Author: منصور نظری

منصور نظری
منصور نظری

منصور نظری هستم ، متولد 1339 از تهران ، دیپلم برق از ایران و کارشناسی ارشد برق از فرانسه (Electrotechnique Energie Equipements Communicants) در سال 57/58 با سازمان مجاهدین آشنا شدم و پس از مدتی ترک تحصیل کرده عضو سازمان مجاهدین شدم. در سال 60 دستگیرشده و به مدت چهار سال زندان بودم و سپس به سازمان مجاهدین پیوستم وتا سال 2003 درسازمان بودم سپس از انها جدا شده و به کمپ تیف رفتم ومدت چهار سال ونیم در آنجا بودم و در نهایت در سال 2008 به فرانسه امدم و تحصیلات خود را ادامه دادم ودر کنار آن به گفتن حقایق از درون سازمان مجاهدین پرداختم وبه آن میپردازم

Email: nazmansour39@gmail.com

شکست هرزه‌های بی‌وطن در عملیات جنگ روانی

Posted on: 2021/04/07

منصور نظری، ایران اینترلینک، هفتم آوریل 2021:… این کفتاران هرزه که نه بوئی از وطن برده اند ونه بویی از شرافت وجوانمردی و وطن پرستی آنگاه که ترامپ گفته بود 52 نقطه فرهنگی ایران را بمباران خواهد کرد در کدام گور خفته بودند. این بیشرف ها همان کسانی هستند که خواستار تحریم هر چه بیشتر مردم ایران بودند. آنها از ترامپ وپمپئو خواسته بودند که مردم ایران را از دارو و غذا محروم کنید ، مردم به خیابان خواهند آمد.  بیشرف ها مگر شما همان نیستید که از امریکا  میخواستید ایران را بمبارن کند وهمچون کشورهای ویران شده چون لیبی وسوریه کنند؟ شکست هرزه‌های بی‌وطن در بزرگترین عملیات جنگ روانی علیه ایران 

سرنوشت محتوم فرقه ها از جمله مجاهدین خلق

Posted on: 2021/03/28

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم مارس 2021:… مسعود رجوی تا سی خرداد 1360 تا میتوانست نیرو جذب کرد وپس از شروع جنگ مسلحانه وکشته شدن هزاران نفر از هر طرف اعلام کرد باید همه هوادارانش از ایران خارج شوند وبه سرزمین موعود عراق روانه شوند وسپس مسعود رجوی در بیابانهای عراق شهر رویائی خود را ساخت با حصارهائی که از درون وبیرون زنجیر شده بود ونامش را گذاشت اشرف ، برگردیم به گویانا جائی که جیم جونز برای خودش حکمرانی میکرد ، مدتی از تاسیس این شهر میگذشت اما قربانیان نمیتوانستند هیچ ارتباطی با بیرون برقرار کنند تمام کسانی که از امریکا برای ملاقات فرزندانشان به گویانا میرفتند با در بسته مواجه میشدند وهیچ کس حق ملاقات نداشت. سرنوشت محتوم فرقه ها از جمله مجاهدین خلق 

ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی

Posted on: 2021/03/09

منصور نظری، ایران اینترلینک، نهم مارس 2021:… 37 سال از آن سالها میگذرد و به چشم میبینیم که مسعود رجوی با یک شم روانشناسانه ضد انقلابی چگونه دست روی عنصر خانواده گذاشت و با فرو پاشاندن خانواده هویت افراد را از آنها گرفت به گونه ای که افراد باقیمانده در کنار مجاهدین آنچنان بی هویت شده اند که بین خانواده شان و یک رهبر گم و گور شده که هر روز به خانواده شان فحش و ناسزا میدهد همراهی میکنند. به این میگویند ویرانی هویت. به تعبیری ساده تر اگر بگوئیم وقتی سازمان مجاهدین خلق خواستار بمباران ایران توسط جنایتکاران جنگی امریکائی میشود، وقتی مجاهدین خواستار تحریم های ضد انسانی که مردم را نشانه رفته میشود و این افراد باقیمانده همراه مجاهدین مثل آدم آهنی سکوت میکنند و دم برنمی آورند به این میگویند هویت برباد رفته. کسانی که میدانند بمب برسرخانواده خودشان هم فرود خواهد آمد. کسانی که میدانند تحریم همه مردم را حتی خانواده آنها را هم نشانه رفته است و دم برنمی آورند، به این میگویند هویت از دست رفته  و بی نشانه.  ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی 

فرقه رجوی بدون نقاب – 42 سال پس از انقلاب

Posted on: 2021/02/09

منصور نظری، ایران اینترلینک، نهم فوریه 2021:… چهل و دو سال پیش وقتی سازمان مجاهدین خلق شعار آزادی وعدالت و حکومت عدل علی را سر میداد کسی فکرش را نمیکرد که همانها به جائی برسند که به خانواده های قربانیان فریب خورده شان اجازه ملاقات ندهند. چهل و دو سال پیش وقتی مسعود رجوی رهبر این جریان شعار عدالت را در میان هوادارانش میداد. وقتی شعار حکومت عدل علی را میداد کسی منظورش را نمیدانست، که در مغز این لعن و نفرین شده تاریخ چه میگذرد. اینک چهل و دو سال از آن روزها گذشته و در پیش روی ما ثمره مسعود رجوی آشکار است. هزاران خانواده آواره شده هزاران هزار قربانی و 17 هزار خانواده یتیم شده. هزاران اشک و آه پدران و مادران در شوق دیدار فرزندانشان و صدها آه بی صدا شده مادران و پدرانی که چشم از این جهان فرو بستند وفرزندانشان را نگذاشتند ببینند. فرقه رجوی بدون نقاب – 42 سال پس از انقلاب

نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی

Posted on: 2021/01/23

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژانویه 2021:… پس از سپری شدن چهار سال فشار حداکثری و شکست حداکثری اینک فرقه رجوی نشست های داخلی را کلید زده است تا مثل همیشه گناه سرنگون نکردن را به گردن قربانیان نگونبخت بیاندازد. نشست هائی که اساسا برای بدر بردن سران خائن سازمان مجاهدین خلق مسعود ومریم رجویست. مسعود رجوی شارلان بر طبق عادت دیرنه شیادی پس از هر شکست قربانیان را طرف حساب قرار میداد و میگفت خودتان را بخوانید و بگوئید چرا نتوانستیم سرنگون کنیم؟  به همه قربانیان در طول دهها سال القا شده است که مسبب هر شکستی افراد هستند و این افراد یا همان قربانیان خود را کنکاش میکنند و بصورت الینه شده خود را گناهکار قلمداد میکنند در حالی که مسئول هزاران هزار خطا و شکست وهزاران هزار کشته کسی نیست جز خود مسعود رجوی و مریم رجوی. نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی 

حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

Posted on: 2021/01/10

منصور نظری، ایران اینترلینک، پاریس، دهم ژانویه 2021:… چهار سال پیش وقتی ترامپ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد مسعود رجوی و مریم رجوی پیام تبریک برای ترامپ فرستادند  واعلام کردند دوران سرنگونی آغاز شد. همزمان در کمپ فرقه رجوی با نواختن مارش پیروزی از قربانیان تعهد دو ساله گرفتند که فقط شما دو سال نزد مجاهدین بمانید و اگر نتوانستیم سرنگون کنیم به هرکجا که میخواهید بروید. مجاهدین آنقدر مطمئن بودند که با خریدن لابی های امریکائی همچون بولتون از او خواستند اعلام کند سال 2019 در ایران جشن پیروزی خواهیم گرفت. حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند 

وحشت سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود و تلاش برای پاک کردن آن. چرا وچگونه؟

Posted on: 2020/12/22

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و یکم دسامبر 2020:… فرقه رجوی میخواهد با گم و گور کردن مسعود رجوی ، تاریخچه سیاهش را پاک کند ، وظیفه ماست تا نگذاریم تاریخ به فراموشخانه ها سپرده شود ، باید آنقدر بگوئیم آنقدر روشنگری کنیم تا هرگز یک بیمار روانی دیگر همچون مسعود رجوی نتواند در کشور ما رشد و نمو کند و چند نسل را قربانی کند. فرقه ها همیشه یک تهدید هستند و تنها راه مقابله با آن آگاهی بخشی به نسل جوان است. در مدارس و دانشگاه ها باید تاریخ را به روز کرد تا بدین ترتیب نسل جوان را در برابر ویروس فرقه ها محافظت کرد. وحشت سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود. 

مزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارند

Posted on: 2020/11/29

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم نوامبر 2020:… در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند.  مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین

خواسته خانواده ها حق است . زیر علم مرزبندی با رژیم از نقض حقوق بشر در فرقه رجوی دفاع نکنید

Posted on: 2020/05/06

منصور نظری، ایران اینترلینک، ششم می 2020:…  از خود بپرسید برای خانواده های دردمند در داخل ایران چه کرده اید؟ کجا ؟ وکی؟ صدای آن مادر پیر درآخرین لحظات زندگی اش را به گوش مجامع حقوق بشری رسانده اید؟ اینها علامت چیست ؟ در حد یک اشاره میتوانم بگویم که همه اینها آثار گرد وغبار این فرقه است. با اینکه به مجاهدین همه چیز میگوئید اما میترسید اسمی از خانواده های قربانیان داخل ایران بیاورد. اسمش را هم میگذارید مرزبندی با رژیم همان خزئبلاتی که فرقه رجوی روزانه به خورد قربانیانش میدهد. هر کسی از مجاهدین خلق جدا میشود قبل از هر کاری باید خودش را بتکاند قبل از اینکه معلم اخلاق شود. وقتی که جداشده ای خودش را از گرد وغبار رجوی نتکانده باشد آخرش این میشود که  جرات نمیکند اسم خانواده های داخل ایران را بیاورد. خواسته خانواده ها حق است. زیر علم مرزبندی با رژیم از نقض حقوق بشر در فرقه رجوی دفاع نکنید 

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

Posted on: 2020/04/19

منصور نظری، ایران اینترلینک، نوزدهم آوریل 2020:…مسعود رجوی بیمار روانی که از ترس جانش نزدیک به 15 سال است به زیر دشداشه سعودیها رفته به ناگه سر در میاورد و میگوید:” کرونا ویروس بهانه حکومت است برای جلوگیری از قیام ” و بعد هر روز پیام پشت پیام که ” قیام کنید وقرنطینه های جمهوری اسلامی را رعایت نکنید این کلک حکومت است برای جلوگیری از قیام ” بطور واقع وقتی این پیامها را میخوانیم به عقل نویسنده این پیام شک میکنیم که نکند که نویسنده این پیام یعنی مسعود رجوی علاوه بر بیماری روانی دچار ضربه مغزی هم شده باشد. اواخر اسفند ماه و در آستانه عید نوروز که کشور ما درگیر سهمگین ترین بیماری تاریخ بود ، وموج نگرانی جامعه را فرا گرفته بود ، تبلیغات شبانه روزی دشمنان ایران زمین به حدی رسیده بود که در تاریخ کشورها بی سابقه است. پخش شایعات همراه با فیلم های جعلی برای ترساندن مردم ایران توسط اپوزسیون خائن و جعلی با شرکت سازمان مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان ، تجزیه طلبان ، شورای باصطلاح مدیریت و عناصر فاسد و شیادی که به استخدام دولت امریکا در آمده بودند. ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی