Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: [email protected]

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سوم و چهارم)

Posted on: 2020/04/08

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم آوریل 2020:… سازمان درابتدای تاسیس براین بنا شده که بجنگد واسمش راهم گذاشته مجاهد وآرم را نگاه کنی اسلحه وگندم وایه جنگی قران است درطی سالیان یعنی از44تا 67فقط درحال جنگ بود واس واساس وشیرازه وفلسفه وجودی براساس جنگ پایه ریزی شده اگرجنگ راازاوبگیری فرو میریزد اتش بس بین جنگ ایران وعراق ومهمترشکست درفروغ ؛ فلسفه وجودی واس واساس وخیمه عمود که همه چیزروی ان سواربود فرو ریخت دراین مرحله ما ازنظراستراتژی وخط وخطوط باچند سوال جدی روبروبودیم ازاین ببعد چکارباید کرد وچه مسیری را رفت ؛ آیا باید درعراق موند وپوسید ؟ آیا عراق درمذاکره با ایران مارا فروخته ومعاوضه خواهد کرد؟ آیا نیروها میمانند و یا جداشده وسازمان فرو میپاشد؟ آیا میشود درعراق کارسیاسی واجتماعی کرد ؟ آیا میتوانیم به ملا اجتماعی خود درایران دست رسی داشته باشیم ؟ جنگ جواب همه این سوالها را میداد علی شیرزاد: خاطرات من 

اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجوی

Posted on: 2020/04/04

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهارم آوریل 2020:… درباره همین پزشکان بدون مرز درذهنم دارم یکی گسترش ویروس ابولا درافریقاست یکی عملکردهایش درسوریه است یکی عملکردها وهمکاری هایش با کلاه سفیدها ست وتا انجایی که میدونم هنوز درادلب سوریه هستند ، خونهای الوده فرانسه یادمون نرفته وارد کردن ایدز به افریقا توسط همین جانیان کسی فراموش نکرده ، به همین دلیل نوشتم پزشکان بدون مرز همان کلاه سفید های سوریه هستند ، با همین سوابق بخاطرورود به ایران وحفظ منافع ملی ومردم ایران مخالفت خود را شروع کردم وازاخراج انها هم خیلی خوشحال شدم چکاردارم کی درحاکمیت است خدا ست یا شیطان ، چکاردارم حرف ازگلوی کی درمی اید. اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجوی 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت اول و دوم)

Posted on: 2020/04/02

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم آوریل 2020:… فردای آنروز نوشتم اینطوری نمیتونیم در کنارهم زندگی کنیم لطفا مرا با فلانی که قراره به شهر ما بره به ایران بفرستید. منهم تا رسیدم دو برابر مخارجتون را میدهم فلانی براتون میاره. دو روز بعد بجای ایران مرا به یکی از پادگانها فرستادند و ما هم آن را دلیل بر حسن نیت تلقی کرده و موندگار شدم. ولی چیزی که ازآنموقع در ذهنم شکل گرفته اینه که عشق وعواطف درمجاهدین نابود شده است ودلیل آنهم چیزی جزانقلاب ایدئولوژیک نیست. قبلا اگه یکی سرش درد میکردبقیه میمردند. آن ارزشها دیگه نیست. این دومین اثار منفی بود که در درونم شکل گرفت. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت اول و دوم)

رجوی و کرونای هوشمند

Posted on: 2020/03/31

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم مارس 2020:… رجوی وعضدانلو هرروز بین هزارتا هزارودویست نفر را انهم جوانان تحصیل کرده ومتخصصین تاپ درایران توسط کرونا درسایتها میکشند البته متاسفانه کمبود اطلاعات دارند وگرنه کشته ها 250 برابر است و روزانه هم ده هزارنفرمبتلا میشوند ازطرف دیگرهمین ویروس هوشمند درالبانی تا بحال 50نفرپیروپاتال را الوده کرده که دو نفرازانها فوت کرده اند این دونفر چه کسانی هستند یکی 120 ساله بوده که قبلا ایدز وسرطان داشته وکرونا هم تاثیرگذاشته وفوت کرده است ودومی 95 ساله که او هم زخم معده وسل وبرونشیت داشته وسال قبل هم نصف جگرسفیدش را با جراحی بخاطرغفونت سل بیرون اورده بوده اند و38 نفرهم مداواوبه خانه سالمندان بازگشته اند وبقیه هم زیرنظرپزشکان متخصص وکارازموده درحال بهبودی هستند ودولت البانی هم تمام البانی را با پیشرفته ترین تکنولوژی ضد عفونی وکرونا زدایی کرده است. رجوی و کرونای هوشمند

بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

Posted on: 2020/03/26

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم مارس 2020:… ببینیم سال 99 چطوری مثل مرتضی میخواهد به تهران برود؟ کرونا ملت را کشتارکند. حاکمیت قرنطینه نکند. امریکا تحریم تمام عیاربکند. دارو وغذا نگذارد به مردم برسد. امریکا واسراییل وناتوی عربی به ایران حمله نظامی و ملت وکشور را نابود وویران بکنند. مردم زیرفشاربه خیابون بریزند وحاکمیت را سرنگون بکنند. من با کوله پشتی که پراز بادام هندی و چلو کباب اهدایی آدمخواران است با هواپیمای آلبانی به ایران بروم. اینهم راه حل و خط و استراتژی جدید آقا و خانم مبارز است. کیسه گشادترازاین میشود بر سر نیروها وهواداران درسال 99  کشید؟ کوله ام را بیاد و برکولم بزار، بند جدید انقلاب مریم است. تا از این بند عبورنکنند ازسرنگونی خبری نیست. سوال. آیا نیروها امسال از این بند عبورمیکنند یا نه ؟ یا اینکه آخرسال مثل همیشه دبه درمی آورد و جرزنی را شروع میکند که چون شما از بند عبورنکردید وکوله را نیاوردید و بر پشت رهبرعقیدتی نگذاشتید نتوانستیم سرنگون کنیم؟ بهانه جدید مریم رجوی و استراتژی جدید سرنگونی

آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند؟

Posted on: 2020/03/19

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم مارس 2020:… بیماریی به این سرعت گسترش پیدا نمیکند انهم 14 روز دربدن پنهانی بدون هیچ علائمی زندگی ودرعرض چند روز بروز ومیکشد وتکثیرمیشود وقتی به ایران سرایت وگسترش پیدا کرد با حجم تبلیغاتی که دررسانه ها برعلیه چین بخصوص ایران شد وموضوع ازحالت بیماری بسمت سیاست چرخید سوالی که برایم پیش امد این بود که چرا رسانه های غربی وایرانی های ادمخوارمثل رجوی وعضدانلو وسایردشمنان مردم ایران ورسانه های عربی همه یکصدا یک حرف را میزنند دراینجا بود که شک کردم که این موضوع نمیتواند بیماری طبیعی ویا اپیدمی باشد وبه این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد ویروس ساخت دست بشر است. آیا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو از آن حمایت میکنند 

ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی

Posted on: 2020/03/11

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم مارس 2020:… شب اولی که رایو بی بی سی ورادیو فردا همراه با العربیه وایران اینترنشنال هماهنگ با هم تبلیغات وجنگ روانی برعلیه ملت ایران را به بهانه کرونا شروع کردند بعد ازخواندن مطالب انها درفیسبوک واینستا نوشتم که هدف محاصره بیشترایران وضربات اقتصادی ست ومی خواهند شیوع ویروس را گردن ایران انداخته وملت ایران را ازنظرروانی خسته ونابود کنند بعد هم که رجوی وعضدانلو وارد بازی شده ونوشتند که قبلا رژیم تروریست صادرمیکرد الان ویروس کرونا صادر میکند که شیوع انرا درتمام جهان به ایران نسبت دادند. ایران مسئول شیوع کروناست – مزخرفات سریالی مرحوم مسعود رجوی 

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

Posted on: 2020/03/06

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم مارس 2020:… هدف مجاهدین جنگ روانی وسیاسی ست که از کرونا سو استفاده و برعلیه ملت ایران سم پاشی میکند ونوشتیم که در اقدامی هماهنگ تمامی رسانه های فارسی زبان که دشمنان رسانه ای مردم ایران هستند هیچ هدفی غیرازناامید کردن مردم ندارند و میخواهند از کرونا شورش بوجود بیاورند که میتوان به رادیو ملکه انگلیس و رادیوهای پمپئو آدمخوار و العربیه و رادیو های آلمان و رسانه ضد ایرانی من وتو و ایران اینترنشنال و شبکه های اجتماعی اشاره کرد وهمه میگویند حاکمیت دروغ میگوید  و آمار بالاست. ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

مواضع ضد بشری رجوی در قبال مرگ مبتلایان به ویروس کرونا

Posted on: 2020/03/03

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم ژانویه 2020:… جهت یاد آوری به رجوی وعضدانلو این روزها هم میگذرد وملت هم ازاین مرحله عبورخواهند کرد و بی آبرویی برای شما خواهد ماند و ملت ایران کینه و نفرتشون نسبت به شما بیشتر و راه هرگونه بخشش را خواهند بست. دست خدا وقتی برسرکسی فرود بیاید صدایش بد جوری گوشها را کرخواهد کرد. همانطورکه نتانیاهو را بی آبرو کرد، رجوی وعضدانلو هم منتظر آینده خود 

زهرا رجبی حقوق پناهندگی یا آدم ربایی

Posted on: 2020/02/29

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم فوریه 2020:… وقتی زهرا رجبی ترورشد موضوع برعکس شد و گفت خواهرزهرا کارش گرفتن پناهندگی برای ایرانی ها بود و کلا حرفهای قبلی خود را فراموش  وبرعکس کرد واسم آنرا هم گذاشت شهید دفاع از حقوق پناهندگان این را ازاین بابت نوشتم که دیدم در سایتشون دوباره شروع به تعریف و تمجید از کارهای زهرا رجبی کرده و میخواهد دوباره بعد این همه افشا گری موضوع را مثل همیشه وارونه نشان بدهد تا افشاگری ها را خنثی کند ولی هرگزنخواهد توانست با وارونه گویی کاری را پیش ببرد. زهرا رجبی حقوق پناهندگی یا آدم ربایی برای صدام و رجوی