Author: صابر تبریزی

صابر تبریزی
صابر تبریزی

با سلام صابر تبریزی هستم که درد و رنج ها از تحجر گراین و فرقویان کشیده طرفدار جدی استقلال سیاسی- اقتصادی کشورم بوده و درکنار آن زبان مادری ام را هم بشدت دوست داشته و همواره آرزومند دوستی بین زبان ها وفرهنگ ها بوده وهمگی را ساخته ی جمعی بشر و ثروت عمومی جهانی میشمارم از نظر دیدگاه سیاسی ، سازمان مجاهدین خلق را که به باند رجوی تبدیل شده ، متحجرترین و فرقوی ترین جریان میدانم و برخورد با آن را کار میهن دوستانه و در راستای خدمت به مردم و بخصوص اعضای اسیر این سازمان وخانواده های محنت زده اش میدانم. فعلا همین! بجای عکس خودم ، خواستم که عکسی از یک مکان تاریخی تبریز بگذارم با سپاس

Email: [email protected]

Website: http://Iran-Interlink.org

اعترافات اجباری اسرای جنگی رجوی و صدام ادامه دارد

Posted on: 2020/10/26

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم اکتبر 2020:… مسعود رجوی در داخل مناسبات کثیفی که بوجود آورده بود، سگ را بازگذاشته بود و سنگ را بسته و اگر تعارفی برای بیرون رفتن ازقرارگاه درکار بوده، حکم تعارف معروف شاه عبدالعظیمی را داشته وگرنه برج های مراقبت متعدد و ایست و بازرسی ها و گشتی ها، دمار از روزگار کسی در میآورد که میخواست از کمپ اشرف خارج شود. البته تعداد انگشت شماری سماجت و مقاومت کرده و با بنمایش گذاشتن اراده ی انسانی سترگ و تحمل زندان های مخوف ، موفق به ترک مناسبات رجوی شدند که درود هر انسان آزادیخواهی بدرقه ی راهشان باد. اعترافات اجباری اسرای جنگی رجوی و صدام 

سازمان حنیف و مسعود ؟ جمع بی ربط دو متضاد

Posted on: 2020/10/19

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نوزدهم اکتبر 2020:… میگوید: “سازمان حنیف و مسعود را اما پاسخ این بود که مرام شیخ هرچه چرکین‌تر و راه نیز خونین‌تر، پای بر عهدمان سنگین‌تر. و این‌گونه یافتیم آنکه این راه صعب و بسیار سنگین، ما را رهنمون است. بسیاری از راه را با فدا و با چنگ و ناخن و با ایمان خود نمایان نموده است. آری ما او را یافتیم که پاسخ بر زمانه ماست “. بازهم جواب من در مورد این افاده ای که شده این است که حنیف ومسعود دو شخصیت متضادی هستند و یکسان انگاشتن آنها ظلم بزرگی در حق حنیف نژاد است. ضمن اینکه مسعود دریکی از سخنرانی های خود گفت که اگر حنیف زنده بود، با مریم رجوی بیعت میکرد!!! یعنی من که درمقام خدایی قرار دارم که هیچ، حنیف از مریم هم پایین تراست!! سازمان حنیف و مسعود ؟ جمع بی ربط دو متضاد 

مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است

Posted on: 2020/10/13

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم اکتبر 2020:… یعنی مجاهدین خلق که نزدیکترین افراد خود را دراسارتی با شرایط سخت تر از اسرای جنگی نگه میدارند وهراطلاعات بدست آمده از ایران را همراه با شاخ وبرگ های فراوان دراختیار قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران وجهان قرار میدهند ، استقلال طلب وآزادیخواه هستند؟؟!! لعنت به دروغگو! ضمنا جنگ بنفع حاکمیت ایران نیست و ناگزیر سرجنگ ندارند وبجای آن صلح وآرامش را بهترین راه مقابله با مشکلات مردمی میدانند که بنفع حکومت شان است. ضمنا باوجودی که شما مصدق نیستید ودشمن آرمان های استقلال طلبانه ی ایشان میباشید ، اما ازحق نباید گذشت که مریم رجوی در رذالت و هرزگی، چند سرو گردن بالاتر از ملکه اعتضادی ها وآژدان قیزی ها قرار دارد! مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است 

اسیر جنگی صدام حسین در عراق دیروز، اسیر خصلت فرقوی مجاهدین خلق در آلبانی امروز

Posted on: 2020/10/09

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم اکتبر 2020:… در جنگی که بطور ناعادلانه بر ملت ما تحمیل شده بود و ایران  تازه انقلاب کرده هنوز آمادگی لازم را برای آن نداشت ، ازاین اتفاقات میافتد و امری غیر طبیعی نیست. ضمنا تو که می دیدی سرزمین ما تحت اشغال است، چرا میخواستی از انجام وظیفه سربازی – وظیفه ای که انجام اش قانونا وحتی در زمان صلح بر عهده ی تمام کسانی که شرایط اش را دارند- سر باز میزدی؟ اسیر جنگی صدام حسین در عراق دیروز، اسیر فرقوی مجاهدین خلق در آلبانی امروز

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

Posted on: 2020/10/05

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم اکتبر 2020:…  به فرقه ی رجوی که منحط ترین فرقه ی موجود بر روی جهان است ، نباید گفت که بالای چشم ات ابروست! دردنباله مقاله ی خانم یاد شده چنین میخوانیم : “… باید به نیروی خود  و مردم تکیه است. آخر این تجربه از طریق خواندن کتاب و یا عزلت و گوشه نشینی به دست نیامده بلکه در میدانهای نبرد روزانه کسب شده “. کاری که شما نمیکنید و کتاب خواندن ودود چراغ خوردن را ، بسیار سخت تر از شعار دادن دانسته و وبا انتخاب این راه آسان، میخواهید که که با استفاده از سخنان قصار مسعود ومریم متوهم، یک سواد آبکی برای خود درست نموده واظهار لحیه نمائید. یکی از لوازم تعهد به دموکراسی، افشای چهره کریه مجاهدین است 

مریم رجوی، حقوق بشر، نگاهی به کنفرانس سیاست در قبال ایران

Posted on: 2020/09/29

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم سپتامبر 2020:… تعریف شما از جامعه ی جهانی نادرست است وشما جهان تک قطبی تحت سیطره ی آمریکا را جامعه ی جهانی میدانید که دراین نوع جامعه، ازفرمول سلطه وتابعیت محض استفاده میشود که مورد تایید اقلا 90درصدازمردم ایران وجهان نیست. ضمنا ، ایران هرگز به مرزهای این سلطه گر لشگر کشی ننموده ، بلکه خود قربانی این سلطه گری میباشد. این جامعه ی جهانی محبوب شما، هیچ کار مثبتی بنفع مردم ایران نمیکند. ونه تنها نمیکند بلکه تروریزم اقتصادی بی سابقه ای را برعلیه آن اعمال کرده وبا قساوت تمام میخواهد که یک نسل کشی درایران برپا کند. مریم رجوی، حقوق بشر، نگاهی به کنفرانس سیاست در قبال ایران 

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد – قسمت سوم و پایانی

Posted on: 2020/09/23

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم سپتامبر 2020:… مقایسه ی ابلهانه ایست که کرده اید . درمورد شما این ضرب المثل صدق میکند که ” کنجشگ چیست که کله و پاچه اش چه باشد”. شما ازکدام نیرو حرف میزنید تا لازم گردد که  مسئله ی توازن هم به پیش بیآید ؟ ضمنا اگر لیبرتی قتلگاه شما بود، رجوی ها چه اصراری داشتند که  اعضای دیگر تشکیلات درآنجا بمانند و آیا با این حرف خود بدین نتیجه نمیرسید که مرده ی شما برای مسعود ومریم بهتر از زنده ماندن تان بود؟ ضمنا این فرار کردن ازعراق ماحصل تلاش خانواده ها که خواهان حفظ جان فرزنانشان ازعراق نا امن بودند از یکسو واعمال حاکمیت دولت عراق برخاک خود ازطرف دیگر و جلوگیری ازتخریبات باند رجوی درعراق ، ازجهت دیگر بود. پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد . 

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد – قسمت دوم

Posted on: 2020/09/20

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیستم سپتامبر 2020:… این حادثه ی شوم نه یک انقلاب بلکه یک کودتای درون سازمانی و ازنوع شریرانه وبی آبرویانه وبی نظیر بود. نه تنها مردان همرده با مسعود رجوی قلع وقمع شدند، زنان هم ازمختصر حقوقی مانند داشتن عائله که حامی مهم آنها بود، محروم شده وتنها و توسری خورتر ماندند. زنان وضعی بدتر ازاینها داشتند واز موقعیت یک زن صاحب خانواده وزندگی کمی آبرومندانه وعاطفه ها بالکل محروم شده وبه حرمسرای رجوی که مریم حکم یک دلاله ی محبت را دراین حرمسرا بازی میکرد ورئیس اش هم بود ، منقل شده وتن به رقص رسوای رهائی وبدتر ازآن دادند وبدین ترتیب  بنفع مسعود رجوی بوالهوس ، دچار ستم و استثمار مضاعف شدند . صحبت از روابط دموکراتیک دراین سپهر تشکیلاتی که مسعود بوجود آورد، سخنی دروغ وبی شرمانه است. پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد – قسمت دوم و پایانی 

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد – قسمت اول

Posted on: 2020/09/18

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم سپتامبر 2020:… البته نامشان را میدادند و تنها باین خاطر ازخانواده های این فریب خوردگان بی تجربه استمداد میشد ، چرا که آنها موقع دستگیری با تیغ های موکت بری و … ، کارت های شناسایی بهمراه خود نداشتند تا درحد ممکن موردشناسائی ودستگیری قرار نگیرند . شما اینقدر بیشعورید که اطلاع کافی ازاینکه  که کسی توان گفتن نامش را داشته باشد، هنوز تولد نیافته ومردم را گله ای بی شعور فرض کرده وهر دروغی را بهم میبافید. این درحالی است که همه ی زندانیان سیاسی میدانند که اکثریت مطلق ” توابین ” از مجاهدین بوده اند واین میرساند که آنها کم طاقت ترین زندانیان بشمار میرفتند. پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد 

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت دوم و پایانی

Posted on: 2020/09/13

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم سپتامبر 2020:… مسعود رجوی بعنوان فرمانده اصلی ارتش پوشالی آزادیبخش ؟؟!!ایران، در قسمت دیگر بیانیه ی شماره 28 که در17 شهریور جاری منتشر شده، مینویسد : ” قیام آبان ثابت کرد که تنها ره رهایی، راه آزموده شده ۴۰ساله مقاومت ایران، آتش جواب آتش است. آن‌قدر که امروز مدعیان برای این‌که از قافله عقب نمانند، ناگزیر به حمایت لفظی از همان شورشگران محکوم به اعدام روی می‌آورند، که با عملکرد آتشین آنها با رژیم مخالف بودند”. تظاهرات آبان 98 بعلت نداشتن رهبری ، قادر به جلب حمایت اکثریت مردم ایران نشده و فعلا ایزوله میباشد و شما با متهم کردن شرکت کنندگان آن به اعمال خشونت، دراصل مقدماتی فراهم میآورید که اعمال مجازات سنگین درمورد آنها موجه بنظر رسد. بررسی اطلاعیه مسعود رجوی