Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: peiman.as10@gmail.com

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

عملکرد مریم رجوی در سال 2021

Posted on: 2022/01/07

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم ژانویه 2022:… دوران آمادگی سرنگونی ست ما مجاهدین وارد دوران سرنگونی شدیم هر چقدر و یا هرچند سال هم طول بکشد راه برون رفت و گریز از سرنگونی محتوم متصورنیست. نیروهای مقاومت مریم رجوی را روی دوش خود سوارکرده اند هم اکنون درحال عبور از جنگلهای آلبانی هستند که درمرز منتونگرو قهرمانان ، مریم را تحویل و روی دوش ازمونتونگرو تا مرز چذابه و از آنجا تا تهران حمل خواهند کرد. مردم ایران در دوران سرنگونی آماده استقبال ازمریم مهرتابان باشند. عملکرد مریم رجوی در سال 2021 

رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان

Posted on: 2021/11/26

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم نوامبر 2021:… چرا میگویید تظاهرات سیاسی نبود صنفی بود ، خیر درایران از بع بع بزغاله تا جیک جیک گنجشک سیاسی ست نشانه قیام وبراندازی ست بزودی هلاک کنندگان حرث ونسل ایران را رهسپاردوزخ خواهد کرد هرکس بگوید سیاسی نبوده وصنفی ست همطرازیزید ومعاویه وشمروحرمله است که باید دست وپاهایش رابرید وزبانش را ازبیخ بیرون کشید وتمام دندانهایش رابا انبردست ازفک جدا وجلو سگ انداخت ، رهبرعقیدتی وارد شده با پیام ببینیم چی گفته درنوشتارقبلی به توئیتهای مریم رجوی قبل وبعد ازتظاهرات اشاره کردم که قبل خط ونشان وتیغ کشیده بعد تظاهرات میگوید ما حامی مردم هستیم رهبروارد شده تا همین حرف خانم را خنثی کند درپیام میگوید اب وازادی حق مسلم ماست قتل عام واعدام واتش حق رژیم است. رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان 

کف کردن دهان رجوی بخاطر یک مصاحبه امین گل مریمی

Posted on: 2021/11/15

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم نوامبر 2021:… ازنیروهای خود گرفته تا الخوویدال اسپانیایی رابه صحنه اورده تا برای ما خط و نشان بکشد که درفردای ایران شما را زهرخورمیکنم واجبی تو گلویتون میریزم روی صندلی الکتریکی می نشانم ازبالای کوه به پایین پرتابتون میکنم دست وپایتون را مثل فرعون برخلاف هم قطع میکنم درانفرادی می پوسونمتون درزندان سوپ سوسک بخوردتون میدهم و…..علاوه برما همین بلاها را هم میخواهد برسر خانم خبرنگار المانی بیاورد واورا تهدید به دادگاهی کردن میکند راستی این همه زنجیرپاره کردن برای یک مصاحبه چرا ؟ چرا دهان خانم رجوی مثل دهان شترکف کرده؟ کف کردن دهان رجوی بخاطر یک مصاحبه امین گل مریمی

مرگ یاران مریم رجوی و هذیان گویی مجاهدین خلق

Posted on: 2021/10/20

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم اکتبر 2021:… خانم رجوی درراستای پابوسی ملکه برای او مراسم میگیرد حلوا وخرما پخش میکند گیسوان خود را میکند وجامه میدرد سوره حمد برمزارش فوت میکند ولی دربرابر ان ورودررو با مردم ایران بخاط فوت کرونا نقل ونبات پخش ، دررسانه ها وسایتهایش رقص میمونی میکند چون بوزینه ازتریبون بالا میرود  روزانه هزارنفربه امارهای فوتی اضافه میکند سروصدا راه میاندازد چون بوفالو سم برزمین میکوبد چون شتردهانش کف میکند انوقت با همراهی با اودیرنو ها ودیوید امس وسایرکودک خواران غربی دم ازازادی ایران میزند داستان چی بوده وچی شده که نفری شکم اورادریده معلوم نیست درهرصورت خانم رجوی مادینه وحشی شده از مرگ یاران مریم رجوی تا شدت گرفتن فرار نفرات در آلبانی 

بلاهت مریم رجوی – از سخنان سخیف تا حرکات سخیف تر

Posted on: 2021/10/16

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم اکتبر 2021:… میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها و سایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارآدمخواران شرق وغرب خبرندارند. اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت و شانتاژ و پفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک و پهپاد آنها را بنفع عربستان و امریکا خلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد. آنها خود تولید میکنند و نیاز ندارند تا ایران موشک و پهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به آنها برساند. مگر حماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند؟ چگونه و ازچه طریقی ارسال شد؟ همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است. آیا رجوی اینقدرشعور و درک سیاسی و نظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند. بلاهت مریم رجوی. 

شکست تحریم شکست رجوی بود – سوخت به لبنان رسید

Posted on: 2021/09/17

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم سپتامبر 2021:… قدرت حزب الله و موشکهایش تثبیت شد درداخل کشوراعتبارزیادی بدست آورد مردم استقبال گستره ای کردند مخالفین داخلی که دوستان رجوی هستند بدجوری درعالم سیاست باختند امریکا واسراییل درسکوت بیسیمی بودند. هیچ حرکتی نتوانستند بکنند. ابرو وهیبت پوشالی جلو چشمان مردم قرارگرفت بعد از  فرارازافغانستان تاثیرات ریختن هیبت بسیاربیشترازقبل خواهد بود. هم میدان وهم دیپلماسی درمنطقه را ازدست داد. شکست تحریم شکست رجوی – سوخت به لبنان رسید 

کانونهای شورشی مجاهدین خلق ، دروغ بزرگ رجوی

Posted on: 2021/08/31

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم اوت 2021:… قیامهای آقای رجوی یکی بعد ازدیگری قیام گرسنگان قیام بیکاران وآخرینش هم قیام تشنگان. چرا آقا و خانم رجوی اسم آشوبهای خود را قیام میگذارند؟ اولا میخواهند نام آشوب را کناربگذارند تا کسی متوجه نباشد هدف چیست، دوم میخواهد خود را منتسب به گذشته ها وهمراستا با آنها بکند. یک تفاوت عمده بین قیامهای گذشته  وقیامهای رجوی وجود دارد. قیامهای گذشته برعلیه ظلم وستم و برای نجات مردم و کشوربدون وابستگی به جاهای دیگراست ولی قیامهای آقا و خانم برای حفظ منافع بیگانه و بدستوراربابان است. هیچ استقلالی ندارد وهدف نه مردم بلکه رسیدن بقدرت می باشد. کانونهای شورشی مجاهدین خلق ، دروغ بزرگ رجوی 

شامورتی بازی سیاسی رجوی

Posted on: 2021/08/10

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم اوت 2021:… آقای رجوی پیامی داده که آقای رئیسی آخرین رئیس جمهور رژیم آخوندی است. زمان آمدن خاتمی سفت وسخت پاهایش را در یک کفش کرده بود که خاتمی انتخاب نمیشود. بنده گفتم اگر انتخاب شد چی ، هیچ جوابی الا اینکه برادر گفته انتخاب نمیشود پس نمیشود نداشتند بدهند. انتخابات برگزار و خاتمی شد رئیس جمهور. نیروها بکلی بهم ریخته و انواع حرفها داشتن.د رجوی با شیادی و دجالیت منحصر بفرد خود چهره عوض کرد، نشست گذاشت اعلام کرد رژیم سه سره شد و خامنه ای جام زهر سه سرگی را سرکشید. خاتمی عامل سرنگونی و آخرین رئیس جمهوراست. شامورتی بازی سیاسی رجوی 

اعتراف رجوی به فرار

Posted on: 2021/07/20

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژوئیه 2021:… آقای رجوی که ید طولایی درفرارداشت چرا ازتجارب فرارهایش استفاده نکرد که آنهمه خون پای حرفها و مواضع چرند خود ندهد. درحقیقت  چیزی که برای رجوی هیچ وقت ارزش نداشته و ندارد جان نیروها و آن چیزی که بالاترین ارزش رجوی ست رسیدن به قدرت به هرقیمتی ست به همین دلیل هرجا درست یا غلط تشخیص بدهد بنفع قدرتش است لازم باشد چند میلیون انسان را قربانی میکند و هرجا هم ببیند به زیان قدرتش است پا به فرار میگذارد. قاضی شارع در بر ابر کورکوری های طوقای تیمورگفت مرد جنگ مرد فرارهم هست. آقای رجوی همان طوقای تیمور مغول زمان ماست. اعتراف رجوی به فرار 

مقصر این ویرانه کیست ؟

Posted on: 2021/07/08

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژوئیه 2021:… مقصراین همه مزدورشدن نیروهای شما کیست وچرامزدورمیشوند ونقش رهبرچیست ؟؟ … رجوی درباره نیروها چیست میگفت شما گلهای سرسبد واگاه جامعه بودید که من شمارایکی یکی پیدا کردم ودستم را انداختم درگلوی خمینی وشما راازحلقوم خمینی بیرون کشیدم منتهی چون درجامعه خمینی بودید الوده به نجاست خمینی شده بودید که من شمارا با انقلاب مریم پاک وپاکیزه وسبزوسفید کردم شما اسب سوارانی هستید که هیچ گونه ارزش وقیمتی نمیشود روی شما گذاشت شما عصاره وچکیده یک ملت هستید الماسهای درخشان که چشم جهان راخیره کرده ایدو….همین عصاره ها بمحض اینکه میگویند میخواهیم برویم میشوند مزدوروزارت وسفارت تخلیه اطلاعاتی میشوند. مقصر این ویرانه کیست ؟