Author: ادوارد ترمادو

ادوارد ترمادو
ادوارد ترمادو

ادوارد ترمادو، آلمان

Email: edwardtermado@iran-interlink.org

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=EdwardTermado

حضور مجاهدین خلق کمکی به ثبات آلبانی نمی کند

Posted on: 2019/06/11

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، یازدهم ژوئن ۲۰۱۹:… آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی. از زمان استقرار مجاهدین در کشور شما ما اعضای جدا شده از فرقه مجاهدین بارها شما و دولت شما را از وجود تروریست در کشورتان آگاه کرده ایم و به شما توصیه کرده ایم که عملکرد این فرقه خطرناک را در […]

علت طلاقهای اجباری در فرقه رجوی (نامه به پاپ فرانسیس)

Posted on: 2019/05/24

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و چهارم می ۲۰۱۹:… فرقه مجاهدین با نام آزادی و با سس دمکراسی و با لوث کردن کلماتی مانند آزادی و دمکراسی افراد خود را درآلبانی با دروغ و حقه بازی و با سواستفاده از باورهای مذهبی آنان در اردوگاه مانز در درون تشکیلات شدیدا قرون وسطائی خود به گروگان […]

احمق کسی است که با طناب بولتون و پمپئو ته چاه می رود

Posted on: 2019/05/18

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، هجدهم می ۲۰۱۹:… اما فرقه نامیمون مجاهدین که خود را مسخره تمام عالم کرده با خوشحالی منتظر شروع جنگ به اعضای در بند و اسیر خود وعده سرخرمن میدهد و اخبار را در سایت هایش یکطرفه انعکاس می دهد و گمان دارد که مردم مثل اعضای نگونبخت گرفتار در تشکیلات دسترسی به […]

فرقه مجاهدین رجوی امیدش ترامپ است نه خلق قهرمان ایران

Posted on: 2019/05/13

ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، سیزدهم می ۲۰۱۹:… فرقه مجاهدین در این چند روز اخیر بقدری از اعزام ناوهای جنگی امریکا به خلیج فارس خوشحال است که وقتی سایت های ضد ایرانی فرقه راباز می کنیم از بالا تا پایین اخبار در رابطه با امریکاست، در سایت به اصطلاح همبستگی منحوسش از نه تیتر خبری هشت تیتر […]