Author: ایران قلم

ایران قلم

معرفی ایران قلم هدف “ ایران قلم” ، تقویت “استراتژی ضد خشونت” و دمیدن روحیه مدارا و مسالمت جویی در پیکر زخمی آدمی است، تا از این طریق هم خود درمان شود و هم مداوا کند. اما چگونه می توان تاریکخانه ذهن و قلب آدمی را روشن کرد؟ آیا راهی جز قلم هست؟ برای مبارزه با خشونت، تروریسم و تاریکی چه باید کرد؟ یاران “قلم” فکر می کنند که برای مبارزه با خشونت و دمیدن روحیه مدارا و مسالمت جویی و تابش نور در تاریکی، راهی جز” قلم” نیست؟ “قلم” همیشه در تکاپو و جستجوی ناشناخته ها و تازه ها است. “قلم” می خواهد زیر و بَم استراتژی خشونت طلبانه و مسلحانه و چگونگی شکل گیری فرقه ها را بشکافد و عریان کند.

Email: sobhani_m_h@hotmail.com

Website: http://iran-ghalam.net

Facebook: https://www.facebook.com/IranGhalam

Twitter: https://twitter.com/IranGhalam2006

خشمگین شدن مسعود رجوی از قاطعیت ایران

Posted on: 2021/02/16

حمید تبریزی، ایران قلم، شانزدهم فوریه 2021:… با شنیدن این حرف ها از زبان وقلم رجوی ، آدم بدرستی دچار این شبهه میشودکه نکند این مسعود مرده و از اوضاع جهان زمینی خبر ندارد و ازدنیای مردگان حرف میزند؟ آخر مردک! چه مواضع نرم تری نسبت به ترامپ در دولت جدید مشاهده میکنی که اینگونه پرت وپلا میگویی؟ سازمان سیاوپنتاگون ، همان دلایلی را درمخالفت با حمله ی مستقیم نظامی به ایران مطرح میکنند که دردوران اوباماوترامپ میکردند واین توصیه عبارت ازاین بود که تصرف تهران علاوه بر هزینه ی بسیار سنگین نظامی احتیاج به وجود 600هزار تا 1 میلیون سرباز دارد و آمریکا عملا قادر به دست زدن به این ریسک خطرناک نیست و مردم آمریکا هم مخالف سرسخت کشته شدن اینهمه سرباز خود هستند وحتما مانع اعزام آنان به جنگ ایران که مهیب و وپرتلفات وباحتمال قوی توام با کشته شدن تعداد زیادی از سربازان وشکست آنها خواهد شد ، میباشند. درمورد خلق و اقدامات آنها به مسعود قول میدهیم که عملی را انجام نخواهند داد تا چیزی نصیب اوشود! خشمگین شدن مسعود رجوی از قاطعیت ایران 

نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان (متن کامل) 

Posted on: 2019/08/28

 ایران قلم و آریا ایران، بیست و هشتم اوت 2019:… اما در این حین همان خانمی که اشاره کردم و اشرف نام داشت و در عملیات فروغ جاویدان جانش را از دست داد، دست خود را بالا برد که صحبت کند و مسعود رجوی از او خواست که پشت میکروفون بیاید و صحبت کند. او […]

جبهه ی مردم ، اصولا باید که بر ضد فرقه رجوی باشد

Posted on: 2019/06/04

ایران قلم، چهارم ژوئن 2019:… مردم به توده ی انبوهی اطلاق میشود که وطن دوست اند ومنافع شان ازاین طرزتفکر تامین میشود. حال آنکه باند رجوی بهمراه کانون های شورشی وشورای  ضد ملی اش ، وطن فروش بوده واین دو مانعه الجمع میباشند! یعنی اگر نتیجه ی انجام کارهایی بنفع مردم باشد ، بضرر باند […]

آیا رهبر فرقه مجاهدین، امید خود را ازدست داده است؟

Posted on: 2019/05/13

ایران قلم، سیزدهم می 2019:…رهبر فرقه مجاهدین، امید خود را ازدست داده است. امید یکی از خصوصیات مثبت زندگی انسانی است و انسان ها مجبورند که با توسل باین موهبت بزرگ ، ازبحران های زندگی ومشقاتی که طبعا گرفتارش میشود ،زندگی خود را ازدست ندهند. داشتن امید دراین برهه از زمان که بخواست نیم درصدی […]