Author: ایران فانوس

ایران فانوس
ایران فانوس

http://www.iran-fanous.de/ueber-mich/

Email: iranfanous@iran-interlink.org

Website: http://iran-fanous.de

مجاهدین خلق از ویلپنت پاریس تا ناکجاآباد 

Posted on: 2019/06/14

ایران فانوس، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۹:… فرانسه وقتی دید مجاهدین خلق به بهانه نمایش ویلپنت بحث بمب گذاری و ترور و خودزنی های دیگر را به راه انداخته و دارند مناسبات مابین ایران و اروپا، را با این حربه های کهنه و نخ نما به هم می ریزند و از امکانات اروپایی ها بر علیه خودشان […]

محدودیت در فرانسه، شکست طرح جنگ و حال زار مریم رجوى

Posted on: 2019/06/10

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم ژوئن ۲۰۱۹:… بعد از این که دولت فرانسه جلوى فعالیت مخرب فرقه رجوى را سد کرد و اجازه برگزارى مراسم آن ها را در ویلپنت پاریس نداد، مریم رجوى و سران جنایتکار و تروریستى اش در تشکیلات این فرقه بکلى قافیه را باخته اند بخصوص بعد از این همه خودفروشى […]

چرا امسال از برنامه ویلپنت مریم رجوى خبرى نیست؟

Posted on: 2019/05/27

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم می ۲۰۱۹:… در آستانه مراسم پر طمطراق موسوم به سالگرد سى خرداد و ریاست جمهورى خود خوانده مریم رجوى بر مردم و سرزمین موهوم اجنه هاى ساخته و پرداخته ذهن رهبرى فرقه رجوى در ویلپنت پاریس که هر ساله برگذار می شد، هستیم . اما امسال بر خلاف […]

راز بقاء  مجاهدین خلق در چیست؟

Posted on: 2019/05/26

ایران فانوس، بیست و ششم می ۲۰۱۹:… مجاهدین خلق، با همه فراز و نشیب و خطراتی که طی سال های جنگ و مبارزه و زندان و تبعید، بقاء شان را تهدید کرد و آنان را تا مرز تحلیل های مرگبار و خودزنی و خودویرانی پیش برد، با این وجود بیش از پنج دهه در صحنه […]