Author: عادل اعظمی

عادل اعظمی

عادل اعظمی انگلستان

Email: adelazami@iran-interlink.org

Facebook: https://www.facebook.com/sohrab.asami

به یاد رضا قریشی – ره زین شب تاریک نبردند برون

Posted on: 2021/04/14

عادل اعظمی، صفحه فیسبوک، چهاردم آوریل 2021:…  در سایت سازمان در مورد رضا نوشته اند “ …پس از ۵۰سال پیکار آزادی در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ !،،،“ این جمله کمی مرا به فکر فرو برد که فردی با این همه سال سابقه تشکیلاتی چطور سالها صنفی و راننده غذا یک مقر بود و هیچ وقت فرمانده حتی دسته یا یگان هم نشد و کار نیرویی به او نمی دادند! در تمام مطلبی که در سایت سازمان در مورد رضا آمده است حتی یک مورد به مسئولیتهایش اشاره نکرده اند، چون مسئولیت قابل ذکری نداشت و همیشه کارهای حاشیه ای به او واگذار می شد و کلیپی هم که درست کرده اند از ویدیوها و عکسهای رضا ، پر است از حرکات و لبخند های اجباری و پر از تناقض . رضا یک زمانی مسئول صنفی قرارگاه ما بود ، از نزدیک میشناختم خیلی ساکت و مودب بود ، دو صفتی که در سازمان به نوعی جرم محسوب می شد. به یاد رضا قریشی – ره زین شب تاریک نبردند برون ر

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

Posted on: 2021/01/15

عادل اعظمی، ایران اینترلینک، پانزدهم ژانویه 2021:… راننده میگوید: “ببخشید فضولی نباشه خیلی وقته ایران نیستی؟” میگویم: “آره ، چطور مگه؟ مشخصه ؟” به شوخی میگوید: “آره ،خیلی. اینقدر نفس عمیق کشیدی گفتم دور از جان تنگی نفس داری”. هر دو میخندیم . سکوت بینمان شکسته میشود میگوید: “ببخشید میتونم بپرسم کجا بودی؟” خیلی مودبانه سوال میکند. میگویم: ” آلبانی بودم ،،، میدونی کجاست؟” می گوید : “اسمشو شنیدم فکر کنم جز اروپاست”.  میگویم : “آره ، تقریبا شمال یونانه،،،” می گوید: “چند سال هست اونجایی؟ جای خوبیه؟ ”  نمیدانم چه بگویم، قصه دردناک و طولانی هست. میگویم : “خیلی ساله ، ۳۵ سال ،،” با تعجب نگاهم میکند میگوید: “یعنی بعد ۳۵ سال این اولین بار هست برمیگردی؟” نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم 

حمید اسدیان و واژه روشنفکر

Posted on: 2020/12/23

عادل اعظمی، صفحه فیسبوک، بیست و سوم دسامبر 2020:… وقتی که تا خرخره در گیر یک ایدئوئولوژی عقب مانده و فرقه ای هستند و مریم و مسعود را همچون قدیسه هایی عبادت میکنند ؟ وقتی کلام را با مشت پاسخ میدهند و وقتی اولیه ترین حقوق انسانی را به رسمیت نمیشناسند و در دنیای آزاد هم تلاش میکنند دهانها را بکوبند و ببندند؟!. با این توصیفات حمید اسدیان و دیگر قلم به دستان که نام شاعر را هم بعضا یدک میکشند نه تنها روشنفکر نمیتوانند باشد بلکه از مینیمم های یک انسان عادی هم برخوردار نبوده و نیستند. حس اولیه و زیبای انسانی تحمل و مدارا با عقاید متفاوت هست که متاسفانه از این حس زیبا تهی شده اند  و در عوض پر شده اند از کینه تشکیلاتی و عقده انتقام ورویای قدرت.. حمید اسدیان و واژه روشنفکر 

عادل اعظمی: از مرضیه تا شجریان

Posted on: 2020/10/15

عادل اعظمی، ایران اینترلینک، پانزدهم اکتبر 2020:… درگذشت خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان و همزمان شدن آن با سالروز وفات بانو مرضیه، یادها و خاطره هایی را در یاد ما جدا شده های سازمان، آنهای که رابطه ای با هنر داشتند را زنده می کند که غم انگیز و قابل تامل است… عمق کینه مسعود رجوی به محمدرضا شجریان بعد از ملاقاتها و محو تمام آثار وی از فرهنگی های یگانها و قرارگاهها و تمام پایگاههای خارج کشور نشان از یک جواب منفی و دندان شکن است و نه به تعبیر سازمان یک جواب رد ساده. از مرضیه تا شجریان 

اشرفی 3 در آلبانی : درد دلی با کربلائی صفدر

Posted on: 2019/06/15

عادل اعظمی، ایران اینترلینک، چهاردهم ژوئن 2019:… کربلائی صفدر جان، مرا ببخش. آن روز در اشرف وقتی نگهبان ضلع بودم ترا لا به لای جمعیتی که پشت حصار اشرف آمده بودند دیدم. یک لحظه تو را دیدم. دیدم که برایم دست تکان می دادی. یک لحظه خواستم داد بزنم آهای ی ی کربلائی صفدر جانم! […]