Results 1 - 10 of 1053Page 1 of 106
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

حرفهای تکراری فرقه مجاهدین . 15 شهریور 1344

     Posted on: 2020/09/19

رضا اسلامی، نجات یافتگان در آلبانی، نوزدهم سپتامبر 2020:… از آنجایی که رجوی تشنه قدرت بود از همان ابتدا سعی نمود در مسیر ضدیت با انقلاب مردم ایران حرکت کند...

فراوانی مرگ و میر در سازمان مجاهدین خلق

     Posted on: 2020/09/16

جواد فیروزمند، آریا ایران، پاریسف شانزدهم سپتامبر 2020:… بخش پرسنلی سازمان که مسئول زندان و کفن و دفن می باشد، هراز چندی با اطلاعیه ای خبر مرگ اعضای منزوی و...

فوت اعضای مجاهدین خلق بر اثر کرونا

     Posted on: 2020/09/14

انجمن نجات، چهاردهم سپتامبر 2020:… اخبار بدست آمده از آلبانی حاکی است که حداقل سه نفر ایرانی در بیمارستان مادر ترزا در بخش کرونا بستری شدند که مطمئنا از نفرات...
تاریخ