Author: ایران فانوس

ایران فانوس

http://www.iran-fanous.de/ueber-mich/

Email: iranfanous@iran-interlink.org

Website: http://iran-fanous.de

چهره تروریسم و تزویر که ادعای حقوق بشر دارد

Posted on: 2022/03/13

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سیزدهم مارس 2022:… ماهیت رجوی بر خلاف شعارهای پر طمطراق اش در خصوص زن، ضد زن ترین شخصیتی است که کمتر این گیتی در خود پرورانده است. رجوی در واقع با شعار آزادی زن، با شخصیت زن بعنوان برده جنسی آن هم فقط در خدمت خود و حرمسرا درست کردن در فرقه و از زن بطور مضاعف بعنوان برده در خدمت خود گرفته است. زن در فرقه رجوی هیچ گونه نظر و اختیاری از خود ندارد و به قول خودشان فقط جا پای مریم برای رسیدن به مسعود گذاشته اند تا پیک و رباط رجوی برای انجام بدون چون و چرای دستورات او باشند.  چهره تروریسم و تزویر که ادعای حقوق بشر دارد 

جنگ اوکراین و رجوی – قیاس مع الفارق

Posted on: 2022/03/02

ایران فانوس، دوم مارس 2022:… مجاهدین خلق، با این نوع شعر و شعار و گزینش های یکجانبه و قیاس مع الفارق کشور اوکراین با ایران، می خواهند ضمن توجیه موقعیت خود جنگ روسیه و اوکراین، را برای مردم ایران تشبیه سازی کنند بدون این که تشریح کنند که کشور اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته در حالی که ایران در اشغال کشور دیگری نیست و همچنین در چنین شرایطی استفاده از کودکان در جنگ و آموزش ساخت سلاح و ترویج خشونت و نفرت، مغایر با حقوق بشر و سایر قانونمندی های جوامع عادی است. جنگ اوکراین و رجوی – قیاس مع الفارق 

جنگ اوکراین و شیادی رجوی

Posted on:

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم مارس 2022:… آقای رجوی، سیاه و سفید کردن دیگر دردی از شما دوا نخواهد کرد. جان انسان ها اهمیت دارد در هر کجای این سر زمین، از هر نژاد و زبان و رنگی . شما خود را در صف دشمنان انسانیت و وجدان قرار دادید، درس عبرت دل بستن به غیر از مردم و کشور خود را آویزه گوش کن تا روزی به همین زودی ها شما را از زبان رسانه ها بیابیم که در دام خیانت خود گرفتار و قانون بر شما حکم خواهد داد. جنگ اوکراین ، شیادی و فرصت طلبی رجوی 

وقتی گربه می زند و سگ می رقصد

Posted on: 2022/02/26

مهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و ششم فوریه 2022:… مریم قجر تا زمانی که در مناسبات بسته و فرقه ای مجاهدین همراه با ترس و طمع، ارتزاق و زیست می کند، قادر به تغییر و تحول و نوسازی سازمان به ارث برده اش نیست و از قدیم گفته اند، مال باد آورده را باد می برد. او از روزی که قدرت انتصابی و نا مشروع خود را از جانب شوهرش به عنوان امنیت شوهر و مهریه ازدواج، به دست گرفت همواره مسیر افول و قهقرا را طی کرده است. درنتیجه، مطالبی که طی نوزده سال اخیر در این رابطه نوشتم شاید به اندازه انگشتان یک دست باشند که در زیر یکی از آنها را که ده سال قبل نوشته ام را محض نمونه می آورم.  نوسازی سازمان مجاهدین

رو سیاهی مسعود رجوی

Posted on: 2022/02/19

ایران فانوس، نوزدهم فوریه 2022:… مسعود رجوی که هنوز به قبر نرفته بود، رهبر عالی سیاسی و نظامی و عقیدتی بود اما حالا نقش پلیس جنایی و قاضی را نیز به عهده گرفته است و همچنین او در ابتدا یعنی دو دهه پیش همراه با تصویر و صوت و صدا و آهنگ، پیام می داد ولی هم اکنون از او تنها در حد چند سطر نوشته بی محتوا استفاده می شود. رو سیاهی مسعود رجوی 

سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران

Posted on: 2022/02/14

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم فوریه 2022:… رجوی به جای اینکه به فکر پاسخ به جنایاتش باشد و دست از سر فرقه بحران زده اش بکشد باز در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به حرافه گویی مزخرف رو آورده است. خود خوانده صاحب انقلاب مردم ایران می داند و نعره کانون های شورشی در ایران سر می ‌دهد و تبلیغات رسانه شیطان سازی و دروغ و تزویر این فرقه روی آن متمرکز است و انگار عنقریب توسط کانون های شورشی مسلح رجوی در داخل ایران، مسعود رجوی را در جایگاه آقای خامنه ای نشانده ‌و مریم رجوی هم جای آقای رئیسی بر تخت ریاست جمهوری اما برای این دو مادام العمری تکیه می زنند. سنخیت رجوی با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران 

سالگرد انقلاب ضد سلطنتی – راز پیروزی و شکست

Posted on: 2022/02/07

مهدی خوشحال، هفتم فوریه 2022:…  مسعود رجوی، به عنوان رهبری مجاهدین خلق وقتی در انقلاب و تصاحب قدرت در سال 1357 شکست خورد و شکستش به دلایلی که در فوق یاد شد حتمی بود، او همچنین در فاز سیاسی تلاش خود را از حیث تعادل قوا و یارگیری و تبلیغات و نیروگیری به آزمایش گذاشت اما مجدداً شکست خورد. او سرانجام از سال 1360 به مبارزه مسلحانه رو آورد و آخرین شانس خود را برای تصاحب انقلاب و قدرت، امتحان کرد. سالگرد انقلاب – راز پیروزی و شکست 

پاشنه آشیل فرقه رجوی – آخرین وضعیت در آلبانی

Posted on: 2022/02/04

ایران فانوس، چهارم فوریه 2022:… کسی که تا این حد خود را به اربابان قدرت قلاب کرده باشد، معلوم است در هر حرکت حکومت مانند برجام که در عالم سیاست و دیپلماسی امری معمول است، دل در دلش باقی نمی ماند و به چند ثانیه بودن در تلویزیون ذوق و شادی خواهد کرد و آن را نشانه بقاء خود می پندارد. از ناشکری و ناسپاسی در مقابل مردم و منافع ملی و متقابلاً شکرگزاری و سپاسگزاری در مقابل اربابان که بگذریم، پاشنه آشیل فرقه رجوی در داخل و نیروها و جداشدگان خودش است که النهایه دکان چند نبش فریب و دجالیت را تخته خواهند کرد.

عاقبت چهره فرقه رجوى بدون روتوش

Posted on: 2022/02/02

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم فوریه 2022:… درج عکس نخست وزیر اسرائیل در سایت رسمی فرقه نشان دهنده ته خط این فرقه است و پوچی و باخت مسیر فرقه را به خوبی نمایان می ‌کند. واقعیت این است که مذاکرات اتمی ایران به نقطه سرانجامی رسیده است و نتیجه آن هر چه که باشد به نفع مردم ایران خواهد بود و از این روست که نوشادر به زوج رجوی تزریق شده است و به پرت و پلاگویی و هذیان رو آورده اند. به همین دلیل است که مسعود رجوی از سوراخ موش ندا سر داده که کانون های نداشته شورشی اش برای شورش بعد از خاتمه ویروس کرونا آماده باشند. واقعاً چه آدم وقیح و بی دنباله ای است این رجوی، چه فکر می‌کند!؟  عاقبت چهره فرقه رجوى بدون روتوش 

دوستان آزادشده از مجاهدین در آلبانی

Posted on: 2022/01/22

مهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و دوم ژانویه 2022:… دوستان آزادشده از مجاهدین در آلبانی، واقعیت این است که آزاد شدن از مناسبات بی رحم فرقه آن هم با شست و شوی مغزی شبانه روزی و طی سالیان دراز، کار سختی است اما سخت تر ادامه راه و گسستن همه قیود و بندهای به جا مانده از مناسبات جهل و جنون، است و النهایه رسیدن به نقطه ای مطمئن یعنی رسیدن به اصل و نسب خویش و رسیدن به خود و خانه و خانواده و جامعه، همان جاهایی که فرقه آن بندها را گسسته بود تا نیرو را هم چنان در انقیاد خود باقی بدارد.