Author: صابر تبریزی

صابر تبریزی

با سلام صابر تبریزی هستم که درد و رنج ها از تحجر گراین و فرقویان کشیده طرفدار جدی استقلال سیاسی- اقتصادی کشورم بوده و درکنار آن زبان مادری ام را هم بشدت دوست داشته و همواره آرزومند دوستی بین زبان ها وفرهنگ ها بوده وهمگی را ساخته ی جمعی بشر و ثروت عمومی جهانی میشمارم از نظر دیدگاه سیاسی ، سازمان مجاهدین خلق را که به باند رجوی تبدیل شده ، متحجرترین و فرقوی ترین جریان میدانم و برخورد با آن را کار میهن دوستانه و در راستای خدمت به مردم و بخصوص اعضای اسیر این سازمان وخانواده های محنت زده اش میدانم. فعلا همین! بجای عکس خودم ، خواستم که عکسی از یک مکان تاریخی تبریز بگذارم با سپاس

Email: sabertabrizi2050@gmail.com

Website: http://Iran-Interlink.org

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن

Posted on: 2021/06/14

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم ژوئن 2021:… روندی که باند وطن فروش رجوی را خوشحال کرده و متن بیانیه ی کشورهای جی 7 را که بطورابلهانه ای میپندارد ازاین بیانیه آبی برایش گرم میشود ، منتشر نموده است . در قسمت های مهمتر این بیانیه آمده است : ” ما متعهد هستیم که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌یی تولید نکند .” ایران بارها اعلام کرده که چنین قصدی ندارد وگزارش های متعدد آژانس بین المللی کنترل سلاح های هسته ای وهمینطور اعضای غیر غربی برجام بردرستی این ادعای ایران صحه گذاشته اند واحتیاجی به تعهد آنها نیست . دربند دیگر این قطعنامه گفته شده است : ” ما نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار می‌کنیم .” آیا مسئله ی نقض حقوق بشر ، واقعا مشکل این 7 کشور بزرگ با سوابق استعمارگری وقتل وکشتار ده ها میلیون نفر وبه فقروفاقه کشیدن میلیاردها انسان میباشد؟! از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن 

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند

Posted on: 2021/06/08

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم می 2021:… زمانی که شما هم رئیس جمهور خود را دارید وهم ارتش ولو بی سلاح با اعضای اغلب پیروپاتال را ، و دراصل خود را دولت در تبعید میدانید، مجلس موسسان از بهر چیست ؟ مجلس موسسانی که اعضایش همان ارتش تان است که پیشاپیش رئیس جمهور دلخواه خود رابرگزیده است؟! نظرمردم که اساسا عضو این مجلس خبرگان نبوده ونمیتوانند باشند، چیست ورابطه ی این مجلس رسوا با ارتش آزادیبخش ؟؟!! شما چگونه است؟ مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی . چرا؟

Posted on: 2021/06/03

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم ژوئن 2021:… درایامی که تعدادی ازاسرای رجوی در قلعه ی مانز آلبانی شروع به جدا شدن کرده و مخصوصا تعدادی ازآنها جرات افشاگری و زدن محافل دوستانه کردند، آرام و قرار رجوی ها بیش ازگذشته برهم خورده و چاره ای جز توسل به کسانی که هنوز جرات یا فرصت جدا شدن پیدا نکرده وهمچنان برای رجوی بیگاری میدهند و درکلاس های شستشوی مغزی او مینشینند، به نوشتن مطالبی که در سمت و سوی حمایت از این تشکیلات جهنمی و ضد مردمی باشد واداشته میشوند. بیعت گرفتن مکرر رجوی از اسرای کمپ آلبانی

این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است

Posted on: 2021/05/29

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم می 2021:… گزافه گویی نکنید عمو! با اقداماتی که مسعود وهمراهان ضعیف النفس وکم سواد او بعمل آوردند ، سازمان مجاهدین فقط راه استحاله را پیمود و مسعود که به چیزی جز جاه طلبی وشهوت رانی نمی اندیشد، قادر به بهره بردن ازاین ایمان نبود والبته احتیاجی هم بدان نداشت.  دراین میان، حنیف نژاد هم انسان خوش شانسی بود که استحاله ی شرم آور گروه خود را ندید. این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است 

حالا چرا مجاهدین خلق ؟

Posted on: 2021/05/20

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نوزدهم می 2021:… درعرصه ی سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی، رسانه های مجاهدین کاری جز رواج ادبیات لمپنی، نفرت پراکنی، تبلیغ بنفع سلطه گری های آمریکا ومتحدین اش  و…کاری انجام نمیدهند وبنابراین انقلابی نیستند و صلاحیت نسخه پیچی و تدوین تئوری انقلاب را ندارند. مجاهدین رجوی که درحکم بردگان بی اراده ی او هستند برای توجیه خود به نظریه های تئوری انقلاب که دراصل دشمنان این تئوریسن ها هستند توسل جسته واظهار فضل میکنند ودراین راه تنها خودشان را کم وبیش راضی میکنند و خام خیالانه میپندارند که سطح سواد مردم باندازه ی آنها کم بوده و تحت تاثیرشان قرار خواهند داد. حالا چرا مجاهدین خلق؟ 

فحاشی اجباری علیه خانواده ، تهدید و تحقیر اسرا

Posted on: 2021/05/12

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم می 2021:… شاید آنروز نمیتوانستی بدانی که “سمبل مقاومت بودن” یک برچسب ناچسبی بود که به رجوی متصل کرده بودند اما دیگر این پذیرفته نیست که حرف تاریخی آقای عباس داوری را که درپاریس درمورد رجوی گفته بود ( مردک قمپز درمیآورد و در ساواک با نخوردن تنها یک سیلی تمام اطلاعت گروه حنیف نژاد را لوداد) را نادیده بگیری ودروغ بودن این کشکیات بر له مسعود رجوی را ندانی یا اقلا دراین مورد دچار شک وشبهه نشوی! فحاشی اجباری علیه خانواده ، تهدید و تحقیر اسرا 

مریم رجوی بلندگوی تجاوز‌گران به مرزهای میهن

Posted on: 2021/05/04

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم می 2021:… البته حضور نظامی آمریکا در اطراف ایران محدود به پایگاه های فوق نیست و فهرست کردن تمام آنها زمان بر است. آمریکا اخیرا حتی زیردریایی هسته ای خود را در این آب ها مستقر کرده است که ابزار جنگی خطرناک تر از ناو هواپیمابر تلقی می شود. ایران طبیعتا با حضور نظامی آمریکا مخالف است و آن را مانع ثبات و امنیت منطقه می داند. همان طور که در افغانستان بسیاری از مردم معتقدند حضور ارتش آمریكا مانعی بر سر راه آشتی داخلی در افغانستان است، در منطقه خلیج فارس نیز آمریکا به نوعی مانع توقف درگیری ها وتنش ها تلقی می شود. حضور نظامی آمریکا به عنوان یک کشور خارج از منطقه، در خلیج فارس قطعا برای حفظ ثبات و امنیت منطقه نیست بلکه برای حفظ منافع ایالات متحده صورت گرفته است. مریم رجوی بلندگوی تجاوز‌گران به مرزهای میهن 

مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی

Posted on: 2021/04/26

صابر تبریزی، ایران ایترلینک، بیست و ششم آوریل 2021:… شما درعملیات رسوا وخائنانه ی فروغ جاویدان نصف قدرت خود را درعراق ازدست دادید ونمیتوانستید دربرابر ایران مقاومتی بکنید. زمین گیر شده بودید وایران احتیاج به لشکر کشی به عراق که بقصد نابودی شما باشد، نداشت و گذشت زمان نشان داد که من دراین مورد ارزیابی درستی دارم.ضمنا تروریزم دست پخت آمریکا بود که شما نامی از جنبه های مختلف آن نمیبرید والبته حاضر به پذیرفتن این حقیقت هم نیستید که کسانی که شما تروریست ها آنها را تروریست میخوانید، چیزی جز مبارزین راه اعاده ی استقلال عراق ودفع خطر اسرائیل نبودند که بطور نسبی هم که شده باشد، آمریکا را درباتلاق عراق بیچاره کردند تا مجبور شود عمده نیروهای خود را از آنجا خارج کند وشما را یتیم نماید! مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی 

کردکشی مجاهدین خلق و وارونه نگاری مرید رجوی

Posted on: 2021/04/20

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیستم آوریل 2021:…  مهمتر آنست که او ابدا اشاره ای به این موضوع که جنگ بین کردها که روانه ی بغداد بقصد تصرف آنجا وبرانداختن حکومت صدام بودند و لشکریان رجوی در حوالی کمپ اشرف جلوی آنها را گرفته وطی جنگی شدید که همراه با کشتار مردم روستاهای کرد بود  وآنهم با مدرنترین سلاح های تحویل گرفته ازصدام ، مانع سقوط بغداد  وصدام شدند ، نکرده ومسئله  را چنانکه روال دائمی کار باند رجوی است ، وارونه نشان داده است. کردکشی مجاهدین خلق و وارونه نگاری مرید رجوی 

مجاهدین رجوی زیر آوار مذاکرات وین

Posted on: 2021/04/11

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دهم آوریل 2021:… درمیان دوستان مردم ایران، افراد بیطرف وحتی دشمنان ما ، کسی منکر موفقیت های  نسبتا درخشان مذاکرات  اخیر وین نبوده الا روسپیان سیاسی و مجاهدین خلقی که دروغگویی و بی حیایی به سرشت آنها تبدیل شده وبا نشر مطالب خلاف واقع ، تلاش دارند که این پایداری ایران وموفقیت هایش را منکر شده ووعده ی سر خرمن بخود بدهند. وقتی که تنها صحبت از برجام باشد ، مذاکرات وین دراین مورد از سرعتی قابل توجه برخوردار است والبته ایران نمیخواهد وتوقع هم ندارد که پیشرفت سریعی در سایرمسائل  انحرافی رخ دهد. مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود