Author: صابر تبریزی

صابر تبریزی

با سلام صابر تبریزی هستم که درد و رنج ها از تحجر گراین و فرقویان کشیده طرفدار جدی استقلال سیاسی- اقتصادی کشورم بوده و درکنار آن زبان مادری ام را هم بشدت دوست داشته و همواره آرزومند دوستی بین زبان ها وفرهنگ ها بوده وهمگی را ساخته ی جمعی بشر و ثروت عمومی جهانی میشمارم از نظر دیدگاه سیاسی ، سازمان مجاهدین خلق را که به باند رجوی تبدیل شده ، متحجرترین و فرقوی ترین جریان میدانم و برخورد با آن را کار میهن دوستانه و در راستای خدمت به مردم و بخصوص اعضای اسیر این سازمان وخانواده های محنت زده اش میدانم. فعلا همین! بجای عکس خودم ، خواستم که عکسی از یک مکان تاریخی تبریز بگذارم با سپاس

Email: sabertabrizi2050@gmail.com

Website: http://Iran-Interlink.org

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر ؟! – اقدامی ندارد، بایگانی شود

Posted on: 2021/09/23

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم سپتامبر 2021:… بعنوان یک ژورنالیست عادت دارم که تا حد توان به هربیانیه ای توجه نموده واگر لازم شد، ملاحظاتی بر روی آنها داشته باشم. بدان جهت است که متن پیام مریم رجوی بمناسبت روز اول ماه مهر- روز بازگشائی مدارس – را هم خواندم و یادداشت کوتاهی درمورد آن مینویسم. مریم رجوی میگوید : ” دانش‌آموزان عزیز، دانشجویان آگاه،آموزگاران و استادان شریف!- در آغاز سال تحصیلی۱۴۰۰ به همه شما درود می‌فرستم. درس اول در هر مدرسه یا دانشگاه هم‌چنان درس آزادی و قیام برای آزادی است…” . درس آزادی مریم رجوی ؟! – اقدامی ندارد، بایگانی شود

شما رجویست ها بعنوان تنها آلترناتیو احتیاج به همبستگی ملی ندارید

Posted on: 2021/09/21

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر 2021:…  تو واقعا فکرنمیکنی که چیزی د رجمجه ی سرت تکان خورده آقا رحمان؟ دعوت رجوی از جنس ” همه با من ” بود وطبیعی است که این دعوت مورد اجابت قرار نگیرد واگر کمی  و بمدت کوتاهی هم قرار گیرد، بزودی این همبستگی با کارهای دیکتاتور منشانه ی رجوی ازهم میگسلد وچنانکه دیدیم، گسست! … من تصور نمیکنم که این مسائل اپوزیسیون ترقی خواه ومردمی را دچار نومیدی کند و چون شما را میکند ، منطقا میتوانم نتیجه بگیرم که شما اپوزیسیون مرتجع وضد مردمی هستید!

باند رجوی با هرچیزی که ایران بکند، مخالف است

Posted on: 2021/09/15

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم سپتامبر 2021:… توافق اخیر ایران با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر بر نحوه ی کارکرد دوربین های تعبیه شده درمراکز اتمی ایران  با بی میلی باند رجوی مواجه شده واین گروه ضد ملی ضمن اینکه این کارهای ایران را نپسندیده، آنرا عقب نشینی ای دانسته که لاجرم  نتیجه گرفته که این کار پیآمدهایی بضرر حکومت ایران خواهد داشت. البته به حکم تجارب متعدد موجود،  فرقه ی رجوی درصورت راه ندادن مدیر کل آزانس به ایران ، بازهم حرف هایی میزد و آنرا محکوم میکرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی و مزخرفات رجوی 

افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین و این همه سر و صدا

Posted on: 2021/09/12

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم سپتامبر 2021:… با وجود اینکه سازمان استحاله یافته ی مجاهدین دوباره خانم زهرا مریخی را مجددا به مسئول اولی؟! انتخاب کرده وتنها به تعداد معاونان اول او افزوده، الم شنگه ای براه انداخته که بیا وببین! آخر آدم های نادرست وبی حساب وکتاب ، انتصاب چند معاون مسئول اول که اختیار خواب وخوراکش هم دست مسعود ومریم است ، چه شق القمری است که درباره اش اینهمه مقاله مینویسید؟ مگر ادارات و وزارت خانه های بزرگ که ده ها تن معاون وپست سازمانی جدید تعریف میکنند ، اینهمه جنجال بپا میکنند. دستیاران مسئول اول مجاهدین 

مجاهدین رجوی ، پاد زهر آزادی درقد وقامت خودشان – بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق

Posted on: 2021/09/05

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم سپتامبر 2021:… صرفنظر ازاینکه دراعلام تاریخ تاسیس سازمان زیاده روی شده ، سازمان مجاهدین خلق که اینک بطور تمام وکمال به باند روی استحاله یافته ( باند مافیایی که نوعی دلقک سیاسی هم میتوان به او گفت)، قدمتی که در این مقاله برایش قایل شده است ، ندارد واساسا این باند مافیایی که اندک اندک به تشکل دلقکان سیاسی با رهبری مستبد تبدیل شده ، کارش وارونه جلوه دادن حقایق وآنهم در راستای تبلیغ بنفع خودشان بوده که خوشبختانه مشاهده میشود این بزرگ نمائی ها بیش ازهمه به خود ضدمردمی شان لطمه میزند. بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق 

مجاهدین خلق شرمنده ازکار اربابشان آمریکا

Posted on: 2021/08/21

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت 2021:… باند رجوی درمقابل این حادثه ی بزرگ به موضعگیری دست وپا شکسته قناعت کرد وحاضر نشد که اقلا اسرای خودش را از کنه حقیقت آگاه ساخته وتصویر ذهنی درستی  را درمورد آمریکا درآنها بسازد. البته این بار آش چنان شور بود که نتوانست از طالبان هم ” عشایر انقلابی ” بسازد وآنها را رزمندگان راه آزادی معرفی کند. کاری که درمورد داعش وآنهم با تمام قوا کرده بود. مسلم است که این خبربزرگ، باند رجوی را ازلحاظ عدم وفا به عهد ارباب بزرگ دچار تشویش ونگرانی عمیق خواهد ساخت وخواهد دانست که زمانی که آمریکای بد عهد صلاح بداند، سیل پول های عربستان واطلاعات اسرائیل بسوی او قطع شده وریشه اش از زمین کنده خواهد شد. مجاهدین خلق شرمنده ازکار اربابشان آمریکا 

خود افشایی مجاهدین رجوی زحمت همه را کم کرده

Posted on: 2021/08/15

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم اوت 2021:…  باند رجوی که از نفرت افکار عمومی مردم ایران نسبت به خود آگاه است ، درنوشته ها ی خود میکوشد که این واقعیت تلخ را پوشیده نگه داشته ودر عوض با طرح ادعاهایی نشان دهد که دارای پایگاه اجتماعی بوده وازاین رو حکومت ایران ازاو حساب برده وناچاردچار واهمه ی دائم است. حال آنکه مشکل باند رجوی درمیان مشکلات عدیده ای که جمهوری اسلامی ایران دارد، در درجه ی صدم هم قرار ندارد و اگر زمانی روزنامه ای چیزی دراین مورد مینویسد ، منظورش چیزهای دیگری غیر ازآنچه مطرح کنند میباشد. خود افشایی مجاهدین رجوی زحمت همه را کم کرده 

درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد 

Posted on: 2021/08/09

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم اوت 2021:… دریافت مبالغ کلان ازسران کشورهای دشمن مردم ایران چه ارتباطی با منت نکشیدن دارد؟ درکنار هزاران مدرک موجود ، آیا حرف های شاهزاده  ترکی فیصل عربستانی  که درنشست مرسوم تان ( نشست های سالانه ویلپنت ) بصراحت اظهار نمود که عربستان حامی دائمی مسعود بوده ودرغیاب او ازمریم حمایت خواهد کرد ، بحد کافی وابستگی شما را نشان نمیدهد؟ اتفاقا شیشه ی عمر شما دردستان این شاهزادگان عربستان است وزمانی که روابط دوکشور عادی شود که اجبارا هم چنین خواهد شد ، همین سران عربستان با قطع حمایت وسیع مالی ازشما که میزان این حمایت با بودجه ی کشورهای کوچک برابری میکند ، بیچاره و سرنگون تان خواهند ساخت وآن روز چندان دور نیست وخواهیم وخواهید دید! درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد  

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد

Posted on: 2021/08/03

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم اوت 2021:… چه مشکلات غیر قابل پیش بینی ای بود که با این کارناوال اینترنتی حل شد؟ افسردگی ونا امیدی  این برده های رجوی از چه نوع بود که با پیوستن به  این نشست رسوا که درآن چیزی جز تخم کینه ونفرت ازآن نمی تراوید، به شادابی تغییر یافت؟ تو که شاهد جریان بودی ، چرا از این چشمه ی شفا بخش؟! آب نخورده و دچار تحول نشدی تا این مزخرفات را سرهم بندی نکنی؟ دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد 

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

Posted on: 2021/07/28

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئیه 2021:… با وجود اینکه هرتظاهراتی ضرباتی را برای طرف مقابل دارد، اما ازحق نباید گذاشت که تظاهرات 2مرداد گروهی ازجوانان تبریز ازنظر مدنی بودن و مسالمت جویی ، درمیان تظاهرات انجام شده درسایر نقاط ایران  بی نظیر بود  واین حکایت از تجربه ی بالای آذربایجانی ها در شکل درخواست حقوق شان میکند. نه جایی به آتش کشیده شد ونه تیراندازی درکار بود ونه کسی جرات داشت که ازرضا شاه که بانی تضییع حقوق اقوام غیر فارس است ، تعریفی بنماید. باردیگر نشان داده شد که اغلب جوانان آذربایجانی هوای زندگی در قرون گذشته ندارند و شیوه های مدنی را برای درخواست حقوقی که ازدوران رضا شاه ازآنها سلب شده ، دردستور کار خود قرار داده وعرصه را برفرصت طلبانی که اهداف کثیفی را درچهارچوب درخواست های قانونی دنبال میکنند، کاملا بسته اند. حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد