Author: میر باقر صداقی

میر باقر صداقی
میر باقر صداقی

آقای میر باقر صداقی، فعال حقوق بشر، سوئیس (این صفحه در آینده تکمیل میگردد)ا

Email: mirseda1@gmail.com

Website: https://www.vatanam.co/copy-of-al-w-www-14

رو سیاهی ذغال در ورشو برای فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) ماند

Posted on: 2019/02/17

میر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، هفدهم فوریه ۲۰۱۹:… در این میان فرقه رجوی پاچه ور مالیده تعدادی از افراد سالمند را با هزینه های بالا دوان  دوان به ورشور فرستاد  تا شاید  به زعم خود از این کیسه برای خود نمدی ببافد و رئیس جمهور مادام العمر خود را به عنوان اپوزسیون جا بزند. […]

دشمنانه قسم خورده ایران و ایرانی اپوزسیون برانداز خارجه نشین همچون فرقه رجوی و اجنبی

Posted on: 2019/02/10

میر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، دهم فوریه ۲۰۱۹:… سایتهای مجاهدین خلق، مریم رجوی این روزها: سناتور کروز : ایران یک دشمن است و آمریکا باید آماده استفاده از نیروی نظامی برای انهدام ظرفیت هسته ای ایران باشد, تد کروز, سناتور پر نفوذ جمهوری خواه گفته است ایالات متحده باید آماده باشد از{ نیروی نظامی کوبنده […]