Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: [email protected]

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

قیام مسلحانه شهری رجوی به گل نشست ( + دگردیسی یک جدا شده)

Posted on: 2020/02/24

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم فوریه 2020:… رجوی تحلیل میکرد یا رژیم میجنگد که ارتش ازادیبخش وارد میشود یا استحاله میشود که قیام مسلحانه توسط ما انجام میشود حرکت ارتش ازادیبخش که بعد سال 67 بگل نشسته بود با انتخاب این دوره مجلس قیام مسلحانه رجوی هم بگل نشست وهردوتحلیل انها به بن بست رسید ازاین ببعد چه استراتژی میخواهند بخورد ملت بدهند باید منتظربمانیم وببینیم شیرهمیشه بیدارچه استراتژی را پایه ریزی میکند هردو استراتژی قبلی شکست خورده ونابود شدند وبعد ازاین انتخابات قطعا وضعیت سازمان مجاهدین تعغیرات جدی خواهد داشت. قیام مسلحانه شهری رجوی به گل نشست ( + دگردیسی یک جدا شده) 

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

Posted on: 2020/02/16

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم فوریه 2020:… سخنگو ازخوشحالی درپوست حرام خود که تک تک سلولهایش ازپول مزدوری ونوکری وجاسوسی شکل گرفته است نمی گنجد وخوشحال است که دیدارباعث گرسنگی بیشترملت میشود ازطرفی دیگررضا اولیا مزدوروارفته وپیروخرفت رجوی بنام روشنفکران انقلابی درایتالیا بیانیه داده وداد سخن پراکنده که حاکمیت به کودکان شلیک مستقیم میکند بنده هرگونه ازارواذیت تظاهرات مسالمت امیزرا محکوم کرده ومیکنم ولی مشخص شده است وهمین دیروز روزنامه امریکایی نوشت دراشوبهای ابان سازمان سیا دست داشته است یعنی اینکه حامیان اشوب یعنی مجاهدین ودارودسته رضا پهلوی وسایرتجزیه طلبان نوکران سازمان سیا ودست پرورده های انها وخط سیا را پیش میبرند. امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق

Posted on: 2020/02/09

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم فوریه 2020:… مریم عضدانلو درفلاکت وپیسی درتماس با علینژاد به چهارشنبه های سفید وزارت خارجه حاکمیت دینی ومجری ان علینژاد پیوسته وقراراست که درمیدان اسکندربیک تیرانا در آلبانی رسما لچک ازسربرداشته وکلیپ آنرا هم برای خانم مسیح علینژاد بفرستند واو هم منتشرکند. به به چه مبارزه ای و چه مبارزانی. پیوند شان مبارک باد البته از قبل همانطورکه نوشتم داشتند امروز علنی کرده اند اگررضا شاه با کشف حجاب توانست کاری از پیش ببرد، مسیح علینژاد و خانم عضدانلو هم با برداشتن لچک ازسرمیتوانند پیش بروند. البته بنده خیلی موافقم که عضدانلو جشن برداشتن لچک برای خود و زنان داخل مناسباتش بگیرد ولی مرگ برای همسایه خوب است . کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق 

معامله قرن وحماقت رجوی

Posted on: 2020/02/03

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم فوریه 2020:… اگربخواهیم حرف رجوی راباز کنیم به اعراب وفلسطینی ها میگوید دشمن اصلی شما اسراییل نیست بلکه رژیم خمینی ست که میخواهد این وسط نفع خود راببرد وبه همگان خط میدهد که سازش کنید ورژیم خمینی را دریابید بقیه بهانه وفسانه است ، گروههای فلسطینی را متهم به مزدوری برای حاکمیت ایران میکند درصورتی که اگرحماس وموشکهایش نبودند الان تمامی فلسطینی ها را ازانجا بیرون وما با اسراییلی تماما یهودی مواجه بودیم مگرهمین عرفات را ازطرابلس لبنان بیرون وتمامی نیروهایش را سواربرکشتی به تونس نفرستادند . معامله قرن وحماقت رجوی .

رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض

Posted on: 2020/01/30

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام ژانویه 2020:… افول وشکست امریکا حتمی ست و با مشاطه گری رجوی ها وعضدالو ها نمیتوانند از سرنوشت محتوم جلو گیری کنند. همانطورکه دار و دسته انگلیس در زمان قاجاریه نتوانستند جلو نابودی انگلیس را بگیرند. حال هرچقدرمیخواهند برسر و روی ترامپ ونتانیاهو وسلمان وبن زائد بشکه بشکه سرخاب وسفیداب بمالند. روی آنها سیاه تر از این حرفهاست که با مشاطه گرانی مثل رجوی وعضدانلو و مشاطه گری آنها ملتها آنها را نشناسند و در جریان تشیع سپهبد سلیمانی درسراسر جهان و تظاهرات برای خروج امریکا درعراق اثبات شد که توده ها آگاه تر از این حرفها هستند که فریب مشاطه گران وچهره های سرخاب و سفیدآب و روشور مالی شده را تشخیص ندهند و نشناسند. رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض .

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

Posted on: 2020/01/25

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم ژانویه 2020:… کجا امیرکبیر از انگلیس میلیونی پول میگرفت ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه داشت ؟ که رجوی وعضدانلو ازامریکا وعربستان وامارات واسراییل پول میگیرند و برای آنها جاسوسی میکنند.  کجا خواهان تحریم کشورش بود ؟ کجا خواهان بمباران ملتش بود ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه و انواع مزدوران و بیگانه پرستان را درهمه جای دنیا بخدمت گرفت تا لابی او را بکنند ؟ کجا با آدمخواران انگلیس رابطه داشت و مدام ازآنها خواهان نابودی کشورش بود ؟ کجا اطلاعات مملکتی را دراختیاربیگانه قرارداد ؟ و صدها سوال دیگرکه هیچ کدام را امیرکبیرانجام نداد و ضدیت کرد ولی رجوی وعضدانلو انجام و از هیچ دنائتی برعلیه ملت وکشورفروگذارنکردند. میبینیم که تمامی عملکردها حتی آنهایی که علنی شده و صدها مورد هم هست که کسی نمیداند و درآینده امیدوارم برملا شود تا همه به ماهیت پلید آنها پی ببرند که دراین سالیان چه جنایتها که انجام ندادند و چه خیانتها که نکردند. سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی .

دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجوی با فحاشی علیه ملت ایران

Posted on: 2020/01/20

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه 2020:… خجالت هم نمیکشند و مینویسند آنهایی که درتظاهرات بدفاع ازسلیمانی پرداختند منظورش آن چهل میلیون ایرانی ست، فلان و بهمان هستند و بدترین و رکیک ترین حرفها را نثار آنها میکنند. ای تف برشرافت ناداشته تون. ای تف براین انقلاب مریم که چنین افرادی را تربیت کرد. ای تف بر آن اسلام سیاسی رجوی وعضدانو و اعوان و انصارش که چنین آدمهای بی چاک دهان را تحویل جامعه داد ای تف برقبر رجوی که جرثومه های فساد و سگ های هار و بدون قلاده روانه خیابونها کرده است بارها گفته ام و بازمیگویم تا رجوی وعضدانلو و هوادارانش و سایبرهایش در آلبانی بشنوند با تمام قدرت درعرض یک ماه هرچه از آثار رجوی که طی 35 سال دروجودم رخنه کرده بود را با شهامت وشجاعت تمام نابود کردم وهیچ آثاری از او را نگذاشتم  د روجودم بماند و به آن افتخارمی کنم ونمیدانید چقدر راحت شدم و دوباره انسانیت به وجودم برگشت و حیوانیت رجوی را درخود نابود کردم این هم هدیه بنده به رجوی وعضدانلو. ای تف بر تار و پودتون حال هرچقدرمیخواهید ملت و ما را اماج فحاشی های ناموسی خود قراربدهید. دفاع ملت از ایرانگرایی و واکنش فرقه رجوی با فحاشی علیه ملت ایران .

مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری

Posted on: 2020/01/17

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم ژانویه 2020:… 5 دی آئینه تمام نمای جایگاه رجوی وعضدانلو دربین مردم را نشان داد بعد آشوبها می بایست در روز 5 دی صد برابر بیشتر و مردم میلیونی بخیابانها می ریختند برای لاپوشانی از این شکستها مجبوراست به دروغ دغل وکشته سازی روی بیاورد و تمام رودخانه ها وسدها و دریاهای ایران را پرشده از جنازه ها نشان بدهد. ولی باید به رجوی وعضدانلو گفت دوران سوار شدن بر جسدها و سواری سیاسی گرفتن از کشته ها و خوردن خونهای  بناحق ریخته شده گذشته است و دستان شما در برابرملت بدجوری رو و خالی شده و مزدوری و نوکری شمایان برای دشمنان ایران وایرانی کاملا معلوم و آشکاراست. مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری و جنازه سواری 

مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ (+ دو یادداشت دیگر)

Posted on: 2020/01/09

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه 2020:… درخبرها خوندم که چهار هواپیما از تروریستهای ارتش آزاد را به لیبی فرستاده است. سوال از مریم عضدانلو و رجوی چی شد این انقلابیون سوریه که قراربود مردم سوریه را آزاد کنند؟ روی بسمت آزادی ملت لیبی برده اند؟ نکنه چگواراهای رجوی کارخود را درسوریه تمام شده میدانند وچون انقلابیون فرا ملیتی و فرامرزی هستند رفته اند تا ملت لیبی را بسمت خیروصلاح و آزادی و آرامش وامنیت وعدالت اجتماعی و برابری رهنمون کنند؟ مریم عضدانلو کجایی؟ از این به بعد عضدانلو باید درمتینگهایی که برگزارمی کند شعار( التروریست یرید اسقاط ال جنرال حفتر) سربدهد ، مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ 

نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیت + اعتراف به انزوا

Posted on: 2020/01/05

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم ژانویه 2020:.. در پیام صوتی مسعود رجوی با دومقوله روبرو شدم اولین مقوله صدا ی رجوی بود. صدای جوانی که هیچ شباهتی به صدای فردی که درسن هفتاد وچند سالگی ست ندارد واون احساسی که درصدای او موقع بیان مسایل دیده میشد بشدت خارج ازاحساس است مثلا درجایی که محکم صحبت می کرد یا صدایش قاطع میشد اثری نبود خلاصه کلام شک برم داشت. ولی شک وابهام ازبین نرفت  تا دیشب درفیسبوک خوندم که صدا با اپلیکشنی  تقلید شده است. برای بنده خوب بود زیرا با این اپلیکشن هم آشنا شدم که تا دیشب از وجودش بی خبربودم.  موضوع دوم حرفها بود که نمیخواهم به آنها ریز بپردازم زیرا آنقدرحرفها ابلهانه وساده اندیشانه وخارج از نرم سیاست وعقب ماندگی سیاسی ست که نمیشود روی آنها چیزی گفت ولی درکلیت به چند موضوع اشاره میکنم . نوار مرحوم مسعود رجوی