ضوابط وبلاگ

سیاست سایت در قبال وبلاگ

تمامی مطالبی که در این بخش (وبلاگ) و یا پست های مجزای نویسندگان منعکس میگردند صرفا جهت اطلاع
رسانی است. نویسندگان با شروع همکاری قبول می کنند که

1- ایران اینترلینک میتواند در صورت لزوم بخشهایی از مطالب را تغییر دهد

2- ایران اینترلینک نمیتواند هیچ مسئولیتی در رابطه با نظرات نویسندگان تقبل کند

3- این ضوابط ممکن است در آینده در هر زمانی و بدون اطلاع قبلی تغییر کنند

 

ضوابط

نوشته ها اساسا و حتی المقدور حول محور مسائل مرتبط با مجاهدین خلق، خانواده ها و نجات یافتگان از فرقه رجوی پست میشوند.

سر دبیر (ایران اینترلینک) ممکن است در صورت لزوم برخی تغییرات جزئی در نوشته ها بوجود آورد ولی طبیعی است که محتوای نوشته ها به مسئولیت خود نویسندگان منتشر میشوند.

بخش نظرها مسدود است و نویسندگان (و خوانندگان) می توانند با ارسال مطلب به شبکه های اجتماعی مختلف، یا مراجعه به بخش شبکه های اجتماعی همین سایت، نظرات خود را به بحث بگذارند.

1- لطفا از کپی کردن نوشته های دیگران خود داری بفرمایید.

2- در استفاده از مطالب دیگران با قید ماخذ و لینک به نوشته های دیگر برای کار دیگران ارزش قائل شویم.

3- سعی کنیم در هر پست حداقل یک عکس استفاده کنیم و در صورتی که امکانپذیر باشد بیش از یک عکس استفاده نکنیم.

4- از ادبیات مودبانه استفاده کنیم و از استفاده از جملات و کلمات ناخوش آیند پرهیز کنیم.

5- نوشته خود را قبل از ارسال بلحاظ املاء انشاء و محتوا مجدد چک کنیم.

6- سعی کنیم مطلب را در کوتاه ترین شکل ممکن و روشن و واضح ارائه دهیم.

7- برای اغنای نوشته از لینک به اطلاعات و سخنان دیگران استفاده کنیم. درستی و موثق بودن منابع را قبل از لینک دادن چک کنیم.

8- با ارسال مطلب خود به شبکه های اجتماعی برای دیگران این امکان را فراهم کنیم که بتوانند نظراتشان را به ما منتقل کرده، بحث کنند.

9- نقطه تماس برای ارتباط با خود را (در صفحه اصلی هر نویسنده موجود است) بروز نگه داریم تا خوانندگان بتوانند از طریق ایمیل یا طرق دیگر با ما تماس بگیرند.

ایران اینترلینک، ژانویه 2019