Author: ادوارد ترمادو

ادوارد ترمادو
ادوارد ترمادو

ادوارد ترمادو، آلمان

Email: edwardtermado@iran-interlink.org

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=EdwardTermado

رضا قریشی راحت شد – مرگ مجاهدین در آلبانی

Posted on: 2021/04/10

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، دهم آوریل 2021:… رضا قریشی نه سیگاری بود و نه بیماری خاصی داشت و در ضمن بسیار سرحال و اهل جنب جوش هم بود، مرگ رضا قریشی به دلیل ایست قلبی برای من کمی عجیب است. در زمانی که اینجانب در اردوگاه اشرف بودم قریشی را از نزدیک می شناحتم و در دوره ای که از فرقه جدا شدم و به زندان فرقه منتقل شدم وی در اسکان که محل زندانی کردن اعضای جدا شده بود مسئولیت بند مرا به عهده داشت، از برخورد و رفتارش با اینجانب معلوم بود که با فرقه و تشکیلات زاویه دارد اما از ترسی که از فرقه  رجوی داشت نمی توانست اعتراض کند. رضا قریشی راحت شد 

طبل توخالی شورای رجوی

Posted on: 2021/04/08

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، هشتم آوریل 2021:…  به شورایی ها بایستی گفت که بهتر است حضرات چشمانشان را باز کنند و سرشان را از آخور فرقه بیرون کنند و ببینند که آیا آب و خاک ایران و نیز فرهنگ و جوانان ایران برای رجوی ارزشی داشته؟ آیاشما از هم پاشاندن خانواده ها را در اردوگاه اشرف ندیدید؟ آیا طلاق های اجباری را ارزش فرهنگی می نامید؟ آیا کشوری به پهناوری ایران با فرهنگ کهنش به زیر پاهای ننگین صدام انداختن را دشمنی با ایران و ایرانی نمی پندارید؟ آیا سرکوبی منتفدین و تهدید به مرگ آنان را حتی در اروپا ارزش فرهنگی می نامید؟ آیا منع ملاقات پدران و مادران و فرزندان را با عزیزانشان ارزش می نامید؟  طبل توخالی شورای رجوی 

چنته خالی فرقه رجوی در سایت های مزدورش

Posted on: 2021/02/04

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، چهارم ژانویه 2021:… در سایت مزدور ایران افشاگر بخوانید( فشارگر) مطلبی چاپ شده تحت نام پشت پرده درغ پراکنی علیه مجاهدین، در این مطلب سراپا متناقض تلاش شده تا فرقه رجوی را از زیر تیغ انتقادات اعضای سابق به در ببرد و تمامی آنان را چونان گذشته با ترفند سوخته چهار دهه گذشته مزدور رژیم معرفی کند.اما فرقه رجوی امروزه نه تنها برای مردم ایران بلکه برای تمام مردم دنیا به عنوان یک فرقه دروغگو حقه باز شناخته شده که اعضای خود را برای منافع خود به گروگان گرفته و اجازه ملاقات با خانواده هایشان را نمی دهد. چنته خالی فرقه رجوی در سایت های مزدورش 

آیا سران فرقه رجوی نمی توانند ویروس کرونا را کنترل کنند؟

Posted on: 2021/01/14

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، چهاردهم ژانویه 2021:… چرا فرقه رجوی بجای این همه اربده کشی و تفرقه افکنی در درون جامعه ایران و دروغ پردازی در مورد واکسن وووو فکری به حال اعضای دربند خود نمی کند؟ چرا به جای اشک تمساح ریختن برای مردم ایران برای اعضای خود که در گیر این ویروس کشنده هستند دستی بالا نمی زند؟ اعضای مجاهدین در درون کمپ مانز آلبانی حدودآ 2000 نفر بیش نیستند که در دو ماه اخیر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا سر به فلک کشیده و برای شهرکی که 2000 ساکن داشته باشد وحشتناک است، در دوماه اخیر تعدادی از سران سازمان هم در بین همین افرادی که از ویروس کرونا مردند بودند، آیا سران فرقه رجوی نمی توانند ویروس کرونا را کنترل کنند؟ 

دروغ‌ها و لاپوشانی‌های رجوی تمامی ندارد

Posted on: 2020/12/08

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، هشتم دسامب 2020:… مریم قجر اخیرآ پیامی ارسال نموده که ای داد و بیداد مادری که برای ملاقات با فرزند خود به اوین رفته بود اجازه ملاقات به وی داده نشد،( یاداوری کنم در اردوگاه اشرف هم حتی اگر کسی می خواست اعضای خانواده خود را ببیند برایش دردسر درست می شد و تهمت می خورد که مبارز نیست زندگی طلب است  و برخوردهای بعدی)  البته جلوگیری از ملاقات مادر با فرزند خود درهر جا که باشد نغض حقوق انسانی است، اتفاقآ حرف ما هم همین است که چرا سران فرقه رجوی  خانواده های اعضای فرقه را از ملاقات با عزیزانشان محروم کرده اند؟ دروغ‌ها و لاپوشانی‌های رجوی تمامی ندارد 

سواستفاده از اعتبار درگذشتگان کار همیشگی فرقه رجوی

Posted on: 2020/10/16

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، شانزدهم اکتبر 2020:… وقتی که فرقه از شجریان توپوزی خورد صدای ایشان هم ممنوع شد، فرماندهی داشتم که علاقه فراوانی به شجریان داشت، روزی ساعت ده صبح که برای صرف میان وعده ای رفته بودیم او نیامد و من هم پس از اتمام وقت میان وعده ای به آسایشگاه رفتم تا از کمدم سیگار بردارم، دیدم فرمانده من میان دو تخت خواب کز کرده و در حال گوش کردن به آوازی است، پرسیدن فلانی چی گوش میکنی گفت هیس شجریان، از هیس گفتن وی متوجه شدم که منظورش این است مسئولین متوجه نشوند، بعد هم که به تعمیرگاه آمد گفت وقتی آواز شجریان گوش می کنم دلم و روحم آرامش پیدا می کند، از آن پس افراد با ترس و لرز به صدای استاد شجریان در تشکیلات دیکتاتوری رجوی گوش می کردند. سواستفاده از اعتبار درگذشتگان کار همیشگی فرقه رجوی 

دروغهای مسخره فرقه رجوی در پرونده افشاگر، قسمت آخر

Posted on: 2020/10/04

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، چهارم اکتبر 2020:… فرقه رجوی فیلمی از خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلاتش که برای ملاقات با عزیزانشان در مقابل زندان اشرف درعراق تجمع کرده اند را پخش کرده که در آن مادر یکی از اعضای گرفتار در گفتگو با خبرنگاری می گوید که آنها را اطلاعات ایران فرستاده، همین موضوع را هم فرقه تبدیل به پیراهن عثمان کرده و در همه جا در این چند روز عربده می کشد و به گمان خودش از خانواده ها بل گرفته، از این یاغیان سرگردنه بایستی پرسید: کدام کشور را در دنیا سراغ دارید که سازمان امنیت نداشته باشد؟ درهر کشوری هم یک اسمی دارد، مثلآ صمیمی ترین دوستان اطلاعاتی فرقه رجوی در دوران صدام استخبارات نام داشت که محبوب رجوی هم بود و باهم بده بستان اطلاعاتی و مالی هم داشتند. دروغهای مسخره فرقه رجوی در پرونده افشاگر، قسمت آخر 

دروغهای مسخره فرقه رجوی در پرونده افشاگر، قسمت اول

Posted on: 2020/10/01

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، اول اکتبر 2020:… سایت کثیف به اصطلاح افشاگر که جیره خور فرقه منحوس رجوی است در برنامه ای مضحک و مشمئز کننده و سراسر دورغی به نام پرونده سالهاست که با وقاحت تمام تلاش در تخریب چهره اعضای رها شده از فرقه پلید رجوی دارد و تمامآ تلاش می کند با توسل به دروغ و شانتاژ که البته اکنون پس از سالیان افشاگری توسط اعضای جدا شده برای ملت شریف ایران به عنوان یک سایت مزدور و جیره خوار شناخته شده است فرقه ضد ایرانی و رو به زوال رجوی را از زیر ضرب افشاگری های بی امان اعضای جدا شده به در ببرد. دروغهای مسخره فرقه رجوی در برنامه مسخره تر پرونده، قسمت اول 

از 2000 اسیر جنگی مجاهدین خلق 123 نفر بیشتر نمانده

Posted on: 2020/09/26

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و ششم سپتامبر 2020:… بسیار خوشحال هستم، خوشحال از اینکه فرقه رجوی با چاپ نامه ای از تنها 123 نفر باقیمانده از اسیران پیوسته که آن هم طبق معمول به زور و اجبار از آنان امضاء گرفته، با زبان خود به ریزش نیرو در فرقه و شکست انقلاب کاذب و ویرانگر ائیدولوژیک استسماری علنآ اعتراف کرده و خوشحالم از اینکه این تعداد از دوستان عزیز توانستند به هر حال خود را از فرقه ضدبشری خلاص کرده و قدم به دنیای آزاد بگذارند، جداشدن این تعداد از اعضای یگ جریان نشاندهنده از هم پاشیدگی است و امیدوارم دیگر افرادی که هنوز در اسارت فرقه رجوی باقیمانده اند بزودی راه خود را از آنان جدا کرده تا بتوانند در دنیای آزاد نفسی راحت بکشند، از هم پاشیدگی و دربدری، عاقبت تمامی فرقه های ضدبشری و ضد انسانی است. از 2000 اسیر جنگی مجاهدین خلق 123 نفر بیشتر نمانده 

وحشت فرقه دربدر رجوی ، ترس و لرز از مصاحبه دو عضو پیشین

Posted on: 2020/09/23

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و سوم سپتامبر 2020:… مصاحبه آقای غلامرضا میرزائی و اینجانب با بی بی سی فارسی به عنوان اسیران جنگ هشت ساله که متآسفانه پس از پایان جنگ به تشکیلات رجوی پیوستیم خواب را از چشم سران فرقه رجوی ربوده و در همین رابطه برنامه ای را در سیمای کثافت پیشه خود تهیه کرده اند که مجری و گرداننده آن یکی از بیخانمان هائی که از عراق رانده و در آلبانی مانده به نام فریدون سلیمانی عهده دار شده که از سر و وضعی که بهم زده بود دلم به حالش سوخت. وحشت فرقه دربدر رجوی ، ترس و لرز از مصاحبه دو عضو پیشین