Author: کانون آوا

کانون آوا

ما اعضاي تشکيل دهنده" کانون آوا" تلاش خواهيم کرد که اعـــلاميه جهانــي حقوق بشر را مبناي مناسبات دمکراتيک بين خودمان و تنظيم رابطه سياسي و اجتماعــي با دولـتها و سازمـان ها و احــزاب سياســي و اجتماعـــي قرار دهــــيم و از اين زاويه نارسايــي هاي مـوجود و عدم رعايت حــقوق بشر و فقدان مناسبات انسانـــي و دمکراتيک در نهادهاي ذکر شده را در بستري مسالمت آميز و قانوني تذکر و يادآور شويم. طبعاً در اين راستا برنامه هاي هــنري و فرهنگي و جلسات نقد و گفتــگو و مناظره با نمايندگان نهاد هاي ياد شده در دستور کار " کانون آوا" قرار خواهد داشت.

Email: aawaassociation@iran-interlink.org

Website: http://aawa-association.com

مهدی سلیمانی میهمان تلویزیون مردم تی وی

Posted on: 2021/09/11

کانون آوا (مردم تی وی)، یازدهم سپتامبر 2021:… آقای مهدی سلیمانی عضوجدا شده فرقه مجاهدین در آلبانی دررابطه با – روند آشنایی و جذب خود در فرقه مجاهدین – روند جدایی از تشکیلات فرقه مجاهدین در آلبانی- پیام به یاران سابق محصور در حصار فرقه صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مهدی سلیمانی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

محمد رزاقی میهمان مردم تی وی (طالبان تغییر کرد، مجاهدین خلق نه)

Posted on: 2021/09/04

کانون آوا (مردم تی وی)، چهارم سپتامبر 2021:… آقای محمد رزاقی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – چرا فرقه رجوی به همایش خانواده ها درایران واکنش نشان نداد؟ – گروه طالبان تغییراتی کرده اما فرقه رجوی نه،  واقعا چرا؟   صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم  درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. محمد رزاقی میهمان مردم تی وی

مصاحبه با حسن شهباز در مردم تی وی

Posted on: 2021/08/29

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و نهم اوت 2021:… آقای حسن شهباز عضو جدا شده فرقه مجاهدین درآلبانی  دررابطه با – چهل و یکمین سالگرد شورای ملی رجوی و عمکرد اعضای آن  – نگاهی به جداشدگان از شورای ملی رجوی – توضیحاتی دررابطه با جلسات شورای ملی رجوی صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مصاحبه با حسن شهباز در مردم تی وی 

زهرا معینی حمیرا محمدنژاد میهمانان هفته مردم تی وی

Posted on: 2021/08/14

کانون آوا (مردم تی وی)، چهاردهم اوت 2021:… خانم ها زهرا معینی و حمیرا محمد نژاد ازکانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم از آلمان دررابطه با: – اعتراضات اخیرمردم در خوزستان و واکنش و عملکرد فرقه رجوی – اسناد پولشویی فرقه رجوی بحث و تبادل کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یافیسبوک مسنجر با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را به دیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

عیسی آزاده میهمان هفته در مردم تی وی

Posted on: 2021/08/07

کانون آوا (مردم تی وی)، هفتم اوت 2021:…  آقای عیسی آزاده  عضوجداشده فرقه رجوی و از فرماندهان سابق مجاهدین از فرانسه  دررابطه با – مطالبات برحق ملت شریف ایران و نقش مخرب فرقه تروریستی رجوی دربه انحراف کشاندن آن و سوء استفاده درجهت مطرح کردن و خودنمایی این فرقه مافیایی – سفاکیت مسعودرجوی و رحم نکردن به نتها فرزندش وشکست مفتضحانه در دادگاه ایالتی نروژ  صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خود را مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را به دیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. عیسی آزاده میهمان هفته در مردم تی وی

عبدالرحمان محمدیان میهمان هفته مردم تی وی

Posted on: 2021/08/01

کانون آوا (مردم تی وی)، اول اوت 2021:… آقای عبدالرحمان محمدیان از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درآلبانی  دررابطه با :  – شرایط و وضعیت این روزهای مجاهدین در آلبانی – افزایش ریزش نیروهای مجاهدین در البانی علی رغم اعلام تشکیل موسسان پنجم توسط مسعود رجوی – درباره برنامه یا شوی “گردهمایی جهانی ایران آزاد” اخیر مجاهدین در آلبانی باحضور اینترنتی پمپئو ودست آورد آن صحبت کردند مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.. عبدالرحمان محمدیان میهمان هفته مردم تی وی

منصور نظری میهمان مردم تی وی

Posted on: 2021/07/24

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و چهارم ژوئیه 2021:… آقای منصورنظری  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – اصول و مرامنامه ومانیفست سازمان مجاهدین خلق چیست ؟ – چرا ایران ستیزان خواستار تحریم بیشتر مردم ایران هستند؟ صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه ازطریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. منصور نظری میهمان مردم تی وی  

غلامرضا شکری میهمان هفته مردم تی وی

Posted on: 2021/07/18

کانون آوا (مردم تی وی)، هجدهم ژوئیه 2021:… آقای غلامرضا شکری عضو سابق مجاهدین از آلبانی  دررابطه با – چگونه مسعود رجوی منتقدین خود را با توطئه چینی به زندان آلبانی می اندازد – نمونه غلامرضا شکری  صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجر با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.غلامرضا شکری میهمان هفته مردم تی وی 

غفور فتاحیان محمد رزاقی میهمانان هفته مردم تی وی

Posted on: 2021/07/10

کانون آوا (مردم تی وی)، دهم ژوئیه 2021:… آقای غفورفتاحیان  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه  دررابطه با – ارائه درخواست کتبی محاکمه مسعودرجوی به دادگاه بین المللی لاهه و آقای محمد رزاقی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – برخورد فرقه رجوی با ایرانیان خارج کشور به شیوه صدام، مناسبات فرقه رجوی در امریکا و اروپا – پاسخ یه سوال هموطنان که آیا رجوی زنده است؟ چرا رجوی به این سوال جواب نمی دهد صحبت کردند. غفور فتاحیان محمد رزاقی میهمانان هفته مردم تی وی 

پرونده رجوی در لاهه . درخواست کتبی محاکمه به دادگاه بین المللی تسلیم شد

Posted on: 2021/07/06

کانون آوا، لاهه، هلند، ششم ژوئیه 2021:… ارایه درخواست کتبی محاکمه مسعودرجوی به دادگاه بین المللی لاهه. جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات، اسناد و مدارک و‌حکم‌های صادره مربو به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل داده شد. در هنگام ارائه توسط یکی از اعضا دبیرخانه اسناد و مدارک مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت شد. پرونده رجوی در لاهه .