Author: ایران قلم

ایران قلم
ایران قلم

معرفی ایران قلم هدف “ ایران قلم” ، تقویت “استراتژی ضد خشونت” و دمیدن روحیه مدارا و مسالمت جویی در پیکر زخمی آدمی است، تا از این طریق هم خود درمان شود و هم مداوا کند. اما چگونه می توان تاریکخانه ذهن و قلب آدمی را روشن کرد؟ آیا راهی جز قلم هست؟ برای مبارزه با خشونت، تروریسم و تاریکی چه باید کرد؟ یاران “قلم” فکر می کنند که برای مبارزه با خشونت و دمیدن روحیه مدارا و مسالمت جویی و تابش نور در تاریکی، راهی جز” قلم” نیست؟ “قلم” همیشه در تکاپو و جستجوی ناشناخته ها و تازه ها است. “قلم” می خواهد زیر و بَم استراتژی خشونت طلبانه و مسلحانه و چگونگی شکل گیری فرقه ها را بشکافد و عریان کند.

Email: sobhani_m_h@hotmail.com

Website: http://iran-ghalam.net

Facebook: https://www.facebook.com/IranGhalam

Twitter: https://twitter.com/IranGhalam2006

نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان (متن کامل) 

Posted on: 2019/08/28

 ایران قلم و آریا ایران، بیست و هشتم اوت 2019:… اما در این حین همان خانمی که اشاره کردم و اشرف نام داشت و در عملیات فروغ جاویدان جانش را از دست داد، دست خود را بالا برد که صحبت کند و مسعود رجوی از او خواست که پشت میکروفون بیاید و صحبت کند. او […]

جبهه ی مردم ، اصولا باید که بر ضد فرقه رجوی باشد

Posted on: 2019/06/04

ایران قلم، چهارم ژوئن 2019:… مردم به توده ی انبوهی اطلاق میشود که وطن دوست اند ومنافع شان ازاین طرزتفکر تامین میشود. حال آنکه باند رجوی بهمراه کانون های شورشی وشورای  ضد ملی اش ، وطن فروش بوده واین دو مانعه الجمع میباشند! یعنی اگر نتیجه ی انجام کارهایی بنفع مردم باشد ، بضرر باند […]

آیا رهبر فرقه مجاهدین، امید خود را ازدست داده است؟

Posted on: 2019/05/13

ایران قلم، سیزدهم می 2019:…رهبر فرقه مجاهدین، امید خود را ازدست داده است. امید یکی از خصوصیات مثبت زندگی انسانی است و انسان ها مجبورند که با توسل باین موهبت بزرگ ، ازبحران های زندگی ومشقاتی که طبعا گرفتارش میشود ،زندگی خود را ازدست ندهند. داشتن امید دراین برهه از زمان که بخواست نیم درصدی […]