Author: منصور نظری

منصور نظری

منصور نظری هستم ، متولد 1339 از تهران ، دیپلم برق از ایران و کارشناسی ارشد برق از فرانسه (Electrotechnique Energie Equipements Communicants) در سال 57/58 با سازمان مجاهدین آشنا شدم و پس از مدتی ترک تحصیل کرده عضو سازمان مجاهدین شدم. در سال 60 دستگیرشده و به مدت چهار سال زندان بودم و سپس به سازمان مجاهدین پیوستم وتا سال 2003 درسازمان بودم سپس از انها جدا شده و به کمپ تیف رفتم ومدت چهار سال ونیم در آنجا بودم و در نهایت در سال 2008 به فرانسه امدم و تحصیلات خود را ادامه دادم ودر کنار آن به گفتن حقایق از درون سازمان مجاهدین پرداختم وبه آن میپردازم

Email: nazmansour39@gmail.com

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

Posted on: 2021/10/15

منصور نظری، ایران اینترلینک، پانزدهم اکتبر 2021:… فرقه رجوی که در هزاران اکانت جعلی مشوق پروپاگاندای زنک ولگرد بود نیزخودش را به خواب زده است. همان فرقه ای که برای پیروزی یک تیم فوتبال عراقی پیام تبریک میفرستاد اینک با پیروزی های درخشان ورزشکاران ایرانی مات ومبهوت مانده است. براستی آیا این خائنین میخواستند با تحریم ورزش ایران حکومت عوض کنند یا نه در راستای ایزوله کردن کشور ایران تلاش میکردند؟ همه اینها گواه بر این است این خائنین نه تنها به فکر مردم ایران نیستند بلکه با ذوب شدن در دشمنان ایران در رویای همانها غرق شده اند. نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران 

آچمز استراتژیک فرقه رجوی

Posted on: 2021/09/13

منصور نظری، ایران اینترلینک، سیزدهم سپتامبر 2021:… خط پررنگ که میگفتیم همینجاست شکست از پی شکست و آچمز استراتژیک فرقه رجوی نتیجه نداشتن اصول و پرنسیب های اخلاقی، انسانی و انقلابی و مردمی و از سوپی دیگر اندیشه “هدف وسیله را توجیه میکند”. این است که نهایتش از سازمان مجاهدین خلق چنین موجودی میسازد که حتی رهبرش را بصورت عمدی گم میکند تا کسی یادش نیاید این سازمان چه مسیری را طی کرده است. آچمز استراتژیک فرقه رجوی 

سادیسم در اپوزسیون قلابی

Posted on: 2021/08/17

منصور نظری، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت 2021:… هیچ کسی که فیلم را دیده از خود سوال نمیکند چرا بهبهانی اینکار را کرد؟ چه اتفاقی افتاده که بهبهانی شلوارش را پائین کشیده؟ هیچ کسی متوجه نمیشود که این مجاهدین خلق بودند که با زبردستی در شکنجه روانی میدانند چگونه یک فرد را به این نقطه برسانند و نتیجه مطلوب به دلخواه بگیرند. مجاهدین خلق و روشهای شکنجه روانی شان بر کسی پوشیده نیست و بارها همه جداشدگان آن را در معرض دید همه مردم قرار داده اند اما موضوع دیگر افرادی نظیر بهبهانی هستند. آن زمان که مجاهدین خلق و اوباش دیگر با چماق به رای دهندگان حمله کردند چرا اینها  سکوت کردند و دم نزدند؟ چرا معترض نشدند به اینکه این اوباش در کشورهای آزاد چرا به چوب چماق متوسل شده اند و به رای دهندگان حمله کرده اند وفحاشی کرده اند؟ سادیسم در اپوزسیون قلابی 

اطاق فکر حمله ارازل و اوباش به ایرانیان خارج کشور چه کسانی بودند؟

Posted on: 2021/06/27

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژوئن 2021:… من نمیدانم کدام احمق ودیوانه ای برای این افراد بدبخت و مفلوک وهرزه سناریو نوشته اما هر که بوده چنان خرمن این اپوزسیون جعلی را شخم زده که بعید است بتوانند به این سادگی ازآن سربلند کنند. همه این اتفاقات نشانگر پدیده ای است به نام هویت. وقتی جریانی هویت ملی ومیهنی خود را از دست میدهد  میتواند تبدیل به هر چیزی شود الا اپوزسیون.  برای درک بهتر اتفاق پیش آمده بهتراست کمی تامل کنیم و ببینیم این ارازل و اوباش چه کسانی بودند؟ و ازکدام جریان فکری تغذیه میشدند؟.  مهمترین جریان شرکت کننده دراین رسوائی بزرگ سازمان مجاهدین خلق است که برخلاف دیگر جریانات که ساز و دهل آورده بودند ، مجاهدین با  چراغ خاموش آمدند.

کارت هویت معضل رجوی – خاتمه برده داری فرقه مجاهدین شرط اتحادیه اروپا برای پذیرفتن آلبانی

Posted on: 2021/06/07

منصور نظری، ایران اینترلینک، ششم ژوئن 2021:… موضوع عضویت کشور آلبانی در اتحادیه اروپا از سالها پیش روی میز اتحادیه اروپا بوده و همچنان روی میز اتحادیه اروپا قرار دارد، اما اتحادیه اروپا برای پیوستن آلبانی به اتحادیه از آن کشور خواسته به تصحیحاتی در ساختار حکومتی بپردازد از جمله آنها از بین بردن “جنایت های سازمان یافته” و” فساد دولتی”  و اخیرا هم مهمترین شرطی که اتحادیه اروپا مطرح کرده است شامل بر “اصلاحات قضائی و حقوقی “است که با این شرط کشور آلبانی میتواند تا سال 2025 وارد اتحادیه اروپا شود . کارت هویت معضل رجوی  

فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران

Posted on: 2021/05/25

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم می 2021:.. چرا سازمان مجاهدین خلق نمیتواند عاملان وعامران کشتار فلسطینی ها را محکوم کند ؟ پاسخ به این سوال را باید در ملاقاتهای پنهان واشکار سازمان مجاهدین خلق با لابی های صهیونیستی جستجو کرد. ملاقتهای پنهانی که با نمایندگان شلدون ادلسون ودیگرلابی های صهیونیستی داشته از جمله  فقط یکی از انها شرکت درگردهم ائی اتحاد علیه ایران هسته ای که با پشتوانه مالی صهیونیستها تشکیل میشود .  در این گردهمآئی وزیر خارجه امریکا پمپئو، سفیر بحرین، سفیر اسرائیل  وسفیر عربستان سعودی  ویکی از مهمانان برنامه سازمان مجاهدین خلق است. 

تناقض فرقه رجوی با جهان امروز

Posted on: 2021/05/05

منصور نظری، ایران اینترلینک، چهارم می 2021:… اما در گوشه ای از این جهان ،علیرغم همه پیشرفت هائی که بشر در زمینه علم و فناوری و مناسبات اجتماعی بدست اورده است ، گروهی وجود دارند که نه تنها هیچ دسترسی به علم و دانش وفناوری ندارند، بلکه تلاش شده است تا این گروه از مردم به این دانش و فناوری دست پیدا نکنند آری سازمان مجاهدین خلق نزدیک به دوهزار نفر را در محلی حصار کشیده شده درکشور آلبانی محصور کرده و مانع ارتباط  آنها با جهان پیرامون خود میشود. تناقض فرقه رجوی با جهان امروز 

شکست هرزه‌های بی‌وطن در عملیات جنگ روانی

Posted on: 2021/04/07

منصور نظری، ایران اینترلینک، هفتم آوریل 2021:… این کفتاران هرزه که نه بوئی از وطن برده اند ونه بویی از شرافت وجوانمردی و وطن پرستی آنگاه که ترامپ گفته بود 52 نقطه فرهنگی ایران را بمباران خواهد کرد در کدام گور خفته بودند. این بیشرف ها همان کسانی هستند که خواستار تحریم هر چه بیشتر مردم ایران بودند. آنها از ترامپ وپمپئو خواسته بودند که مردم ایران را از دارو و غذا محروم کنید ، مردم به خیابان خواهند آمد.  بیشرف ها مگر شما همان نیستید که از امریکا  میخواستید ایران را بمبارن کند وهمچون کشورهای ویران شده چون لیبی وسوریه کنند؟ شکست هرزه‌های بی‌وطن در بزرگترین عملیات جنگ روانی علیه ایران 

سرنوشت محتوم فرقه ها از جمله مجاهدین خلق

Posted on: 2021/03/28

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم مارس 2021:… مسعود رجوی تا سی خرداد 1360 تا میتوانست نیرو جذب کرد وپس از شروع جنگ مسلحانه وکشته شدن هزاران نفر از هر طرف اعلام کرد باید همه هوادارانش از ایران خارج شوند وبه سرزمین موعود عراق روانه شوند وسپس مسعود رجوی در بیابانهای عراق شهر رویائی خود را ساخت با حصارهائی که از درون وبیرون زنجیر شده بود ونامش را گذاشت اشرف ، برگردیم به گویانا جائی که جیم جونز برای خودش حکمرانی میکرد ، مدتی از تاسیس این شهر میگذشت اما قربانیان نمیتوانستند هیچ ارتباطی با بیرون برقرار کنند تمام کسانی که از امریکا برای ملاقات فرزندانشان به گویانا میرفتند با در بسته مواجه میشدند وهیچ کس حق ملاقات نداشت. سرنوشت محتوم فرقه ها از جمله مجاهدین خلق 

ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی

Posted on: 2021/03/09

منصور نظری، ایران اینترلینک، نهم مارس 2021:… 37 سال از آن سالها میگذرد و به چشم میبینیم که مسعود رجوی با یک شم روانشناسانه ضد انقلابی چگونه دست روی عنصر خانواده گذاشت و با فرو پاشاندن خانواده هویت افراد را از آنها گرفت به گونه ای که افراد باقیمانده در کنار مجاهدین آنچنان بی هویت شده اند که بین خانواده شان و یک رهبر گم و گور شده که هر روز به خانواده شان فحش و ناسزا میدهد همراهی میکنند. به این میگویند ویرانی هویت. به تعبیری ساده تر اگر بگوئیم وقتی سازمان مجاهدین خلق خواستار بمباران ایران توسط جنایتکاران جنگی امریکائی میشود، وقتی مجاهدین خواستار تحریم های ضد انسانی که مردم را نشانه رفته میشود و این افراد باقیمانده همراه مجاهدین مثل آدم آهنی سکوت میکنند و دم برنمی آورند به این میگویند هویت برباد رفته. کسانی که میدانند بمب برسرخانواده خودشان هم فرود خواهد آمد. کسانی که میدانند تحریم همه مردم را حتی خانواده آنها را هم نشانه رفته است و دم برنمی آورند، به این میگویند هویت از دست رفته  و بی نشانه.  ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی