Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: [email protected]

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

جنایات رجوی علیه ایرانیان

Posted on: 2019/09/10

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم سپتامبر 2019:… رهبری جمعی وکادرهای ذیصلاح ، کدامین کادرهای ذیصلاح ، میشود اسم دوتا ازاین کادرهای همه جانبه را نام ببرید معلوم شود چه کادرهایی ساختی ما که هرچی دیدیم درابداع روزانه انواع شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکتک وتف باران ملت واقعا کادرهای همه جانبه بودند … وجود […]

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

Posted on: 2019/09/07

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم سپتامبر 2019:… رجوی وعضدانلو بعد مقاله شریعتمداری باید باروبندیل خود را جمع ودرهمان البانی به زندگی نکبت بارخود انهم غرق درخیانت ودشمنی با ملت ایران ادامه بدهند ولی این رابداند که دیگردوران اسلام پناهی چه ارتجاعی چه انقلابی چه با غبار وچه غبارزدایی شده چه انقلاب اسلامی وچه اسلام […]

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی

Posted on: 2019/09/02

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم سپتامبر 2019:… مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس خجالت وشرم هم ندارند ونمیکنند چون قباحت ریخته است بله یکی ازکارهای ضد ملی وضد فرهنگی رجوی وعضدانلو ریختن قباحت بیگانه پرستی ست که میخواهد با این کارها فرهنگ ایران وایرانی را الوده به تفکرات ونجاست خود بکند ودومین […]

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

Posted on: 2019/08/25

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم اوت 2019:… موضوعی که خیلی بچشم میزد برگزاری همزمان تظاهرات توسط این سه گروه انهم دریک جا ودررابطه با یک موضوع بود ایا عضدانلو با انها به وحدت سیاسی رسیده ؟ آیا از قبل باهم هماهنگ و قرار و مدارگذاشته بودند ؟ چرا چند رسانه که نام […]

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کامل

Posted on: 2019/08/24

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم اوت 2019:… درقسمت قبلی سوالات متعددی را مطرح کردم.  میخواهیم ببینیم آیا غیرازحرکت مسلحانه راهها وروشهای دیگری هست و امکان داشت که به نتیجه برسد؟ بنده معتقد هستم راه های متفاوتی وجود داشت و اگر روشهای دیگر چک و آزمایش نشد دلیل اصلی آن دقیقا به این برمیگردد که […]

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

Posted on: 2019/08/19

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم اوت 2019:… درقسمت قبلی سوالات متعددی را مطرح کردم.  میخواهیم ببینیم آیا غیرازحرکت مسلحانه راهها وروشهای دیگری هست و امکان داشت که به نتیجه برسد؟ بنده معتقد هستم راه های متفاوتی وجود داشت و اگر روشهای دیگر چک و آزمایش نشد دلیل اصلی آن دقیقا به این برمیگردد که […]

سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو

Posted on: 2019/08/13

علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم اوت 2019:… زیرسوال رفتن تمام عیارانقلاب مریم است شاید درباره مهدی دراینده بنویسم وصحبتها وجوابهای اورا بیان کنم تا ببینید او چگونه مروت ومردانگی دربرابربرخوردهای رجوی وعضدانلو ازخود نشان میداد دریک کلمه داستان وبرخوردهای علی زرکش با مهدی شباهت های زیادی بهم دارند وسرنوشت مهدی هم […]

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدین

Posted on: 2019/08/07

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم اوت 2019:… نکته اصلی دراین پیام نحوه نگارش وبکارگیری کلمات وفرهنگ نوشتاری وگفتاری وسیاسی ایدئولوژیک وتشکیلاتی بود که هرگزبا فرهنگ وتفسیرونگارش وبیان مسایل توسط رجوی همخوان نبود وفاصله بسیارداشت وبه چشم میزد این پیام درادامه عکس سیاه وسفید بعد ستارومصدق واشرف وموسی ست ویک پیام دارد انهم مرگ فیزیکی […]

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

Posted on: 2019/08/02

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم اوت 2019:… ازانگلیس خواهان لشگرکشی به خلیج فارس شده که نیروهای نظامی خود را بفرست وکشتی های خود را اسکورت کن درحقیقت خواسته عضدانلو این است که خلیج فارس را امریکا وانگلیس تصرف کنند قبلا نوشتم که با حمایت ازفدرالیزم کردستان واذربایجان وخوزستان وبلوچستان رابه انها بخشید وحالا هم […]

از مرگ بدون فاتحه رجوی تا خاکسپاری اسماعیل بدون حضور خانواده اش

Posted on: 2019/07/22

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایراان، بیست و دوم ژوئیه 2019:… چرا مریم  رجوی عضدانلو برای فوت فلان پارلمانتریا وکیل درمراسم انها شرکت وگل میبرد و لباس سیاه میپوشد وبدیدارخانواده آنها میرود ولی برای رجوی در سکوت است وهیچ اقدامی نکرده ؟ …. اعلام فوتش را که درخفا وپنهان نگه داشتند ؛ وقتی هم اعلام کردند […]