author: کانون آوا

کانون آوا

ما اعضاي تشکيل دهنده" کانون آوا" تلاش خواهيم کرد که اعـــلاميه جهانــي حقوق بشر را مبناي مناسبات دمکراتيک بين خودمان و تنظيم رابطه سياسي و اجتماعــي با دولـتها و سازمـان ها و احــزاب سياســي و اجتماعـــي قرار دهــــيم و از اين زاويه نارسايــي هاي مـوجود و عدم رعايت حــقوق بشر و فقدان مناسبات انسانـــي و دمکراتيک در نهادهاي ذکر شده را در بستري مسالمت آميز و قانوني تذکر و يادآور شويم. طبعاً در اين راستا برنامه هاي هــنري و فرهنگي و جلسات نقد و گفتــگو و مناظره با نمايندگان نهاد هاي ياد شده در دستور کار " کانون آوا" قرار خواهد داشت.

Email: aawaassociation@iran-interlink.org

Website: http://aawa-association.com

مهدی سجودی میهمان هفته در تلویزیون مردم

Posted on: 2022/03/14

کانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم مارس 2022:… آقای مهدی سجودی از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین از آلمان دررابطه با – برده بودن زنان در فرقه مجاهدین و شعارهای دروغ خانم مریم رجوی در حمایت از زنان – چرا فرقه رجوی از ملاقات خانواده ها با اعضای درون تشکیلاتش وحشت دارد؟ صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مهدی سجودی میهمان هفته در تلویزیون مردم

زهرا معینی و حمیرا محمدنژاد میهمانان هفته تلویزیون مردم

Posted on: 2022/03/07

کانون آوا (مردم تی وی)، هفتم مارس 2022:… خانم ها زهرا معینی و حمیرا محمد نژاد ازکانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم از آلمان دررابطه با – وضعیت زنان در فرقه رجوی – بی آیندگی فرقه مجاهدین بحث و تبادل نظر کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا مسنجرفیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. 

مصاحبه آقای ابراهیم مرادی – قسمت دوم

Posted on: 2022/02/28

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هشتم فوریه 2022:…  آقای ابراهیم مرادی از اعضای جدیدآ جدا شده فرقه مجاهدین درآلبانی درادامه برنامه هفته پیش دررابطه با:  – چگونگی آشنایی خود با مجاهدین و فریب خوردن از آنان و ماندن اجباری در تشکیلات فرقه رجوی – تحت فشار گذاشتن اعضایی که از فرقه رجوی جدا می شوند و تهمت زدن آنا توسط فرقه رجوی صحبت کردند مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.مصاحبه آقای ابراهیم مرادی – قسمت دوم 

ابراهیم مرادی میهمان این هفته تلویزیون مردم

Posted on: 2022/02/21

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و یکم فوریه 2022:… آقای ابراهیم مرادی از اعضای جدیدآ جدا شده فرقه مجاهدین درآلبانی  دررابطه با – چگونگی آشنایی خود با مجاهدین و فریب خوردن از آنان و ماندن اجباری در تشکیلات فرقه رجوی – تحت فشار گذاشتن اعضایی که از فرقه رجوی جدا می شوند و تهمت زدن آنا توسط فرقه رجوی صحبت کردند مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. ابراهیم مرادی میهمان این هفته تلویزیون مردم 

راز زنده ماندن مسعود رجوی در زندان شاه

Posted on: 2022/02/16

علی اکبر راستگو، کانون آوا، شانزدهم فوریه 2022:… طبق معمول هرساله قابل انتظاربود که یکی دومقاله در باره این واقعه در رسانه های مجاهدین درج شده و موضوع فراموش شود. ولی بانگاهی به سایتهای مجاهدین در چندروزگذشته باتعجب دیده می شود که درصدهامقاله بطورهدفمند به ظهور پیامبرگونه مسعودرجوی در این روزاشاره می شود. راز زنده ماندن مسعود رجوی در زندان شاه

کودکان در فرقه رجوی – خانم زهرا معینی در مردم تی وی

Posted on: 2022/02/07

کانون آوا (مردم تی وی)، هفتم فوریه 2022:… خانم زهرا معینی  عضو جدا شده فرقه مجاهدین از کانون زنان  ایرانی در آلمان  دررابطه با – سرنوشت کودکانی که فرقه رجوی از خانواده هایشان جدا کرد و مورد سوء استفاده قرار داد (2) صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا مسنجرفیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. کودکان در فرقه رجوی 

همیاری در فرقه رجوی – با غفور فتاحیان در تلویزیون مردم

Posted on: 2022/02/01

کانون آوا (مردم تی وی)، اول فوریه 2022:… آقای غفور فتاحیان عضوجدا شده فرقه رجوی از فرانسه  دررابطه با – افشای برنامه همیاری فرقه مجاهدین برای سفید کردن پول های مزدوریش – سوزش شدید فرقه مجاهدین از گسترش عنوان فرقه در داخل و خارج کشور صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. همیاری در فرقه رجوی – با غفور فتاحیان در تلویزیون مردم

خانواده های اسرای رجوی ، خانم جهانبانیان و آقای ناصری در مردم تی وی

Posted on: 2022/01/25

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و چهارم ژانویه 2022:.. خانواده های اسرای رجوی خانم مهوش جهانبانیان همسر علی ابراهیمی اسیر جنگی سابق و اسیر در فرقه مجاهدین بمدت 30 دقیقه دررابطه با – چگونگی اسیر شدن همسر خود در جنگ ایران و عراق و چگونگی فریب خوردن وی توسط مجاهدین صحبت می کنند وآقای غریب ناصری نماینده خانواده های خوزستانی که عزیزانشان اسیر مجاهدین هستند بمدت 30 دقیقه دررابطه با خانواده های خوزستانی و تلاش های آنان برای رهایی عزیزانشان صحبت کردند.

انجمن جداشدگان در آلبانی و وحشت رجوی – مصاحبه با آقای محمد رزاقی

Posted on: 2022/01/18

کانون آوا (مردم تی وی)، هجدهم ژانویه 2022:….آقای محمد رزاقی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – یکم . نتیجه سفر مریم قجر به فرانسه چه بود؟ – چرا سران فرقه رجوی در مقابل تاسیس انجمن توسط جدا شده ها در آلبانی به وحشت افتاده اند؟ – افراد چگونه از ترکیه ، دوبی و ایران به عراق و اردوگاه اشرف قاچاق می شدند؟ صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. انجمن جداشدگان در آلبانی و وحشت رجوی – مصاحبه با آقای محمد رزاقی 

محمدرضا صدیق از آلبانی میهمان هفته مردم تی وی

Posted on: 2022/01/10

کانون آوا (مردم تی وی)، دهم ژانویه 2022:… آقای محمدرضا صدیق از آلبانی ، از اعضای جدیدآ جدا شده فرقه مجاهدین دررابطه با -چگونگی آشنایی با مجاهدین و جذب شدن به فرقه رجوی. -چه اتفاقاتی باعث شد از مجاهدین چدا شود.  -چرا مجاهدین پس از جدایی وی در زندگی او سنگ اندازی می کنند؟  صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارسا سربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.