Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: [email protected]

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی

Posted on: 2019/10/22

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم اکتبر 2019:… یک روز رفتیم نشست ، رجوی حین نشست یک ورقه از جیبش در آورد وخواند که یک نفراز شمال برای اونامه نوشته بنام خانم باجی و رجوی را تنها ناجی قلمداد و از اوخواسته بود که خانم باجی و سایرین را از دست آخوندها نجات […]

رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها

Posted on: 2019/10/16

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم اکتبر 2019:… رحمان کریمی درهرمصاحبه وهرنوشتاری صحبت ازاین میکند که من بیست سال با مجاهدین زندگی کردم ونوکران ومزدوران خمینی درخارجه چنین وچنان میکنند اقای کریمی برو پیش کسانی ملق وپشتک وارو بزن که خودشون سی وچهل سال درون تشکیلات رجوی زندگی نکرده باشند افرادی مثل تو درشناخت رجوی […]

مریم رجوی از حقوق بشر تا استراتژی جنگ و اتم

Posted on: 2019/10/14

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم اکتبر 2019:… آیا اجازه میدهی نفرات تشکیلات حرفهایی که درایران به رهبرمملکت میزنند بتو هم بزنند ؟ ایا اجازه میدهی دردرون تشکیلات تو هم اصلاح طلب واصولگرا باشد ؟  چه کسی سرکوبگروسرکوب میکند ؛ فیلمها وتلویزیون ایران را میبینی وتمامی خبرنگاران جهان حضوردارند که حجاب درایران چگونه است اگرروسری […]

رجوی لاف در غربت میزند

Posted on: 2019/10/10

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم اکتبر 2019:… رجوی وعضدانلو داعش را انقلابیون عشایر مینامید و داعش عامریه را گرفته و درچند صد متری دیوارهای لیبرتی بودند در لیبرتی برنامه چیده و ماشینها راهم مشخص کرده و مسولین هم مشخص شده بودند و با داعش هم هماهنگی شده بود.  وقتی آنها به پشت دیوارهای لیبرتی […]

مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال

Posted on: 2019/10/07

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم اکتبر 2019:… باز اول مهر رسید ومریم عضدانلو راه حلهای انقلابی برای دانش اموزان ودانشجویان ارائه داد ولی ما نفهمیدیم که او لالایی بلد است چرا هیچ وقت خوابش نمی برد طبق معمول حرفهای بدون قیمت زیادی زده که پرداختن به انها خودش چندین نوشتاراست که سعی میکنم همه […]

سیاست رجوی و مریم عضدانلو درحال فروپاشی ست

Posted on: 2019/10/02

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم اکتبر 2019:… پایه سیاست رجوی وعضدانلوسوارشدن به بیگانه ودنباله روی ازانهاست وهدف هم کشاندن غربیها به جنگ اقتصادی ونظامی برعلیه ملت ایران است …. ترامپ دراستیضاح وجان بولتون اخراج وترامپ بارها گفته دنبال جنگ نیستم یعنی خط رجوی وعضدانلو به بن بست رسیده وانها هاج وواج مونده اند که […]

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی

Posted on: 2019/09/28

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم سپتامبر 2019:… مریم عضدانلو که تحمل حرف برعلیه نتانیاهو وترامپ و پادشاه عربستان را ندارد آنوقت دم از آزادی برای مردم ایران میزند و میخواهد زیرهجمه انتقادی ملت ایران بی تفاوت باشد هجمه ای که به آخوندها درداخل و خارج میشود را درکنار برخوردهای رجوی وعضدانلو قرارمیدهیم […]

مریم رجوی در آتش آرامکو سوخت

Posted on: 2019/09/22

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم سپتامبر 2019:… مباران ارامکو بد جوری تاروپود رجوی وعضدانلو را به اتش کشیده که 17 خبردرسایتش نوشته که 9 تای ان دررابطه با ارامکو ونابودی نصف نفت صادراتی عربستان است جالب تراین است که درمزدوری ونوکری برای غربیها واعراب پابه پای انها حمله رابگردن ایران انداخته ونوشته […]

از وقاحت مریم رجوی تا ضربه اخراج جان بولتون

Posted on: 2019/09/19

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم سپتامبر 2019::… میگوید پالایشگاه عربستان با موشک مورد اصابت قرارگرفته ودراسمان کویت دیده شده است ونام موشکها را هم میگوید (منبع کجاست ام هانی درکویت اتش شلیک موشکها درایران را دیده  وابوعمر هم دیده که موشکها ازاسمان ایران وارد اسمان کویت شده وازاسمان کویت بسمت عربستان رفته است  ) […]

اخراج جان بولتون  و عاشورای رجوی و عضدانلو

Posted on: 2019/09/16

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم سپتامبر 2019:… سیاست غلط برسر رجوی وعضدانلو ونیروها فرا رسیده است ایا میتوانیم اخراج جان بولتون را مترادف رفتن علاوی درعراق که مجموعه ای ازمسایل را بدنبال داشت بدانیم ومنتظرعواقب ان باشیم ؟ ایا دولت البانی وامریکا با رفتن حامی اصلی ازکاخ سفید همان رفتاروتنظیم قبلی را خواهند داشت […]