Author: منصور نظری

منصور نظری
منصور نظری

منصور نظری هستم ، متولد 1339 از تهران ، دیپلم برق از ایران و کارشناسی ارشد برق از فرانسه (Electrotechnique Energie Equipements Communicants) در سال 57/58 با سازمان مجاهدین آشنا شدم و پس از مدتی ترک تحصیل کرده عضو سازمان مجاهدین شدم. در سال 60 دستگیرشده و به مدت چهار سال زندان بودم و سپس به سازمان مجاهدین پیوستم وتا سال 2003 درسازمان بودم سپس از انها جدا شده و به کمپ تیف رفتم ومدت چهار سال ونیم در آنجا بودم و در نهایت در سال 2008 به فرانسه امدم و تحصیلات خود را ادامه دادم ودر کنار آن به گفتن حقایق از درون سازمان مجاهدین پرداختم وبه آن میپردازم

Email: [email protected]

آرزوهای برباد رفته رجوی و بولتون

Posted on: 2019/06/08

منصور نظری، ایران اینترلینک، هشتم ژوئن 2019:… یکی از همین بیماران روانی که حرفهای مسعود رجوی گور به گور شده را قرقره میکند گفته هرکس با تحریم و جنگ مخالف است همسو با رژیم است . باید به شارلاطانهای شیادگفت غلط اضافی نکنید شما زود است که جای اون گور به گور شده را بگیری […]

مریم رجوی شکر میخورد از امریکا برای جنگ دعوت می کند

Posted on: 2019/05/22

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و دوم می 2019:… اگر مریم رجوی و مجاهدین خلقش بعنوان تنها آلترناتیو و بزرگترین و منسجم ترین نیروی اپوزسیون ایران نیروی اجتماعی لازم برای تغئیرات را ندارد، شکر میخورد که از امریکا دعوت میکند که آزادی برای مردم ایران بیاورد و آن کسی که این چرندیات تئوریسین های وطن […]

مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران

Posted on: 2019/04/30

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل 2019:… امروزه رفتار و کردار این سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، حتی با جداشدگانش نیز مثل دیوانگانیست که زنجیر پاره کرده است، نگاه کنید چگونه با زدو بند و خریدن تعدادی از مسئولین در کمیساریای پناهندگی در آلبانی و یا دولت البانی ، بر سر راه جداشدگان مانع […]

نه به دشمن خارجی، نه به تروریسم و رجوی و نه به دزدان اموال ملت

Posted on: 2019/04/15

منصور نظری، ایران اینترلینک، پانزدهم آوریل 2019:… فساد در مدیریت دولتی آنچنان شد که دیگر شتر با بارش گم میشد.  نمونه آن دکل های گم شده که مصببان آن از جمله محمود خاوری و مرجان شیخ الاسلامی و …  اینک در قمارخانه های کانادا با پول مردم ایران شش و بش بازی میکنند. خائنین داخلی […]

ماهیگیری فرقه رجوی و کفتربازان دنیای مجازی از درد و رنج مردم ایران در سیلاب

Posted on: 2019/04/02

منصور نظری، ایران اینترلینک، دوم آوریل 2019:… سخنگوی بی هویت و مجهول المکان فرقه رجوی در یک پیام یک خطی پیام داد ،،دست مریزاد هرگونه تعرض به مردم با زره پوش باید درهم کوبیده شود ،،، این در حالی بود که این ابلهان کوته مغز نمیدانستند که زره پوش را آورده اند تا بتواند در […]

همدستان فرقه رجوی درحمایت و تشویق سیاست تحریم علیه مردم ایران

Posted on: 2019/03/17

منصور نظری، ایران اینترلینک، هفدهم مارس 2019:… جالب تر از همه این است که همین خائنین از جمله فرقه رجوی تبلیغ میکردند که تحریم ها شامل ما یحتاج و دارو و درمان نمیشود در صورتی که دقیقا همه تحریم ها به نوعی زندگی مردم ایران را نشانه رفته اند تا به هدفشان که رنج و شکنج […]

فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) دشمن خانواده و عشق و عاطفه

Posted on: 2019/02/26

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه 2019:… بدلیل زد و بندهای پشت پرده فرقه رجوی با دولت آلبانی ورود خانواده های قربانیان فرقه رجوی از ایران به آلبانی ممنوع است و این یعنی نقض قوانین حقوق بین اللمل که در روز روشن انجام میشود ، بسیاری از قربانیان فرقه رجوی علیرغم جدا شدن از […]

موش های کثیف از سوراخ بیرون خزیدند. عملیات تروریستی در زاهدان با همدستی خائنین در ورشو

Posted on: 2019/02/14

منصور نظری، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه 2019:… آنچه امروز تروریستهای جنایتکار وادمکش  جیش العدل در زاهدان کردند و شماری از مرزداران میهن ما را کشتند، همان چیزی بود که فرقه رجوی در ورشو به نمایش گذاشت ، تمام باندهای خائن و وطن فروش خود را برای اربابان و دشمنان ایرانزمین به نمایش گذاشته اند تا قدرت […]