Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: [email protected]

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو

Posted on: 2019/08/13

علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم اوت 2019:… زیرسوال رفتن تمام عیارانقلاب مریم است شاید درباره مهدی دراینده بنویسم وصحبتها وجوابهای اورا بیان کنم تا ببینید او چگونه مروت ومردانگی دربرابربرخوردهای رجوی وعضدانلو ازخود نشان میداد دریک کلمه داستان وبرخوردهای علی زرکش با مهدی شباهت های زیادی بهم دارند وسرنوشت مهدی هم […]

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدین

Posted on: 2019/08/07

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم اوت 2019:… نکته اصلی دراین پیام نحوه نگارش وبکارگیری کلمات وفرهنگ نوشتاری وگفتاری وسیاسی ایدئولوژیک وتشکیلاتی بود که هرگزبا فرهنگ وتفسیرونگارش وبیان مسایل توسط رجوی همخوان نبود وفاصله بسیارداشت وبه چشم میزد این پیام درادامه عکس سیاه وسفید بعد ستارومصدق واشرف وموسی ست ویک پیام دارد انهم مرگ فیزیکی […]

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

Posted on: 2019/08/02

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم اوت 2019:… ازانگلیس خواهان لشگرکشی به خلیج فارس شده که نیروهای نظامی خود را بفرست وکشتی های خود را اسکورت کن درحقیقت خواسته عضدانلو این است که خلیج فارس را امریکا وانگلیس تصرف کنند قبلا نوشتم که با حمایت ازفدرالیزم کردستان واذربایجان وخوزستان وبلوچستان رابه انها بخشید وحالا هم […]

از مرگ بدون فاتحه رجوی تا خاکسپاری اسماعیل بدون حضور خانواده اش

Posted on: 2019/07/22

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایراان، بیست و دوم ژوئیه 2019:… چرا مریم  رجوی عضدانلو برای فوت فلان پارلمانتریا وکیل درمراسم انها شرکت وگل میبرد و لباس سیاه میپوشد وبدیدارخانواده آنها میرود ولی برای رجوی در سکوت است وهیچ اقدامی نکرده ؟ …. اعلام فوتش را که درخفا وپنهان نگه داشتند ؛ وقتی هم اعلام کردند […]

خاک بر سری رجوی . از استیصال ارباب سعودی در یمن تا تظاهر به حراج ایران از آلبانی

Posted on: 2019/07/17

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم ژوئیه 2019:… پس میبینید در آلبانی آنهم در حضور آدمخواران غربی بخصوص جولیانی این حرف را میزند. یعنی به ترامپ پیام میدهد که با تجزیه و دادن پیچ  و مهره موافقم  شما هم حضور مرا درتهران تائید کن.  مرا برسمیت بشناس ؛ وطن فروشی و حرکات ضد مردمی  وضد […]

سقوط ایدئولوژیک اخلاقی رجوی مجاهدین خلق

Posted on: 2019/07/10

علی شیرزاد، وطنم ایران، دهم ژوئیه 2019:… در مراحل تاریخی و اجتماعی وسیاسی هیچ چیز آنی ولحظه ای نیست.  روند تا به امروز طول کشیده است که از مبارزه با امپریالیسم و کشتن مستشاران تا امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه رسیده ایم به زد وبند با امپریالیسم وجاروی شغالان . حال نمیدونم سرودی هم […]

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارس

Posted on: 2019/07/06

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژوئیه 2019:… مریم رجوی نوشته با سرنگونی پهباد ثابت شد که خامنه ای دنبال جنگ است و جواب ندادن ترامپ از آگاهی و هوشیاری اوست زیرا اگر به ایران حمله میکرد در میزجنگ خامنه ای بازی کرده بود. چون نمیخواست در میز جنگ رژیم بازی کند با حمله نکردن […]

یاوه گویی مریم رجوی از ارتش آزادیبخش صدام تا کمپ ناکجا آباد در آلبانی

Posted on: 2019/07/03

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم ژوئیه 2019:… ما ندانستیم در این سرزمین چرا از کانونها و شورشهایش خبری نیست. همانقدر واقعیست که چند پارلمانتر میشوند بین الملل.  میگوید ما طرفدارصلح هستیم و خواهان آزادی و دمکراسی و حقوق بشر. ممکن است به ما بگویید از کدام آزادی و حقوق بشر و دمکراسی دم میزنی؟ […]

مریم رجوی عضدانلو ، گربه مرتضی علی در سوئد

Posted on: 2019/06/29

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژوئن 2019:… ترامپ یک حرفهایی زد و روحانی درجواب او را عقب مونده ذهنی قلمداد کرد مردم یکی از شهرهای سوئد ،عکس روحانی که روی ان جمله روحانی نوشته شده بود را درسطح وسیع در خیابونها و ایستگاههای اتوبوس و مترو نصب ومردم به ترامپ میخندیدند رجوی […]

پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد

Posted on: 2019/06/25

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم ژوئن 2019:… باند مافیایی رجوی و عضدانلو از امریکا درخواست کرده که گاز ایران را هم تحریم کنند. دیروز عادل الجبیر گفت گازا یران هم باید تحریم شود یک کلیپی منتشرشد که دو نفر از نیروهای باند با عربستان در ارتباط و اعلام کردند که عربستان با […]