Author: کانون آوا

کانون آوا

ما اعضاي تشکيل دهنده" کانون آوا" تلاش خواهيم کرد که اعـــلاميه جهانــي حقوق بشر را مبناي مناسبات دمکراتيک بين خودمان و تنظيم رابطه سياسي و اجتماعــي با دولـتها و سازمـان ها و احــزاب سياســي و اجتماعـــي قرار دهــــيم و از اين زاويه نارسايــي هاي مـوجود و عدم رعايت حــقوق بشر و فقدان مناسبات انسانـــي و دمکراتيک در نهادهاي ذکر شده را در بستري مسالمت آميز و قانوني تذکر و يادآور شويم. طبعاً در اين راستا برنامه هاي هــنري و فرهنگي و جلسات نقد و گفتــگو و مناظره با نمايندگان نهاد هاي ياد شده در دستور کار " کانون آوا" قرار خواهد داشت.

Email: aawaassociation@iran-interlink.org

Website: http://aawa-association.com

مسعود بیداری برادر محمود بیداری میهمان تلویزیون مردم 

Posted on: 2021/11/01

کانون آوا (مردم تی وی)، اول نوامبر 2021:… آقای مسعود بیداری برادر محمود بیداری اسیر در فرقه رجوی دررابطه با – چگونگی پیوستن برادرشان محمود بیداری به فرقه رجوی و همچنین تلاش برای رهایی وی صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مسعود بیداری برادر محمود بیداری میهمان تلویزیون مردم  

میلیشیای سابق مجاهدین زبان گشود (ترجمه، قسمت اول)

Posted on: 2021/10/28

هفته نامه زیت آلمان، بیست و هشتم اکتر 2021 (ترجمه کانون آوا):… امین گل مریمی بعنوان کودک پناهنده به آلمان آمد. او می گوید وقتی 15 ساله بود، او و بسیاری از جوانان دیگر را از کلن به عراق آوردند – به یک اردوگاه نظامی که توسط یک سازمان ایرانی به نام مجاهدین خلق اداره می شد. او اولین نفر از قربانیان این فرقه سیاسی است که داستان زندگی خود را به نام خود منتشر می کند. دلم برای باران، چمنزارها و جنگل‌ها و قدم زدن در منطقه عابر پیاده شهر کلن تنگ شده بود. میلیشیای سابق مجاهدین زبان گشود 

رفیق دهقان میهمان تلویزیون مردم تی وی

Posted on: 2021/10/11

کانون آوا (مردم تی وی)، یازدهم اکتبر 2021:… آقای رفیق دهقان عضو جدیدا جدا شده فرقه مجاهدین در آلبانی  دررابطه با – روند آشنایی و جذب خود در فرقه مجاهدین – روند جدایی از تشکیلات فرقه مجاهدین در آلبانیصحبت کرند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. رفیق دهقان میهمان تلویزیون مردم تی وی 

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی

Posted on: 2021/10/04

کانون آوا (مردم تی وی)، چهارم اکتبر 2021:…  آقای منصورنظری  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – فرقه ها با چه مکانیزمی رشد می کنند؟ – چگونه پس از مدتی سقوط شان آغاز می شود و آیا این سقوط منجر به از بین رفتنشان می شود؟ صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی 

زهرا معینی در مردم تی وی: انتصابات اخیر در مجاهدین

Posted on: 2021/09/25

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و پنجم سپتامبر 2021:… خانم زهرا معینی  عضو جدا شده فرقه مجاهدین از کانون زنان  ایرانی در آلمان  دررابطه با “توضیحاتی در رابطه با انتصابات اخیر تعیین مسئول اول سازمان مجاهدین ”  صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا مسنجرفیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. زهرا معینی در مردم تی وی: انتصابات اخیر در مجاهدین 

سرفراز رحیمی میهمان هفته مردم تی وی

Posted on: 2021/09/18

کانون آوا (مردم تی وی)، هجدهم سپتامبر 2021:… آقای سرفراز رحیمی عضوجدا شده فرقه مجاهدین در آلبانی  دررابطه با – ادامه روشنگری ماهیت فرقه رجوی  – چرا بعداز اعلام جدایی نفرات جدید، فرقه رجوی فشار را روی افرادی که از سازمان مجاهدین مستمری می گیرند دوچندان کرده است صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مجاهدین خلق در آلبانی

مهدی سلیمانی میهمان تلویزیون مردم تی وی

Posted on: 2021/09/11

کانون آوا (مردم تی وی)، یازدهم سپتامبر 2021:… آقای مهدی سلیمانی عضوجدا شده فرقه مجاهدین در آلبانی دررابطه با – روند آشنایی و جذب خود در فرقه مجاهدین – روند جدایی از تشکیلات فرقه مجاهدین در آلبانی- پیام به یاران سابق محصور در حصار فرقه صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مهدی سلیمانی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

محمد رزاقی میهمان مردم تی وی (طالبان تغییر کرد، مجاهدین خلق نه)

Posted on: 2021/09/04

کانون آوا (مردم تی وی)، چهارم سپتامبر 2021:… آقای محمد رزاقی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – چرا فرقه رجوی به همایش خانواده ها درایران واکنش نشان نداد؟ – گروه طالبان تغییراتی کرده اما فرقه رجوی نه،  واقعا چرا؟   صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم  درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. محمد رزاقی میهمان مردم تی وی

مصاحبه با حسن شهباز در مردم تی وی

Posted on: 2021/08/29

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و نهم اوت 2021:… آقای حسن شهباز عضو جدا شده فرقه مجاهدین درآلبانی  دررابطه با – چهل و یکمین سالگرد شورای ملی رجوی و عمکرد اعضای آن  – نگاهی به جداشدگان از شورای ملی رجوی – توضیحاتی دررابطه با جلسات شورای ملی رجوی صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مصاحبه با حسن شهباز در مردم تی وی 

زهرا معینی حمیرا محمدنژاد میهمانان هفته مردم تی وی

Posted on: 2021/08/14

کانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم اوت 2021:… خانم ها زهرا معینی و حمیرا محمد نژاد ازکانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم از آلمان دررابطه با: – اعتراضات اخیرمردم در خوزستان و واکنش و عملکرد فرقه رجوی – اسناد پولشویی فرقه رجوی بحث و تبادل کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یافیسبوک مسنجر با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را به دیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.