Author: صابر تبریزی

صابر تبریزی
صابر تبریزی

با سلام صابر تبریزی هستم که درد و رنج ها از تحجر گراین و فرقویان کشیده طرفدار جدی استقلال سیاسی- اقتصادی کشورم بوده و درکنار آن زبان مادری ام را هم بشدت دوست داشته و همواره آرزومند دوستی بین زبان ها وفرهنگ ها بوده وهمگی را ساخته ی جمعی بشر و ثروت عمومی جهانی میشمارم از نظر دیدگاه سیاسی ، سازمان مجاهدین خلق را که به باند رجوی تبدیل شده ، متحجرترین و فرقوی ترین جریان میدانم و برخورد با آن را کار میهن دوستانه و در راستای خدمت به مردم و بخصوص اعضای اسیر این سازمان وخانواده های محنت زده اش میدانم. فعلا همین! بجای عکس خودم ، خواستم که عکسی از یک مکان تاریخی تبریز بگذارم با سپاس

Email: sabertabrizi2050@gmail.com

Website: http://Iran-Interlink.org

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

Posted on: 2021/04/05

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل 2021:… آقای جمشید پیمان. بد بختی دراینجاست که درمیان سرنگون طلبان ایرانی ، آزادیخواهی وجود ندارد که فردی از جبهه ی جمهوری اسلامی جدا شده وبه آنها بپیوندد! این واقعیت جامعه ی ایرانی است ضمنا ازآقا جمشید پیمان سئوال میشود که آیا چنین فردی که چنین مشخصاتی دارد واگر بنفع خود دید که با رهاکردن جمهوری اسلامی، دنبال زندگی خصوصی خود برود ، چگونه است که مورد رافت  و بخشش شما قرار نمیگیرد و حتی بطوری که گفته اید، تا حد اعدام شدن مجازات میشود؟ آیا جز این است که شما درخودی وغیر خودی کردن مردم مقام اول را دارید وغیر خودی را دشمن خود میدانید؟ آیا این طرز نگرش ، خصلت عمیقا فرقوی شما را نشان نمیدهد. فرقه ای که سرنگونی طلب هست اما کوچکترین نشانه ای ازآزادیخواهی ندارد؟ بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

بازهم  درباره  تفاهم چین و ایران و ترس سازمان مجاهدین رجوی

Posted on: 2021/04/02

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم آوریل 2021:… منهم که اهل تبریز باشم، این کفن پوشیدن یک مادر را در یک سایت متمایل به پان ترکیست ها و سپس در یوتیوب دیدم. او پهلو به دوربین 2 ثانیه ای حرکت میکرد و حرفی نمیزد و فقط یک عکس مغشوشی ازاو به نمایش درآمد که در روی آن نوشته شده بود که ” وجبی از خاک ایران را به کسی نمیدهیم “! ازاین خانم و یا عوامل تهیه کننده ی این ویدئوی مسخره باید پرسید که طرح این مسئله ی قانونی چه ایرادی دارد که اینگونه کلیپ مسخره ای  در محل خلوتی که کس دیگری درآن نیست بنمایش گذاشته شده است ؟ بازهم  درباره  تفاهم چین و ایران و ترس سازمان مجاهدین رجوی 

قرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجوی

Posted on: 2021/03/29

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم مارس 2021:… کدامیک از ازموارد بالا به ضرر ایران است؟ البته که نیست ودشمنی باند رجوی و اربابانش درست ازهمین بابت است. چرا وصل شدن ایران به کریدور های استراتژیک جهانی که چین را به اروپا وآفریقا وصل میکند و منافع سرشاری را عاید ما میکند، وطن فروشانه است ؟ تولید انرژی پاک در کویر که ما عملااستفاده ای ازاین پهناورترین دشت ایران نمیکنیم ، چگونه میتواند برعلیه منافع ملی ما باشد؟ قرارداد چین و ایران – نگرانی شدید فرقه رجوی 

هذیان گویی رجوی از ترس مکافات

Posted on: 2021/03/18

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم مارس 2021:… شخص مسعود رجوی که با لحاظ مسائلی چند ازجمله کشف نشدن مخفی گاهش  واحیانا دادن معروفیت بیشتر به مریم رجوی- که این یکی توسط ترکی فیصل در مراسم خیمه شب بازی ویلپنت رقم زده شد- سالها بود که پیام صوتی نمیداد، این بار سراسیمه وارد گود شد و با پرخاشگری خاص خود، تلاش نمود با طرح مسائل جانبی که هیچ ربطی به شاکیان جدا شده نداشت، موضوع شکایت مورد بحث را لوث نماید. هذیان گویی رجوی و مریدانش از ترس مکافات 

دادگاه بین‌المللی مسعود رجوی

Posted on: 2021/03/10

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دهم مارس 2021:… تماشای جلسات دادگاه حقوقی وبین المللی تهران که باین شکایت رسیدگی میکرد ، بیننده را دچار بهت وحیرت فراوان و غرق دراندوه وگریه میکرد. یکی از نتایج این دادگاه، سراسیمه شدن شخص مسعود رجوی بود که برخلاف سالهای گذشته که بدلایلی پیام صوتی منتشر نمیکرد وبه نوشتن قناعت مینمود ، این بارپیام صوتی تهدید کننده ای شبیه پیام های رهبران القاعده وداعش صادر کرد. متعاقب این سخنان بسیار خشن وشارلاتان مآبانه ی رجوی که هیچ ربطی به شکایت 42 نفر از رها شدگان ازقید وبند و آزار واذیت های او نداشت، پادوان مسعود بخط شده اند تا دردفاع ازاو به قلم فرسائی های غیر منطقی دست بزنند. دادگاه بین‌المللی مسعود رجوی . 

افشاگری جداشدگان فرقه رجوی و رابطه اش با تجدید بیعت رحمان کریمی

Posted on: 2021/03/07

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم مارس 2012:… شما آقا رحمان! این بیعت را در 40 سال قبل کردید و لزومی نداشت که با برنداشتن بیعت خود با مسعود ، دوباره تجدید بیعت کنی. آیا خبری است که این کار را که لازم نبود انجام دادی و آیا فکر میکنی که پایه های استبداد مسعود و مریم  رجوی لرزان تر شده که لزوم تکرار این بیعت را درک کرده ای؟ اکثریت  در جمع شما با پیرانی با جسم ومغز پوسیده هستند و تو که از سایه ی انسان مزور و ترسوئی مثل مسعود و مشاطه ای بنام مریم میلرزی نه پلنگ که گربه ی ترسوئی بیش نیستی. تو میتوانی از کمک های سوسیال اروپائیان زندگی ساده وپاکی داشته باشی ولی قانع به این نوع زندگی نبوده وبرای برخورداری از امکانات مادی بیشتر، دامن مسعود ومریم تبهکار را رها نمیکنی! ننگ ونفرت براین نوع زندگی! افشاگری جداشدگان فرقه رجوی و رابطه اش با تجدید بیعت رحمان کریمی 

وطن پرستی مریم رجوی

Posted on: 2021/02/23

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم فوریه 2021:… این موضوعی است که شما را که سمبل وطن فروشی هستید، بسیار خوشحال میکند . چراک ه بعنوان یک ایرانی بجای انتقاد ازاین زور گویی آمریکا، به ستایش از این جنایت دست میزنید. اظهار خوشحالی های این چنینی دوام نخواهد داشت وهمت مارا برای قدرتمندتر شدن – که منابع این قدرت را به وفور داریم- بیشتر خواهد کرد واگر زمانه عمری برای شما باقی بگذارد خواهید دید که آمریکا از استعمال اینگونه ادبیات درحق ما خودداری خواهد کرد ودرزمانی که ازخر قدرت پایین بیآید- که روندش با شتاب قابل توجهی آغاز شده- خواستار روابط متقبلا سودمند با ما خواهد شد. وطن پرستی مریم رجوی

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی

Posted on: 2021/02/17

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه 2021:… خلاصه اینکه ازاین جهت که بود ونبود مریم برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد یا اگر دارد درحد یک سگ ولگردی است که هیچ حکومتی منجمله ایران، ابدا حاضر نمیشود بخاطر کشتن او اینهمه هزینه کند ، اگر کاری صورت گرفته مربوط به دشمنان ایران بوده وتمام پیچیدگی های قضیه از همین مسئله ناشی میشود. مریم تنها برای  قسمت کوچکی از مردم ایران که همان خانواده های کسانی باشند که قبول کرده اند که مجاهدند و دراصل به عمله واکره ی مریم تبدیل شده اند اهمیت دارد و قهرمانی او در این حد نمود دارد . سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی 

مواضع مجاهدین استحاله شده در سالروز انقلاب اسلامی

Posted on: 2021/02/09

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم فوریه 2021:… این آمریکا بود که با وحشی ترین صورت ازبرجام خارج شد وبا برپائی تروریزم اقتصادی برعلیه مردم ایران جنایتکاری بی حد وحصر خود را بنمایش گذاشت و بنابراین اگر میخواهد جبران مافات نماید، باید خود پیشقدم شده وبدون هیچ اما اگری وباعذرخواهی از دولت وملت ایران وارد برجام […]

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

Posted on: 2021/02/03

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم فوریه 2021:… مجاهدین خلق استحاله یافته عمده تلاش شان این است که نظام جور وسلطه ی آمریکائی اورا بعنوان نوکر اصلی خود برسمیت بشناسد و با تسخیر ایران این فرقه ی ضد مردمی را بعنوان کدخدا ومباشر خود برسرکار بگمارد که تاکنون موفقیتی نداشته و با این منفوریتی که درایران دارد، بعدها هم نخواهد داشت! پس با این وجود این مفلس وتفاله ی جریانهای سیاسی ایران چکار کند؟ نظر من این است که بروند کشک اش را بسابند. استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد